Quyết định 1334/QĐ-BTC 2019 sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1334/QĐ-BTC

Quyết định 1334/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm Quyết định 1642/QĐ-BTC ngày 17/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1334/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:06/08/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi, bổ sung mã định danh của 08 đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Ngày 06/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1334/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm Quyết định 1642/QĐ-BTC ngày 17/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung mã định danh của 08 đơn vị, cụ thể:

- Tổng cục Thuế: Thêm mới mã định danh của Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” 000.C6.18.G12

- Cục Thuế Hà Nội: Thêm mới mã định danh của một số đơn vị: Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê linh 285.01.18.G12; Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức 286.01.18.G12; Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ 287.01.18.G12; Đóng mã định danh của một số đơn vị: Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn 016.01.18.G12; Chi cục Thuế huyện Mê Linh 250.01.18.G12; Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa 281.01.18.G12; Chi cục Thuế huyện Mỹ Đức 282.01.18.G12…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1334/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

----------------

Số: 1334/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ
Tài chính ban hành kèm Quyết định số 1642/QĐ-BTC ngấy 17 tháng 9 năm
2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục mã định danh các
đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản
điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Căn cứ Quyết định số 1642/QĐ-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; và Quyết định số 629/QĐ-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm Quyết định số 1642/QĐ-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1642/QĐ-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành “Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) chịu trách nhiệm cấp mới, sửa đổi, bổ sung mã định danh vào Danh mục mã định danh, đóng mã định danh theo đề nghị của các đơn vị cấp 2 thuộc Bộ Tài chính để phù hợp với tình hình thực tế triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành của ngành Tài chính”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi thành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, THTK.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Vũ Thị Mai

Phụ lục: Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính

(Ban hành kèm Quyết định số 1334/QĐ-BTC ngày 06/08/2019)

 

TT

Mã định danh

MX1X2

Y1,Y2

Z1Z2

V1V2V3

Tên đơn vị

Ghi chú

I

Tổng cục Thuế

1

000.C6.18.G12

G12

18

C6

000

Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế”

Thêm mới mã định danh

II

Cục Thuế Hà Nội

1

285.01.18.G12

G12

18

01

285

Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh

Thêm mới mã định danh

2

286:01.18.G12

G12

18

01

286

Chi cục Thuế khu vục ứng Hòa - Mỹ Đức

Thêm mới mã định danh

3

287.01.18.G12

G12

18

01

287

Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ

Thêm mới mã định danh

4

016.01.18.G12

 

 

 

 

Chi cục Thuế Huyện Sóc Sơn

Thêm mới mã định danh

5

250.01.18.G12

 

 

 

 

Chi cục Thuế Huyện Mê Linh

Thêm mới mã định danh

6

281.01.18.G12

 

 

 

 

Chi cục Thuế Huyện ứng Hòa

Thêm mới mã định danh

7

282.01.18.G12

 

 

 

 

Chi cục Thuế Huyện Mỹ Đức

Thêm mới mã định danh

8

278.01.18.G13

 

 

 

 

Chi cục Thuế Huyện Thanh Oai

Thêm mới mã định danh

9

277.01.18.G14

 

 

 

 

Chi cục Thuế Huyện Chương Mỹ

Thêm mới mã định danh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi