Quyết định 2521/QĐ-BTP 2022 Chương trình khung đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2521/QĐ-BTP

Quyết định 2521/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình khung đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2521/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:23/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình khung đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại

Ngày 23/12/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 2521/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình khung đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại.

Theo đó, Chương trình đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại trang bị cho người học đạo đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng, có đạo đức, kỹ năng hành nghề cơ bản; tạo nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên, Thừa phát lại, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tư pháp, bổ trợ tư pháp.

Đối tượng đào tạo là những người có trình độ cử nhân luật trở lên. Thời gian đào tạo là 09 tháng (27 tín chỉ) tại Học viện Tư pháp, đào tạo theo hình thức tín chỉ. Phương thức đào tạo gồm đào tạo tập trung hoặc từ xa theo phương thức trực tuyến. Sau khi kết thúc Chương trình đào tạo, người học sẽ được cấp Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự, đào tạo nghề thừa phát lại.

Ngoài ra, nội dung Chương trình đào tạo bao gồm: giới thiệu tổng quan chương trình đào tạo; các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn và kiến tập, thực tập; thi kết thúc học phần, trong đó học phần bắt buộc gồm: những vấn đề chung về nghề và đạo đức nghề nghiệp (02 tín chỉ); kỹ năng cơ bản (19 tín chỉ); kiến thức thực hành nghề (04 tín chỉ); học phần tự chọn bao gồm các kỹ năng đặc thù của Chấp hành viên, Thừa phát lại (02 tín chỉ).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2521/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 2521/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CHUNG NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ NGHỀ THỪA PHÁT LẠI

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Học viện Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, HVTP(KTHADS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

CHƯƠNG TRÌNH

KHUNG ĐÀO TẠO CHUNG NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ NGHỀ THỪA PHÁT LẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2521/QĐ-BTP ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

- Tên chương trình: Chương trình khung đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại

- Thời gian đào tạo: 09 tháng (27 tín chỉ)

- Hình thức đào tạo: Đào tạo theo tín chỉ

- Phương thức đào tạo: Đào tạo tập trung hoặc từ xa theo phương thức trực tuyến

- Văn bằng tốt nghiệp: Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự, đào tạo nghề thừa phát lại (Chứng chỉ này có giá trị pháp lý như chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự, chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề thừa phát lại)

- Đơn vị đào tạo: Học viện Tư pháp

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại trang bị cho người học đạo đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng, có đạo đức, kỹ năng hành nghề cơ bản; tạo nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên, Thừa phát lại, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tư pháp, bổ trợ tư pháp phục vụ cho công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

2. Đối tượng đào tạo

Đối tượng đào tạo: là những người có trình độ cử nhân luật trở lên

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc thi tuyển

4. Chuẩn đầu ra

Người tốt nghiệp Chương trình đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại phải đạt được chuẩn kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp sau đây:

4.1. Về kiến thức

- Hiểu được vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Chấp hành viên, Thừa phát lại trong hoạt động nghề nghiệp.

- Vận dụng được quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Thừa phát lại.

- Vận dụng được kiến thức pháp lý trong các lĩnh vực hành nghề của Chấp hành viên, Thừa phát lại.

4.2. Về kỹ năng

- Thực hiện được kỹ năng nghề nghiệp của Chấp hành viên, Thừa phát lại trong việc tống đạt, thông báo văn bản, xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án; kỹ năng nghề nghiệp của Thừa phát lại trong việc lập vi bằng.

- Thực hiện được kỹ năng hành nghề đặc thù của Chấp hành viên, Thừa phát lại trong việc trực tiếp tổ chức thi hành án đối với một số vụ việc cụ thể, kỹ năng đặc thù của Thừa phát lại trong việc tiếp xúc, trao đổi với người yêu cầu và tạo lập chứng cứ.

4.3. Về thái độ

- Trung thành với Tổ quốc, có ý thức tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.

- Có phẩm chất đạo đức và văn hóa ứng xử phù hợp với các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên, Thừa phát lại.

- Thích nghi cơ bản với môi trường hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp, cải cách tư pháp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Hình thành ý thức học tập suốt đời để phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người tốt nghiệp Chương trình đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại có thể làm việc tại các vị trí sau:

- Chấp hành viên tại các cơ quan thi hành án dân sự;

- Chuyên viên tổ chức thi hành án tại các cơ quan thi hành án dân sự;

- Thừa phát lại tại các Văn phòng Thừa phát lại;

- Thư ký nghiệp vụ tại các Văn phòng Thừa phát lại;

- Luật gia tại Hội luật gia, Chi hội luật gia thực hiện việc đại diện cho đương sự trong các vụ việc dân sự, quá trình thi hành án dân sự.

6. Phương pháp giảng dạy

Chương trình áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực như: phương pháp thuyết trình mở được áp dụng trong bài giảng lý thuyết kỹ năng; phương pháp giảng dạy theo tình huống, hồ sơ thực tế; phương pháp đóng vai, làm việc nhóm; phương pháp giảng dạy trải nghiệm và các phương pháp giảng dạy hiện đại khác.

7. Đánh giá kết quả học tập

Chương trình đào tạo sử dụng các hình thức đánh giá kết quả học tập của học viên như sau:

- Đối với tất cả các học phần trừ học phần thực tập, việc đánh giá kết quả học tập của học viên dựa trên: điểm chuyên cần, điểm thường xuyên được đánh giá bằng đa dạng các hình thức như bài tập cá nhân, bài tập nhóm, viết tiểu luận, viết báo cáo thu hoạch, bài kiểm tra; điểm thi kết thúc học phần được đánh giá theo hình thức viết tự luận, trắc nghiệm, tiểu luận.

- Đối với học phần thực tập, kết quả học tập dựa trên hình thức viết thu hoạch, báo cáo, chấm báo cáo hoặc bảo vệ trước hội đồng.

8. Giảng viên

Chương trình được giảng dạy bởi giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng là các Chấp hành viên, Thừa phát lại, chuyên gia pháp luật có kinh nghiệm, uy tín nghề nghiệp và các đối tượng khác.

9. Nội dung Chương trình đào tạo

9.1. Tóm tắt nội dung Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại bao gồm: giới thiệu tổng quan chương trình đào tạo; các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn và kiến tập, thực tập; thi kết thúc học phần.

Tổng số tín chỉ phải tích lũy:

27 tín chỉ

Trong đó:

 

I. HỌC PHẦN BẮT BUỘC

25 tín chỉ

A. Những vấn đề chung về nghề và đạo đức nghề nghiệp:

02 tín chỉ

Bao gồm kiến thức về cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại; nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên, Thừa phát lại; các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Chấp hành viên, Thừa phát lại.

 

B. Kỹ năng cơ bản:

19 tín chỉ

Bao gồm: Kỹ năng chung (02 tín chỉ); kỹ năng tống đạt, thông báo và xác minh điều kiện thi hành án (03 tín chỉ); kỹ năng chung về thi hành án dân sự (04 tín chỉ); kỹ năng áp dụng biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án (05 tín chỉ); kỹ năng lập vi bằng (05 tín chỉ).

 

C. Kiến thức thực hành nghề:

04 tín chỉ

II. HỌC PHẦN TỰ CHỌN

 

Bao gồm các kỹ năng đặc thù của Chấp hành viên, Thừa phát lại. Học viên được lựa chọn 01 trong số 03 học phần tự chọn sau:

Kỹ năng tổ chức thi hành một số vụ việc cụ thể; Kỹ năng của Thừa phát lại trong việc tạo lập, củng cố chứng cứ; Kỹ năng của Thừa phát lại trong việc tiếp xúc, trao đổi, đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ với người yêu cầu.

02 tín chỉ

9.2. Nội dung chương trình khung

9.2.1. Đơn vị đo khối lượng kiến thức

Chương trình đào tạo áp dụng theo tín chỉ. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết hoặc 30 tiết thực hành, thảo luận hoặc 45 tiết thực tập, làm tiểu luận, viết báo cáo.

9.2.2. Khung Chương trình đào tạo:

Mã học phần

Tên bài học

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Lý thuyết

Tho luận, thực hành

Thực tập

I. HỌC PHẦN BẮT BUỘC

VĐC

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHỀ VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

02

20

20

 

 

Bài 1: Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên

 

 

 

 

Bài 2: Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Chấp hành viên

 

 

 

 

Bài 3: Tổng quan chung về nghề Thừa phát lại

 

 

 

 

Bài 4: Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Thừa phát lại

 

 

 

 

Bài 5: Mối quan hệ của cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại và Chấp hành viên, Thừa phát lại với cá nhân, tổ chức hữu quan

 

 

 

 

Bài 6: Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự và hoạt động của Thừa phát lại

 

 

 

 

Bài 7: Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

 

 

 

 

 

Thi kết thúc học phần

 

 

 

 

 

2. KỸ NĂNG CƠ BẢN

CB1

2.1. Kỹ năng chung

02

25

10

 

 

Bài 1: Phương pháp suy luận luật học

 

 

 

 

Bài 2: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

 

 

 

 

Bài 3: Kỹ năng tra cứu, viện dẫn, sử dụng nguồn pháp luật

 

 

 

 

Bài 4: Kỹ năng điều hành cuộc họp

 

 

 

 

Bài 5: Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hành nghề của Chấp hành viên, Thừa phát lại

 

 

 

 

 

Thi kết thúc học phần

 

 

 

 

CB2

2.2. Kỹ năng tống đạt, thông báo và xác minh điều kiện thi hành án

03

25

40

 

 

Bài 1: Những vấn đề chung về tống đạt và xác minh điều kiện thi hành án

 

 

 

 

Bài 2: Kỹ năng tống đạt văn bản của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân

 

 

 

 

Bài 3: Kỹ năng tống đạt văn bản của cơ quan thi hành án dân sự và thông báo về thi hành án

 

 

 

 

Bài 4: Kỹ năng tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

 

 

 

 

Bài 5: Kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án

 

 

 

 

 

Thi kết thúc học phần

 

 

 

 

CB3

2.3. Kỹ năng chung về thi hành án dân sự

04

35

50

 

 

Bài 1: Quy trình thi hành án dân sự

 

 

 

 

Bài 2: Kỹ năng nhận bản án, quyết định, tiếp nhận yêu cầu thi hành án và ra quyết định thi hành án

 

 

 

 

Bài 3: Kỹ năng thuyết phục tự nguyện thi hành án và ghi nhận sự thỏa thuận của đương sự

 

 

 

 

Bài 4: Kỹ năng ủy thác thi hành án và ủy thác xử lý tài sản

 

 

 

 

Bài 5: Kỹ năng xác định việc chưa có điều kiện thi hành án, hoãn thi hành án, tạm đình chỉ, đình chỉ và chấm dứt việc thi hành án

 

 

 

 

Bài 6: Kỹ năng chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

 

 

 

 

Bài 7: Kỹ năng thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án

 

 

 

 

Bài 8: Kỹ năng thu phí thi hành án dân sự

 

 

 

 

Bài 9: Kỹ năng soạn thảo các văn bản trong thi hành án dân sự

 

 

 

 

Bài 10: Kỹ năng lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án, thống kê thi hành án và kết thúc việc thi hành án

 

 

 

 

 

Thi kết thúc học phần

 

 

 

 

CB4

2.4. Kỹ năng áp dụng biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án

05

40

70

 

 

Bài 1: Kỹ năng áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án

 

 

 

 

Bài 2: Kỹ năng chung về cưỡng chế thi hành án

 

 

 

 

Bài 3: Kỹ năng cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá và trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

 

 

 

 

Bài 4: Kỹ năng cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ

 

 

 

 

Bài 5: Kỹ năng cưỡng chế khai thác tài sản của người phải thi hành án và buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định

 

 

 

 

Bài 6: Kỹ năng cưỡng chế buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ

 

 

 

 

 

Thi kết thúc học phần

 

 

 

 

CB5

2.5. Kỹ năng lập vi bằng

05

45

60

 

 

Bài 1: Những vấn đề chung về vi bằng và lập vi bằng

 

 

 

 

Bài 2: Kỹ năng lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản

 

 

 

 

Bài 3: Kỹ năng lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tài sản, giấy tờ

 

 

 

 

Bài 4: Kỹ năng lập vi bằng ghi nhận nội dung trên internet và các thiết bị điện tử

 

 

 

 

Bài 5: Kỹ năng lập vi bằng ghi nhận sự kiện lấy mẫu về tình trạng ô nhiễm môi trường và bày bán hàng giả, hàng kém chất lượng

 

 

 

 

Bài 6: Kỹ năng lập vi bằng ghi nhận sự kiện cuộc họp, buổi làm việc

 

 

 

 

Bài 7: Kỹ năng lập vi bằng ghi nhận việc thu giữ tài sản

 

 

 

 

Bài 8: Kỹ năng lập vi bằng ghi nhận việc thực hiện hoặc không thực hiện một hành vi cụ thể

 

 

 

 

Bài 9: Kỹ năng lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi khác

 

 

 

 

 

Thi kết thúc học phần

 

 

 

 

TT

3. KIẾN TẬP VÀ THỰC TẬP

04

 

 

180

 

Kiến tập

 

 

 

 

Thực tập tại cơ quan thi hành án dân sự

 

 

 

 

Thực tập tại Văn phòng Thừa phát lại

 

 

 

 

Thực tập tại chỗ

 

 

 

 

II. HỌC PHẦN TỰ CHỌN
(Học viên chọn 01 trong số 03 học phần tự chọn)

TC1

Học phần tự chọn 1: Kỹ năng tổ chức thi hành một số vụ việc cụ thể

02

20

20

 

 

Bài 1: Kỹ năng thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm

 

 

 

 

Bài 2: Kỹ năng thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

 

 

 

 

Bài 3: Kỹ năng thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định hình sự

 

 

 

 

Bài 4: Kỹ năng theo dõi và thi hành bản án, quyết định hành chính của Tòa án

 

 

 

 

Bài 5: Kỹ năng thi hành bản án, quyết định lao động

 

 

 

 

Bài 6: Kỹ năng thi hành bản án, quyết định kinh doanh thương mại

 

 

 

 

Bài 7: Kỹ năng thi hành bản án, quyết định hôn nhân gia đình và thừa kế

 

 

 

 

Bài 8: Kỹ năng thi hành bản án, quyết định liên quan đến tài sản cầm cố, thế chấp

 

 

 

 

 

Thi kết thúc học phần

 

 

 

 

TC2

Học phần tự chọn 2: Kỹ năng của Thừa phát lại trong việc tạo lập, củng cố chứng cứ

02

20

20

 

 

Bài 1: Kỹ năng tạo lập, củng cố chứng cứ trong các vụ việc dân sự

 

 

 

 

Bài 2: Kỹ năng tạo lập, củng cố chứng cứ trong các vụ việc về hôn nhân và gia đình

 

 

 

 

Bài 3: Kỹ năng tạo lập, củng cố chứng cứ trong các vụ việc về kinh doanh, thương mại

 

 

 

 

Bài 4: Kỹ năng tạo lập, củng cố chứng cứ trong các vụ việc về lao động

 

 

 

 

 

Thi kết thúc học phần

 

 

 

 

TC3

Học phần tự chọn 3: Kỹ năng của Thừa phát lại trong việc tiếp xúc, trao đổi, đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ với người yêu cầu

02

15

30

 

 

Bài 1: Kỹ năng tiếp xúc, trao đổi với người yêu cầu khi lập vi bằng

 

 

 

 

Bài 2: Kỹ năng tiếp xúc, trao đổi với người yêu cầu khi thi hành bản án, quyết định của Tòa án

 

 

 

 

Bài 3: Kỹ năng đàm phán, ký kết, soạn thảo hợp đồng dịch vụ khi lập vi bằng và thi hành bản án, quyết định của Tòa án

 

 

 

 

 

Thi kết thúc học phần

 

 

 

 

Các học phần tự chọn khác do cơ sở đào tạo quyết định phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra của Chương trình, nhu cầu người học và quy định pháp luật

               

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi