Quyết định 1185/QĐ-LĐTBXH 2022 lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Bạc Liêu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1185/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1185/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1185/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành:02/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Trung tâm Điều dưỡng người có công

Ngày 02/12/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1185/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu được phê duyệt như sau:

Thứ nhất, phần công việc đã thực hiện: gói thầu thẩm định giá trang thiết bị trị giá 54.000.000 đồng với hình thức chỉ định thầu rút gọn (nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước).

Thứ hai, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm các gói thầu sau: trang thiết bị phục vụ điều dưỡng; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu trang thiết bị; thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói trang thầu thiết bị; giám sát mua sắm, lắp đặt gói thầu trang thiết bị.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư căn cứ danh mục, số lượng thiết bị trong giá gói thầu đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm rà soát làm rõ các thông số kỹ thuật, thẩm định, cập nhật giá gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1185/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 1185/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 6667/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 2217/QĐ-SLĐTBXH ngày 02/3/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt cập nhật tổng dự toán xây dựng công trình theo giá gói thầu xây lắp thuộc dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 8321/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/11/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt dự toán và danh mục thiết bị dự kiến mua sắm lắp đặt thuộc dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 226/DS/2022/CT.ĐA ngày 09/11/2022 của Công ty cổ phần thẩm định giá Đông Á về việc thẩm định giá thiết bị công trình Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Xét Tờ trình số 361/TTr-SLĐTBXH ngày 25/11/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phục vụ mua sắm thiết bị chuyên dùng thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu (kèm theo hồ sơ có liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ danh mục, số lượng thiết bị trong giá gói thầu đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm rà soát làm rõ các thông số kỹ thuật, thẩm định, cập nhật giá gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu (chủ đầu tư dự án), Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 
Nguyễn Bá Hoan

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

(Kèm theo Quyết định số 1185/QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phần công việc đã thực hiện

54.000.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

 

1

Thẩm định giá trang thiết bị

54.000.000

II

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

8.426.302.000

Ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

1

Trang thiết bị phục vụ điều dưỡng

8.317.962.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước(qua mạng)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý IV/2022

Trọn gói

120 ngày

2

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu trang thiết bị

29.971.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2022

Trọn gói

20 ngày

3

Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói trang thầu thiết bị

8.166.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2022

Trọn gói

20 ngày

4

Giám sát mua sắm, lắp đặt gói thầu trang thiết bị

70.203.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2022

Trọn gói

120 ngày

 

* Ghi chú: Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian dự kiến, Chủ đầu tư căn cứ vào điều kiện thi công thực tế để xác định cho phù hp, đảm bảo không làm thay đổi thời gian thực hiện dự án.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi