Công văn 7955/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nguồn vốn kế hoạch năm 2008 để thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 7955/VPCP-KTN

V/v chuyển nguồn vốn kế hoạch năm 2008 để thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

 

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 2040/UBND-TĐC ngày 04 tháng 8 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 10443/BTC-ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2008, công văn số 13040/BTC-ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6425/BKH-KTNN ngày 05 tháng 9 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2618/BNN-KTHT ngày 29 tháng 8 năm 2008) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 2906/NHPT-HTUT ngày 26 tháng 8 năm 2008) về việc chuyển nguồn vốn kế hoạch năm 2008 để thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trong khi chờ Tập đoàn Điện lực Việt Nam thu xếp nguồn vốn, đồng ý Bộ Tài chính chuyển trước phần vốn ngân sách nhà nước (50%) đầu tư cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La cho các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thực hiện.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương, chủ động thu xếp nguồn vốn kịp thời chuyển cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thanh toán theo đúng kế hoạch và tiến độ năm 2008 Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chỉ đạo chủ đầu tư có biện pháp tích cực triển khai dự án, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán để thu hồi các khoản tạm ứng; thực hiện lập nhu cầu vốn thanh toán hàng quý sát thực tế và theo đúng quy định của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN,

  PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng,

  các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;

- Lưu:  VT, KTN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Phượng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 7955/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nguồn vốn kế hoạch năm 2008 để thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7955/VPCP-KTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/11/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực