Công văn 5344/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5344/UBND-VX

Công văn 5344/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5344/UBND-VXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành:22/08/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 5344/UBND-VX
V/v: Định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2008
 
 

 

Kính gửi:
- Sở Nội vụ;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính.
 
Xét đề nghị của Liên Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 546/SNV-SN ngày 06 tháng 8 năm 2008 về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh;
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:
1. Chấp thuận đề xuất của Liên Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại Tờ trình nêu trên (phụ lục kèm theo). Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn tạm thời trong việc tuyển dụng, bố trí định biên các chức danh trên và hướng dẫn các Trường bố trí sắp xếp các chức danh theo đúng chỉ tiêu biên chế được giao. Việc bố trí định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy của các trường không làm tăng biên chế được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.
2. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng, bố trí biên chế tại các trường trên địa bàn thành phố đảm bảo việc sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả chỉ tiêu biên chế được giao và theo đúng quy định.
 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu: VT, (VX/Nh)
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà
 
 
PHỤ LỤC
TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG MẦM NON
(Ban hành kèm theo Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 

 

Chức danh
Mô tả chức danh
Định mức theo TT 71/2007/TTLB-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007
Định mức đề nghị được duyệt
Ghi chú
Hiệu trưởng
Phụ trách chung, công tác tổ chức, thi đua
1
1
 
Phó Hiệu trưởng
- Phụ trách khâu dạy
- Phụ trách khâu nuôi
1 đến 2
2
1
Nếu có Bán trú
Nếu không có Bán trú
Giáo viên nhà trẻ
Trực tiếp chăm sóc và giáo dục Trẻ
8 trẻ/cô
5 trẻ/cô
7 trẻ/cô
9 trẻ/cô
12 trẻ/cô
Trẻ từ 4-12 tháng tuổi
Trẻ từ 13-18 tháng tuổi
Trẻ từ 19-24 tháng tuổi
Trẻ từ 25-36 tháng tuổi
Giáo viên mẫu giáo
Trực tiếp chăm sóc và giáo dục Trẻ
2.00 cô/lớp
1.08 cô/lớp
2.08 cô/lớp
1.08 cô/lớp
Lớp bán trú
Lớp không bán trú
(Lớp 30 HS)
Thư viện
Kiêm nhiệm
0
Kiêm nhiệm
 
Bảo mẫu
Hỗ trợ giáo viên chăm sóc các cháu bán trú
0
100 trẻ/cô
 
Cấp dưỡng
Nấu ăn cho học sinh bán trú
50 trẻ/cô
50 trẻ/cô
70 trẻ/cô
50 trẻ/cô (trường < 200 trẻ)
70 trẻ/cô (trường > 200 trẻ)
Y tế
Chăm sức khỏe các cháu
1
1
 
Văn thư
Thông tin 2 chiều, quản lý hồ sơ, văn bản
0
1
 
Kế toán
Quản lý thu chi tài chính
1
1
 
Thủ quỹ
Thu chi tài chính đơn vị
0
1
Thủ quỹ kiêm thủ kho
Phục vụ (PV)
Vệ sinh lớp, nệm, gối, nhà vệ sinh, sân bãi, các phòng
1 (NĐ68)
100 trẻ/PV
 
Bảo vệ
Trực bảo vệ trường, Sửa chữa nhỏ
2 (NĐ68)
3
2
+1
Trường hạng 1
Trường hạng 2
Thêm 1 cơ sở (+1)
 
 
TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 

 

Chức danh
Mô tả chức danh
Định mức theo TT 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/08/2006
Định mức đề nghị được duyệt
Ghi chú
Hiệu trưởng
Phụ trách chung, công tác tổ chức, thi đua
1
1
Mỗi lớp 35 hs
Phó Hiệu trưởng
- Phụ trách chuyên môn
- Phụ trách học sinh vụ, hcqt
1 đến 2
2
1
Trường hạng 1
Trường hạng 3, 2
Giáo viên (gv)
Giảng dạy trực tiếp trên lớp
1.2gv/lớp
1.5gv/lớp
1.2gv/lớp
1.5gv/lớp
Trường 1 buổi/ngày
Trường 2 buổi/ngày
Tổng phụ trách đội
Phụ trách đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
1
1
 
Giám thị (gt)
Quản lý về học tập và hạnh kiểm học sinh, tiếp PHHS
0
Kiêm nhiệm
GV dự khuyết
Học vụ
Quản lý hồ sơ, học bạ, sổ điểm, danh bạ HS …
0
1
Kiêm nhiệm
Trường hạng 1
Trường hạng 2, 3
Thư viện
Quản lý thư viện trường học, cho mượn và hướng dẫn đọc sách
Kiêm nhiệm
1
Cho cả 3 hạng
Thiết bị
Phụ trách bảo quản phòng thiết bị (ĐDDH)
1 hoặc
kiêm nhiệm
1
kiêm nhiệm
Trường hạng 1
Trường hạng 2, 3
Bảo mẫu
Hỗ trợ giáo viên chăm sóc các cháu bán trú
0
Kiêm nhiệm
Trường có lớp bán trú
Cấp dưỡng (CD)
Phụ trách nấu ăn cho các cháu bán trú
0
70hs/1CD
Trường có lớp bán trú
Phòng vi tính
Phụ trách phòng máy tính
0
1
Nếu có
Y tế
Chăm sóc sức khỏe các cháu
1 hoặc
kiêm nhiệm
1
Trường hạng 1, 2, 3
Văn thư đánh máy
Thông tin 2 chiều, quản lý hồ sơ, văn bản
Kiêm nhiệm
1
kiêm nhiệm
Trường hạng 1
Trường hạng 2, 3
Kế toán
Quản lý thu chi tài chính
1 hoặc
kiêm nhiệm
1
Trường hạng 1, 2, 3
Thủ quỹ
Thu chi tài chính đơn vị
Kiêm nhiệm
1
kiêm nhiệm
Trường hạng 1
Trường hạng 2, 3
Phục vụ (PV)
Vệ sinh lớp, nệm, gối, nhà vệ sinh, sân bãi, các phòng
NĐ 68
3
2
(+1)
Trường hạng 1
Trường hạng 2, 3
Trường > 40 lớp hoặc thêm mỗi cơ sở
Bảo vệ
Trực bảo vệ trường, Sửa chữa nhỏ
NĐ 68
3
2
(+1)
Trường hạng 1
Trường hạng 2, 3
Thêm mỗi cơ sở
 
 
TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG THCS
(Ban hành kèm theo Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 

 

Chức danh
Mô tả chức danh
Định mức theo TT 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006
Định mức đề nghị được duyệt
Ghi chú
Hiệu trưởng
Phụ trách chung, công tác tổ chức, thi đua
1
1
 
Phó Hiệu trưởng
- Phụ trách chuyên môn
- Phụ trách học sinh vụ, hcqt
1 đến 2
3
2

1
Trường có trên 40 lớp
Trường hạng 1 hoặc hạng 2 có lớp 2 buổi
Trường hạng 2, 3
Giáo viên (gv)
Giảng dạy trực tiếp trên lớp
1.90gv/lớp
1.90gv/lớp
(Lớp có 45 HS)
Tổng phụ trách đội
Phụ trách đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
1
1
 
Giáo viên tư vấn tâm lý
Tư vấn tâm lý giáo dục
0
1
Trường hạng 1
Giám thị (gt)
Quản lý về học tập và hạnh kiểm học sinh, tiếp PHHS
0
1 gt/6 lớp
 
Thư viện
Quản lý thư viện trường học, cho mượn và hướng dẫn đọc sách
1
1
Trường hạng 1, 2, 3
Học vụ
Quản lý hồ sơ, học bạ, sổ điểm, danh bạ HS …
0
1
Trường hạng 1, 2, 3
Thí nghiệm
Phụ trách 3 phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh
1
3
Trường hạng 1, 2, 3 (mỗi phòng TN 1GV)
Phòng nghe nhìn, vi tính
Phụ trách phòng nghe nhìn, máy tính
0
1
Nếu có
Y tế
Chăm sóc sức khỏe các cháu
1
1
Trường hạng 1, 2, 3
Văn thư, đánh máy
Thông tin 2 chiều, quản lý hồ sơ, văn bản
1
2
1
Trường trên 40 lớp
Trường hạng 1, 2, 3
Kế toán
Quản lý thu chi tài chính
1
1
Trường hạng 1, 2, 3
Thủ quỹ
Thu chi tài chính đơn vị
Kiêm nhiệm
1
Trường hạng 1, 2, 3
Phục vụ (PV)
Vệ sinh lớp, nệm, gối, nhà vệ sinh, sân bãi, các phòng
NĐ 68
3
2
(+1)
Trường hạng 1
Trường hạng 2, 3
Trường trên 40 lớp hoặc thêm mỗi cơ sở
Bảo vệ
Trực bảo vệ trường, Sửa chữa nhỏ
NĐ 68
3
2
(+1)
Trường hạng 1
Trường hạng 2, 3
Thêm mỗi cơ sở hoặc mỗi cổng
 
 
TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG THPT
(Ban hành kèm theo Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 

 

Chức danh
Mô tả chức danh
Định mức theo TT 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006
Định mức đề nghị được duyệt
Ghi chú
Hiệu trưởng
Phụ trách chung, công tác tổ chức, thi đua
1
1
 
Phó Hiệu trưởng
- Phụ trách chuyên môn
- Phụ trách học sinh vụ
- Hành chánh quản trị
1 đến 3
3
2
1
Trường trên 40 lớp
Trường hạng 1, 2
Trường hạng 3
Giáo viên (gv)
Giảng dạy trực tiếp trên lớp
2.25gv/lớp
2.25gv/lớp
(Lớp có 45 HS)
Trợ lý thanh niên
Phụ trách Đoàn THCS Hồ Chí Minh
1
1
 
Giám thị (gt)
Quản lý về học tập và hạnh kiểm học sinh, tiếp PHHS
0
1 gt/5 lớp
 
Giáo viên tư vấn tâm lý
Tư vấn tâm lý giáo dục
0
2
1
Trường trên 40 lớp
Trường hạng 1, 2, 3
Học vụ
Quản lý hồ sơ, học bạ, sổ điểm, danh bạ HS …
0
1
Trường hạng 1, 2, 3
Thư viện
Quản lý thư viện trường học, cho mượn và hướng dẫn đọc sách
1
1
Trường hạng 1, 2, 3
Thiết bị
Phụ trách bảo quản phòng thiết bị (ĐDDH), LAB
1
1
Trường hạng 1, 2, 3
Thí nghiệm
Phụ trách 3 phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh
1
3
Trường hạng 1, 2, 3 (mỗi phòng TN 1GV)
Phòng nghe nhìn, vi tính
Phụ trách phòng nghe nhìn, phòng vi tính
0
1
Nếu có
Y tế
Chăm sóc sức khỏe các cháu
1
1
Trường hạng 1, 2, 3
Văn thư đánh máy
Thông tin 2 chiều, quản lý hồ sơ, văn bản
1 hoặc kiêm nhiệm
2
1
Trường trên 40 lớp
Trường hạng 1, 2, 3
Kế toán
Quản lý thu chi tài chính
1
1
Trường hạng 1, 2, 3
Thủ quỹ
Thu chi tài chính đơn vị
1 hoặc kiêm nhiệm
1
Trường hạng 1, 2, 3
Phục vụ (PV)
Vệ sinh lớp, nệm, gối, nhà vệ sinh, sân bãi, các phòng
NĐ 68
3
2
(+1)
Trường hạng 1
Trường hạng 2, 3
(Thêm mỗi cơ sở)
Bảo vệ
Trực bảo vệ trường, Sửa chữa nhỏ
NĐ 68
3
2
(+1)
Trường hạng 1
Trường hạng 2, 3
(Thêm mỗi cơ sở hoặc mỗi cổng)
 
 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 

 

Chức danh
Mô tả chức danh
Định mức theo QĐ 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007
Định mức đề nghị được duyệt
Ghi chú
Giám đốc
Phụ trách chung, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về hoạt động của trung tâm
1
1
 
Phó Giám đốc
Thực hiện nhiệm vụ được GĐ phân công và chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động của TT
1 đến 2
2
 
1
TT có từ 18 lớp trở lên
TT có dưới 18 lớp
Giáo viên (gv)
Làm nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình quy định …
Do Giám đốc TT quy định
2 GV/môn
1 GV/môn
Các môn: Văn, Toán, Lý, Hóa
Các môn còn lại
Trợ lý thanh niên
Phụ trách Đoàn THCS Hồ Chí Minh
1
1
Theo QĐ 61
Giáo vụ
Quản lý về học tập và hạnh kiểm học sinh, liên hệ với CMHV, quản lý hồ sơ, học bạ, sổ điểm, danh bạ HS …
0
1
 
Thư viện
Quản lý thư viện trường học, cho thuê, mượn sách giáo khoa, hướng dẫn đọc sách
1
1
 
Thiết bị
Phụ trách quản lý phòng thiết bị (ĐDDH), LAB
1 hoặc kiêm nhiệm
1
 
Thí nghiệm
Phụ trách 3 phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh
0
3
Mỗi phòng TN 1GV
Phòng nghe nhìn
Phụ trách phòng nghe nhìn
0
1
Nếu có
Phòng vi tính
Phụ trách phòng vi tính
0
1
Nếu có
Y tế
Chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu
0
1
 
Văn thư đánh máy
Phụ trách công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ
0
1
 
Kế toán
Thực hiện thu, chi tài chính, chế độ tiền lương, BHXH, BHYT …
1
1
 
Thủ quỹ
Thu chi tài chính đơn vị
 
1
 
Phục vụ (PV)
Chăm sóc cây kiểng, dọn vệ sinh phòng làm việc, phòng học, môi trường xung quanh trung tâm, nhà vệ sinh, sân bãi
NĐ 68
2
 
Bảo vệ
Bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản của trung tâm, giữ gìn an ninh trật tự trung tâm trong và ngoài giờ học, sửa chữa nhỏ
NĐ 68
2
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi