Quyết định 113/1998/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc chuyển các Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 113/1998/QĐ-TTG
NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1998 VỀ VIỆC CHUYỂN CÁC CỤM CẢNG
HÀNG KHÔNG SÂN BAY MIỀN BẮC, MIỀN TRUNG, MIỀN NAM THÀNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Căn cứ Nghị định số 56/CP ngày 2 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ về doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chuyển cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc, Cụm cảng Hàng không sân bay miền Trung, Cụm cảng Hàng không sân bay miền Nam từ đơn vị sự nghiệp có thu thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc Cục hàng không dân dụng Việt Nam lấy tên là Cụm cảng hàng không miền Bắc, Cụm cảng Hàng không miền Trung, Cụm cảng Hàng không miền Nam (gọi tắt là các Cụm cảng Hàng không khu vực).

 

Điều 2. Các Cụm cảng Hàng không khu vực có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng; có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định; tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do mình quản lý.

Cụm cảng Hàng không miền Bắc có tên giao dịch quốc tế là Northern Airports Authority viết tắt là NAA; trụ sở chính đặt tại sân bay Quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội; vốn điều lệ tại thời điểm chuyển thành doanh nghiệp nhà nước là 520.077 triệu đồng.

Cụm cảng Hàng không miền Trung có tên giao dịch quốc tế là Middle Airports Authority, viết tắt là MAA; trụ sở chính đặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng; vốn điều lệ tại thời điểm chuyển thành doanh nghiệp nhà nước là 509.259 triệu đồng.

Cụm cảng Hàng không miền Nam có tên giao dịch quốc tế là Southern Airports Authority, viết tắt là SAA; trụ sở chính đặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh; vốn điều lệ tại thời điểm chuyển thành doanh nghiệp nhà nước là 522.652 triệu đồng.

 

Điều 3. Cụm cảng hàng không khu vực có các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Quản lý và khai thác các Cảng Hàng không khu vực, cung cấp các dịch vụ hàng không và các dịch vụ công cộng khác để phục vụ cho hoạt động bay của các hãng hàng không được an toàn và hiểu quả;

2. Được Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước gắn trực tiếp với việc điều hành tại các cụm cảng hàng không.

3. Bảo toàn, phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao phù hợp với luật pháp và chính sách của Nhà nước.

4. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên thuộc các Cụm cảng Hàng không khu vực.

 

Điều 4. Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa các Cụm cảng Hàng không khu vực với quốc phòng và các ngành liên quan; căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định hiện hành để phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các Cụm cảng Hàng không khu vực và chỉ đạo tiến hành các thủ tục tiếp theo được quy định tại nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại và phá sản doanh nghiệp nhà nước.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 113/1998/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc chuyển các Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 113/1998/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/07/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 113/1998/QD-TTg
Hanoi, July 06, 1998

 
DECISION
ON TRANSFORMING THE NORTHERN, MIDDLE AND SOUTHERN AIRPORTS AND AIR-FIELDS AUTHORITIES INTO STATE PUBLIC-UTILITY ENTERPRISES
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on State Enterprises of April 20, 1995;
Pursuant to Decree No.56-CP of October 2, 1996 of the Prime Minister on the State public-utility enterprises;
At the proposal of the Director of the Civil Aviation Administration of Vietnam,
DECIDES:
Article 1.- To transform the Northern Airports and Airfields Authority, the Middle Airports and Airfields Authority and the Southern Airports and Airfields Authority from non-business units having revenues into State public-utility enterprises attached to the Civil Aviation Administration of Vietnam and rename them as the Northern Airports Authority, the Middle Airports Authority and the Southern Airports Authority (hereafter referred to as regional airports authorities).
Article 2.- The regional airports authorities have the legal person status, their own seals and bank accounts, the civil rights and obligations as provided for by law; and take responsibility for their business activities within the amount of capital under their management.
The Northern Airports Authority, or NAA in abbre-viation, is the international transaction name of the airports authority of the northern region; its head office is located at the Noi Bai International Airport, Hanoi city; its statutory capital at the time of being transformed into a State enterprise is VND 520,077 million.
The Middle Airports Authority, or MAA in abbreviation, is the international transaction name of the airports authority of the middle region; its head office is located at the Da Nang International Airport, Da Nang city; its statutory capital at the time of being transformed into a State enterprise is VND 509,259 million.
The Southern Airports Authority, or SAA in abbreviation, is the international transaction name of the airports authority of the southern region, its head office is located at the Tan Son Nhat International Airport, Ho Chi Minh City; its statutory capital at the time of being transformed into a State enterprise is VND 522,652 million.
Article 3.- The regional airports authorities shall have the following main tasks:
1. To manage and exploit the regional airports, provide aviation services and other public services in order to ensure the safety and efficiency of the flights conducted by various airlines;
2. To be authorized by the Director of the Civil Aviation Administration of Vietnam to perform a number of State management tasks directly associated with the administration activities at the airports;
3. To preserve, develop and efficiently use the capital, land and other resources assigned by the State in conformity with the State's laws and policies;
4. To organize and manage the research and application of scientific and technological advances, and the training and fostering of officials and employees of the regional airports authorities.
Article 4.- The Director of the Civil Aviation Administration of Vietnam shall propose to the Prime Minister for promulgation the Regulation on coordination between the regional airports authorities and the defense sector and concerned branches; base himself/herself on the Law on State enterprises and the current regulations to approve the Charter on organization and operation of regional airports authorities, appoint directors, deputy directors and chief accountants of the regional airports authorities and direct the carrying out of the subsequent procedures as prescribed in Decree No.50-CP of August 28, 1996 of the Government on the establishment, reorganization and bankruptcy of State enterprises.
Article 5.- This Decision takes effect after its signing. The previous stipulations which are contrary to this Decision are now annulled.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Director of the Civil Aviation Administration of Vietnam shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!