Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 938 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Quyết định 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2023

02

Quyết định 372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

03

Quyết định 549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

04

Quyết định 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Cần Thơ

05
06

Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

07

Kế hoạch 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

08

Quyết định 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023

09

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

10

Quyết định 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

11

Quyết định 570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP Thành phố Cần Thơ

12

Quyết định 420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương

13

Quyết định 503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

14

Quyết định 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thanh Hóa

15

Kế hoạch 04/KH-BCĐ389/TP của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

16

​Quyết định 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước, đảm bảo an ninh và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17
18

Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh ka-ra-ô-kê trên địa bàn tỉnh Hà Nam

19

Kế hoạch 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thông tin, tuyên truyền về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

20

Quyết định 572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc kinh doanh, niêm yết giá của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa