Quyết định 3006/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------------

Số: 3006/QĐ-BCT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP

DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

--------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Công văn số 1151/TTg-ĐMDN ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam tại các Tờ trình: số 410/DTV-KHĐT ngày 25 tháng 5 năm 2010 và số 449/DTV-KHĐT ngày 05 tháng 6 năm 2010 về việc chuyển đổi Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty mẹ) là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật; được mở tài khoản tại các ngân hàng và kho bạc.

1. Công ty mẹ có:

a) Tên tiếng Việt: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam;

b) Tên tiếng Anh: Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation;

c) Tên viết tắt: VOCARIMEX;

d) Trụ sở chính: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

đ) Chi nhánh tại Hà Nội: số 8, phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Vốn điều lệ của Công ty mẹ là 674,533 tỷ đồng (Sáu trăm bảy mươi bốn tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu đồng chẵn).

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ:

a) Sản xuất kinh doanh dầu mỡ động thực vật, tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, than gáo dừa và các sản phẩm từ cây có dầu;

b) Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư, nguyên liệu, dầu thực vật, sản phẩm tinh dầu, nông lâm sản có dầu và vật tư thiết bị chuyên dùng cho nhiệm vụ của Tổng công ty;

c) Khai thác và cung cấp các dịch vụ cảng để xuất nhập khẩu dầu thực vật và các loại hàng hóa, dịch vụ khác;

d) Đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu cây có dầu;

đ) Sản xuất kinh doanh các loại bao bì;

e) Chế biến thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản);

g) Chế biến lương thực, thực phẩm (xay xát lúa mỳ, mỳ ăn liền, bánh kẹo, sữa);

h) Sản xuất diesel sinh học (biodiesel), bia, nước giải khát;

i) Cho thuê kho, bãi, nhà để làm văn phòng làm việc;

k) Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, đường thủy nội bộ;

l) Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

4. Cơ cấu quản lý Công ty mẹ: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty, Kiểm soát viên, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

5. Đại diện Chủ sở hữu Công ty mẹ: Bộ Công thương, số 54 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

6. Đại diện trực tiếp Chủ sở hữu Công ty mẹ: Chủ tịch Công ty mẹ là đại diện trực tiếp Chủ sở hữu Công ty mẹ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu tại Công ty mẹ theo phân cấp của Bộ Công thương và quy định của pháp luật.

7. Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết; quan hệ giữa Công ty mẹ với Bộ Công thương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

8. Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam sau chuyển đổi có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam.

Điều 2. Công ty con và Công ty liên kết của Công ty mẹ.

1. Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

a) Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An,

b) Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình,

c) Công ty cổ phần Trích ly Dầu thực vật,

d) Công ty cổ phần Thương mại Dầu thực vật.

2. Công ty liên kết do Công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

a) Công ty cổ phần Bao bì dầu thực vật,

b) Công ty Dầu ăn Golden Hope - Nhà Bè,

c) Công ty trách nhiệm hữu hạn Dầu thực vật Cái Lân,

d) Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ phẩm LG - VINA.

Điều 3. Chủ tịch Công ty mẹ có trách nhiệm:

1. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ trình Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét, phê duyệt.

2. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các bước để cổ phần hóa Công ty mẹ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: KH&ĐT; TC, Nội vụ, LĐ-TB và XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ trưởng;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nam Hải

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi