Quyết định 1224/QĐ-LĐTBXH 2022 lựa chọn nhà thầu thiết bị, tư vấn của Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công TPHCM

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1224/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1224/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thiết bị, tư vấn của Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1224/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hồi
Ngày ban hành:09/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Lựa chọn nhà thầu cho Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công

Ngày 09/12/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quyết định 1224/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thiết bị, tư vấn của Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

Thứ nhất, gói thầu về Cung cấp, lắp đặt các hạng mục thiết bị công trình (trong đó, dự phòng khối lượng: 554.771.000 đồng) có giá trị là 39.971.953.000 đồng và được đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian lựa chọn nhà thầu từ tháng 11-12/2022. 

Thứ hai, gói thầu về Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy có giá: 6.906.906.000 đồng và được đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian lựa chọn nhà thầu từ tháng 11-12/2022. 

Thứ ba, gói thầu về Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị công trình, phòng cháy chữa cháy, có giá là 47.675.000 đồng và được chỉ định thầu rút gọn. Thời gian lựa chọn nhà thầu từ tháng 11-12/2022....

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1224/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

___________

Số: 1224/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 09  tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thiết bị,
tư vấn của Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công
và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 296/QĐ-LĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-LĐTBXH ngày 22/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phổ Hồ Chí Minh; dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thí nghiệm nén tĩnh cọc của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trung tâm điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-LĐTBXH ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt dự toán xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-CHHCM ngày 27/10/2022 của Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh dự án "Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh"; Quyết định số 364/QĐ-CHHCM ngày 27/10/2022 của Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán gói thầu thiết bị công trình dự án "Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh ";

Xét Tờ trình số 365/TTr-CHHCM ngày 27/10/2022 của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo hồ sơ);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thiết bị, tư vấn của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm:
1. Rà soát, bổ sung đầy đủ yêu cầu về thông số, tính năng kỹ thuật, vật liệu, kích thước... của các thiết bị trong gói thầu được duyệt, đảm bảo phù hợp với đơn giá đã được đơn vị thẩm định giá thẩm định, thống nhất với thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, nhu cầu sử dụng và các quy định hiện hành, đủ điều kiện đưa vào hồ sơ mời thầu trước khi phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.
2. Rà soát, cập nhật và phê duyệt dự toán gói thầu phù hợp thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu và nội dung, phạm vi gói thầu được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.
3. Nghiêm túc thực hiện khoản 1 và 2 của Điều này để tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; thương thảo, ký kết, quản lý thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán đảm bảo chất lượng, số lượng theo quy định, tránh thất tài sản, ngân sách nhà nước; chịu tránh nhiệm trước pháp luật khi quyết định các nội dung theo thẩm quyền.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
1. Thời gian thực hiện hợp đồng được duyệt là tối đa, chủ đầu tư căn cứ điều kiện thực tế, quy trình kỹ thuật để xác định thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp.
2. Gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình" có các hạng mục thiết bị (bao gồm cả khối lượng lắp đặt trong phần xây dựng, nếu có): Thang máy; Điều hòa không khí, thông gió; Điện nhẹ; Bể bơi; Khu thủy trị liệu; Bơm cấp nước và thiết bị phun nước; Thiết bị bếp và nội thất (chưa bao gồm nội thất các phòng điều dưỡng).
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Hồi

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SÓ GÓI THẦU THIẾT BỊ, TƯ VẤN

(Kèm theo Quyết định số 1224/QĐ-LĐTBXH ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương thức lựa chọn

nhà thầu

Loại

hợp đồng

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

 

Tổng cộng:

47.996.429.000

 

 

 

 

 

 

I

Phần đã thực hiện

100.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định giá thiết bị

100.000.000

Ngân sách của

Thành phố Hồ

Chí Minh

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

 

 

II

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

47.896.429.000

 

 

 

 

 

 

 

1

Cung cấp, lắp đặt các hạng mục thiết bị công trình (trong đó, dự phòng khối lượng: 554.771.000 đồng)

39.971.953.000

 

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01

giai đoạn,

02 túi hồ sơ

Theo đơn giá cố định

Tháng 11 -

12/2022

12 tháng

2

Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy

6.906.906.000

Ngân sách của Thành phố Hồ

Chí Minh

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn,

01 túi hồ sơ

Trọn gói

Tháng 11 -

12/2022

12 tháng

3

Giám sát thi công, lắp đặt các gói thầu thiết bị công trình, phòng cháy chữa cháy

796.497.000

 

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn,

02 túi hồ sơ

Trọn gói

Tháng 11 -

12/2022

12 tháng

4

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thiết bị công trình, phòng cháy chữa cháy

173.398.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

Tháng 11 -

12/2022

45 ngày

5

Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị công trình, phòng cháy chữa cháy

47.675.000

Ngân sách của Thành phố

Hồ Chí Minh

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

Tháng 11 -

12/2022

30 ngày

Ghi chú:

1. Thời gian thực hiện hợp đồng được duyệt là tối đa, chủ đầu tư căn cứ điều kiện thực tế, quy trình kỹ thuật để xác định thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp.

2. Gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình" có các hạng mục thiết bị (bao gồm cả khối lượng lắp đặt trong phần xây dựng, nếu có): Thang máy; Điều hòa không khí, thông gió; Điện nhẹ; Bể bơi; Khu thủy trị liệu; Bơm cấp nước và thiết bị phun nước; Thiết bị bếp và nội thất (chưa bao gồm nội thất các phòng điều dưỡng).

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 21/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định 21/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi