Quyết định 31/QĐ-LĐTBXH 2023 điều chỉnh giá gói thầu thiết bị của Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng TPHCM

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 31/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 31/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh giá gói thầu thiết bị của Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh do lỗi số học
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:31/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hồi
Ngày ban hành:16/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh giá gói thầu thiết bị của Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công

Ngày 16/1/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Quyết định 31/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh giá gói thầu thiết bị của Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh do lỗi số học.

Theo đó, phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu “Cung cấp, lắp đặt các hạng mục thiết bị công trình” đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau: Giá gói thầu điều chỉnh: 42.071.953.000 đồng (trong đó có chi phí dự phòng khối lượng: 654.771.000 đồng).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 31/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_______

Số: 31/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh giá gói thầu thiết bị của Dự án Trung tâm Điều dưỡng

người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh do lỗi số học

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 296/QĐ-LĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-LĐTBXH ngày 22/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh; dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thí nghiêm nén tĩnh cọc của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trung tâm điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 49.07/2022/CT-NEV1 ngày 09/8/2022 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm định giá tầm nhìn mới;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-LĐTBXH ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt dự toán xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-CHHCM ngày 27/10/2022 của Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh dự án "Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh"; Quyết định số 364/QĐ-CHHCM ngày 27/10/2022 của Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán gói thầu thiết bị công trình dự án "Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh";

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-LĐTBXH ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thiết bị, tư vấn của dự án Trung tâm điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Công văn số 462/CV-CHHCM-DA ngày 26/12/2022 của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiết bị;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu "Cung cấp, lắp đặt các hạng mục thiết bị công trình" đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1224/QĐ-LĐTBXH ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (do lỗi số học trong quá trình thẩm định) như sau:
Giá gói thầu điều chỉnh: 42.071.953.000 đồng (trong đó có chi phí dự phòng khối lượng: 654.771.000 đồng).
Điều 2. Quyết định này và các nội dung không thay đổi tại Quyết định số 1224/QĐ-LĐTBXH ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (đế báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ);
-Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Hồi

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2115/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố giá trị tính theo đồng Việt Nam đối với các ngưỡng giá gói thầu theo quy định của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Quyết định 2115/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố giá trị tính theo đồng Việt Nam đối với các ngưỡng giá gói thầu theo quy định của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Thương mại-Quảng cáo, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi