Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 11/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

02

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

03

Kế hoạch 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019

Ban hành: 24/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

04

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

05

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

06

Kế hoạch 132/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 10/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

07

Công văn 2249/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất

Ban hành: 31/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

08

Kế hoạch 122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề" năm 2019

Ban hành: 30/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

09

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

10

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 08/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

11

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 06/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

12

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019

Ban hành: 03/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

13

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện năm 2019 Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020"

Ban hành: 22/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

14

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019

Ban hành: 16/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

15

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

16

Quyết định 1246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Ban hành: 30/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

17

Quyết định 1223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng Lương thực, thực phẩm thiết yếu; các mặt hàng phục vụ Mùa khai giảng; các mặt hàng Sữa năm 2019 - Tết Canh Tý năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

18

Quyết định 1224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

19

Kế hoạch 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Thành phố Hà Nội năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Ban hành: 27/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

20

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 27/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019