Thông báo 454/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết quả họp xem xét nội dung 05 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo vệ kết cấu thép trong công trình giao thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 454/TB-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ HỌP XEM XÉT NỘI DUNG 05 DỰ THẢO TCVN VỀ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP TRONG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

Ngày 11/7/2013, tại Trụ sở Bộ GTVT, Lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ đã chủ trì cuộc họp xem xét nội dung 05 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT chủ trì biên soạn: 1) “A-nốt hy sinh - Yêu cầu kỹ thuật ” - Mã sTC 113035; 2) “Bảo vệ ca-tốt cho các kết cấu thép của cảng biển và công trình biển - Mã số TC 113036; 3) “Sơn giàu kẽm vô cơ và hữu cơ -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - Mã số TC 113039; 4) “Màng chống thấm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” - Mã số: 113037; 5) “Phương pháp xác định độ bám dính (pull-off) của màng phủ trên nền kim loại” - Mã số: 113038.

I. Thành phn tham gia cuộc họp: Đại diện của các Vụ Khoa học Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Tổng cục Đường bộ VN, Cục Hàng hải VN, Cục Quản lý XD&CL CTGT, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ VN, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Viện KH&CN GTVT và các cơ quan, đơn vị liên quan (có danh sách cụ thể kèm theo).

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Viện trưởng Viện KH&CN GTVT và bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Giám đốc Viện Chuyên ngành Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ Công trình trình bày Thuyết minh xây dựng TCVN và giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan đơn vị đối với 05 dự thảo TCVN nêu trên, các đại biểu dự họp đã trao đổi và thống nhất các ý kiến đối với từng dự thảo TCVN, cụ thể như sau:

1. Đối với dự thảo TCVN “A-nốt hy sinh “Yêu cầu kỹ thuật” - Mã số TC 113035:

- Xem xét lựa chọn sử dụng thuật ngữ anốt (tiếng Việt là âm cực - tiếng Anh là anode) trong tiêu chuẩn bảo đảm tính thống nhất, thông dụng và chính xác;

- Tại 5.12.3 thay từ “cân” bằng cụm từ “kiểm tra khối lượng”;

- Sửa lỗi chính tả, lỗi in ấn;

2. Đối với dự thảo TCVN “Bảo vệ ca-tốt cho các kết cấu thép của cảng biển và công trình biển - Mã số TC 113036:

- Thống nhất phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn là sử dụng cho các công trình cảng biển;

- Xem xét lựa chọn sử dụng thuật ngữ catốt (tiếng Việt là dương cực - tiếng Anh là catode) trong tiêu chuẩn bảo đảm tính thống nhất, thông dụng và chính xác;

- Bổ sung nội dung phân vùng ảnh hưởng của nước biển: các điều kiện về mực nước và các điều kiện tự nhiên khác;

- Thống nhất sử dụng từ hydro thay hiđro.

- Thống nhất sử dụng từ: “các ảnh hưởng do khai thác vận hành” thay cho “ảnh hưởng do sửa chữa lớn”.

- Tại các mục 5.4.2 và 6.4: Đề nghị bổ sung cụm từ: “ảnh hưởng do khai thác vận hành”.

- Thêm chú thích cho phần phụ lục A.

- Viết lại phần 4.3, phần có chú thích phụ lục A.

- Các tiêu chuẩn BS EN 12495 và DNV 401 trong mục tài liệu viện dẫn chuyển vào mục tài liu tham khảo.

- Bổ sung các tiêu chuẩn viện dẫn vào mục 2.

- Chỉnh sửa lỗi chính tả.

3. Đối với dự thảo TCVN “Sơn giàu kẽm vô cơ và hữu cơ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - Mã số TC 113039:

- Thống nhất đổi tên tiêu chuẩn thành Sơn lót giàu kẽm vô cơ - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử (Chấp nhận tiêu chuẩn AASHTO M300-03).

- Trong lời nói đầu cần bổ sung nội dung: “Tiêu chuẩn này được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn AASHTO M300-03 Standard specification for Inorganic Zinc- Rich Primer”.

- Chỉnh sửa lỗi chính tả.

4. Đối với dự thảo TCVN “Màng chống thấm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” - Mã số: 113037:

- Thống nhất đổi tên tiêu chuẩn thành Vật liệu chống thấm cho mặt cầu bê tông: Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử.

- Cần nêu rõ trong phạm vi áp dụng là tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho vật liệu chống thm sử dụng cho mặt cầu bê tông.

- Thống nhất viện dẫn tiêu chuẩn TCVN 9066: 2012 và TCVN 9067:2012 trong tiêu chuẩn.

- Bỏ phần phụ lục (vì không nằm trong phạm vi áp dụng của TCVN).

- Chđưa ra yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho chống thấm dạng thi công lỏng và dạng màng, không đề cập đến chống thấm lỏng dạng thẩm thấu.

- Chỉnh sửa lỗi chính tả và lỗi in ấn.

5. Đối với dự thảo TCVN “Phương pháp xác định độ bám dính (pull-off) của màng phủ trên nền kim loại” - Mã s: 113038:

Trong lời nói đầu cần bổ sung nội dung: “Tiêu chuẩn này được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn ASTM D4541 - 09e1 Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers”.

- Thống nhất sử dụng từ “thử nghiệm” thay từ “thí nghiệm”.

- Thống nhất sử dụng từ “kéo nhổ” thay từ “pull-off”.

- Chỉnh sửa lỗi chính tả.

Trên đây là các ý kiến đã được các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí. Đề nghị Viện KH&CN GTVT khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ 05 Dự thảo TCVN nêu trên trước ngày 30/7/2013 để gửi Bộ KHCN thẩm định công bố theo quy định. Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
-
Bộ trưởng (để b/c);
- Thtrưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Các cơ quan dự họp;
- Viện K.H&CN GTVT (để phối hợp)
- Trung tâm Công nghệ Thông tin (để đăng trên trang thông tin điện tử Bộ GTVT)
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Ích

thuộc tính Thông báo 454/TB-BGTVT

Thông báo 454/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết quả họp xem xét nội dung 05 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo vệ kết cấu thép trong công trình giao thông
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:454/TB-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Ích
Ngày ban hành:17/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi