Quyết định 564/QĐ-TCGDNN 2021 sửa đổi Quyết định 552/QĐ-TCGDNN Quy chế tham dự thi kỹ năng nghề và huấn luyện đội tuyển quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 564/QĐ-TCGDNN

Quyết định 564/QĐ-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 552/QĐ-TCGDNN ngày 24/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia
Cơ quan ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:564/QĐ-TCGDNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Việt Hương
Ngày ban hành:30/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung quy trình đánh giá chấm điểm bài thi kỹ năng nghề quốc gia

Ngày 30/11/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành Quyết định 564/QĐ-TCGDNN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 552/QĐ-TCGDNN ngày 24/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Cụ thể, đối với nghề thi trực tuyến, Hội đồng thi có trách nhiệm phê duyệt và cung cấp các tài khoản email bảo mật cho các giám khảo; Hội đồng thi và các giám khảo sẽ thực hiện việc gửi, nhận các phiếu chấm điểm và thông tin khác thông qua các địa chỉ email này. Đối với nghề thi trực tuyến, Ủy viên thường trực Hội đồng thi quốc gia in bảng điểm đã nhập vào phần mềm CIS trên máy tính, ký xác nhận và gửi email bản scan tới giám khảo.

Bên cạnh đó, thang điểm chấm thi thi kỹ năng theo mô-đun, công việc hoặc nhóm công việc của từng nghề tổ chức thi do Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia quyết định là thang điểm 10 hoặc quy đổi sang thang điểm 700 theo hệ thống chấm điểm ứng dụng phần mềm CIS để đánh giá, công nhận và xét giải cho thí sinh. Trong trường hợp này, Hội đồng thi quốc gia ban hành quy định về quy trình đánh giá và chấm điểm bài thi đảm bảo khách quan, chính xác và công bằng cho các thí sinh trước khi diễn ra kỳ thi.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 564/QĐ-TCGDNN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP

-------

Số: 564/QĐ-TCGDNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

__________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Quyết định s29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 43/2012/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 14/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-LĐTBXH ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-TCGDNN ngày 24/11/2021 của Tổng cục trưởng Tng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc ban hành Quy chế Tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyn quốc gia;

Theo đề nghị của Ban Tổ chức thi kỹ năng nghề Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 552/QĐ-TCGDNN ngày 24/11/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc ban hành Quy chế Tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia (có Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số Điều chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quyết định này và những điểm không thay đổi tại Quyết định số 552/QĐ-TCGDNN ngày 24/11/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc ban hành Quy chế Tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Trưởng Ban tổ chức thi kỹ năng nghề Việt Nam, các thành viên Ban Tổ chức thi kỹ năng nghề Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Website: gd
nn.gov.vn; kynangnghe.gov.vn;
- Lưu: VT, KNN, BTCTKNNV
N.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Việt Hương

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC, THAM DỰ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA VÀ HUẤN LUYỆN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA
(ban hành kèm theo Quyết định số 564/QĐ-TCGDNN ngày 30/11/2021 ca Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

1. Sửa đổi điểm a1)a2) khoản 6, Điều 16 như sau:
a1) Bước 1:
- Đối với nghề thi trực tuyến:
+ Hội đồng thi có trách nhiệm phê duyệt và cung cấp các tài khoản email bảo mật cho các giám khảo. Hội đồng thi và các giám khảo sẽ thực hiện việc gửi, nhận các phiếu chấm điểm và thông tin khác thông qua các địa chỉ email này.
+ Trước thời điểm chấm thi từng phần hoặc từng mô-đun của bài thi, trưởng tiểu ban giám khảo mỗi nghề sẽ nhận phiếu chấm điểm đo lường và điểm phán quyết (được xuất ra từ phần mềm CIS theo thang điểm 100) từ Hội đồng thi theo địa chỉ email bảo mật do Hội đồng thi cung cấp. Sau đó, trưởng ban giám khảo gửi email các phiếu chấm điểm tới các giám khảo hoặc các nhóm giám khảo chịu trách nhiệm chấm điểm và đánh giá từng phần hoặc từng mô-đun của bài thi.
+ Giám khảo hoặc nhóm giám khảo sẽ in phiếu chấm điểm, thực hiện đánh giá và ghi điểm bằng tay trên phiếu chấm điểm. Sau khi kết thúc đánh giá và chấm điểm, giám khảo hoặc nhóm giám khảo ký xác nhận vào từng trang, ghi rõ địa điểm, thời gian (giờ, ngày, tháng, năm), sau đó scan và gửi hình ảnh vào địa chỉ email của Hội đồng thi.
+ Thư ký phụ trách nhập điểm của Hội đồng thi sẽ chịu trách nhiệm nhập điểm số từ các phiếu chấm điểm vào phần mềm CIS và kết thúc trước 12h00 trưa của ngày tiếp theo. Toàn bộ quá trình nhập điểm của thư ký Hội đồng thi được bảo mật và chịu sự giám sát bởi các biện pháp an ninh (camera giám sát và đại diện cơ quan an ninh).
a2) Bước 2:
- Đối với nghề thi trực tuyến: Ủy viên thường trực Hội đồng thi quốc gia in bảng điểm đã nhập vào phần mềm CIS trên máy tính, ký xác nhận và gửi email bản scan tới giám khảo. Giám khảo có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với bản viết tay trước đó, sau đó ký vào mẫu giấy chấp thuận điểm và gửi lại Hội đồng thi trước 13h00 ngày tiếp theo.
2. Sửa đổi điểm b, khoản 6 Điều 16 như sau:
b) Trưởng Tiểu ban giám khảo và Chủ tịch Hội đồng thi ký xác nhận phiếu tổng kết điểm và mẫu giấy chấp thuận điểm:
- Đối với nghề thi trực tiếp: Khi toàn bộ điểm số được nhập vào phiếu chấm điểm đo lường và điểm phán quyết, CIS cho phép in một phiếu tổng kết điểm. Bản in copy của phiếu tổng kết điểm phải được xác nhận bởi Trưởng Tiểu ban giám khảo và Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia. Phiếu tổng kết điểm đã ký chấp thuận phải được chuyển cho Thư ký Hội đồng thi quốc gia.
- Đối với nghề thi trực tuyến: Khi toàn bộ điểm số của các phần hoặc mô-đun của bài thi đã được nhập đầy đủ vào phần mềm CIS tại Hội đồng thi, Ủy viên thường trực Hội đồng thi quốc gia in ra một phiếu tổng kết điểm, ký xác nhận và gửi bản scan tới email của Trưởng tiểu ban giám khảo. Trưởng tiểu ban giám khảo ký xác nhận vào phiếu tổng kết điểm và mẫu giấy chấp thuận điểm sau đó gửi email lại Hội đồng thi để Chủ tịch Hội đồng thi ký xác nhận.
2. Bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 10, cụ thể như sau “4. Ban Tổ chức khuyến khích các Hội đồng thi quốc gia tổ chức thi kỹ năng theo mô-đun, công việc hoặc nhóm công việc của từng nghề tổ chức thi nêu tại khoản 1, 2 và 3 của Điều này trong thời gian diễn ra Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia”
3. Bổ sung thêm khoản 10, Điều 16, cụ thể như sau “10. Thang điểm chấm thi thi kỹ năng theo mô-đun, công việc hoặc nhóm công việc của từng nghề tổ chức thi theo quy định tại khoản 4 Điều 10 của Quy chế này do Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia quyết định là thang điểm 100 hoặc quy đổi sang thang điểm 700 theo hệ thống chấm điểm ứng dụng phần mềm CIS để đánh giá, công nhận và xét giải cho thí sinh. Trong trường hợp này, Hội đồng thi quốc gia ban hành quy định về quy trình đánh giá và chấm điểm bài thi đảm bảo khách quan, chính xác và công bằng cho các thí sinh trước khi diễn ra kỳ thi”
4. Khoản 2 Điều 17 được sửa đổi như sau “2. Giấy chứng nhận thí sinh đã tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia được cấp sau khi kết thúc kỳ thi do Trưởng Ban Tổ chức cấp cho tất cả các thí sinh dự thi ở các nghề thi chính thức và thi trình diễn. Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia cấp giấy chứng nhận tham dự cho tất cả các thí sinh tham dự thi kỹ năng theo mô-đun, công việc hoặc nhóm công việc của từng nghề tổ chức thi theo quy định tại khoản 4 Điều 10 của Quy chế này”.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Thông tư 25/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư 05/2021/TT-BGTVT ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt

Thông tư 25/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư 05/2021/TT-BGTVT ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi