Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP 2019 kiện toàn Tổ Thư ký của Ban Chỉ đạo đổi mới giám định tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP

Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương về việc kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:130/QĐ-BCĐGĐTPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Hòa Bình
Ngày ban hành:29/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương đã ban hành Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP về việc kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương ngày 29/7/2019.

Cụ thể, kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương gồm 24 Thành viên. Trong trường hợp có sự thay đổi Thành viên Tổ Thư ký, Thủ trưởng các Bộ, ngành có trách nhiệm gửi văn bản cử người thay thế về Bộ Tư pháp để điều chỉnh Danh sách Tổ Thư ký. Thành viên Tổ Thư ký gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Tổ trưởng: Đ/c Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp.

- Tổ phó: Đ/c Vũ Văn Đoàn, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp.

- Thành viên: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng; Đ/c Mai Ngọc Dương, Hàm Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, Ban Nội chính Trung ương; Đ/c Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG
--------

Số: 130/QĐ-BCĐGĐTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

-------------

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
GLÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đồ án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương (sau đây gọi chung là Tổ Thư ký) gồm 24 Thành viên (có Danh sách kèm theo).

Trong trường hợp có sự thay đổi Thành viên Tổ Thư ký, Thủ trưởng các bộ, ngành có trách nhiệm gửi văn bản cử người thay thế về Bộ Tư pháp để điều chỉnh Danh sách Tổ Thư ký.

Tổ Thư ký hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC
Trương Hòa Bình

 

DANH SÁCH TỔ THƯ KÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-BCĐGĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

Tổ Thư ký

Ghi chú

 

1

Đ/c Đỗ Hoàng Yến

Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Tổ trưởng

 

 

2

Đ/c Vũ Văn Đoàn

Phó Cục trưởng, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Tổ phó

 

 

3

Đ/c Mai Ngọc Dương

Hàm Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, Ban Nội chính TW

Thành viên

 

 

4

Đ/c Nguyễn Văn Lợi

Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng

Thành viên

 

 

5

Đ/c Quách Ngọc Tuấn

Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

 

 

6

Đ/c Lương Đức Trung

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng

Thành viên

 

 

7

Đ/c Trần Thị Nhị Thủy

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành viên

 

 

8

Đ/c Nguyễn Hồng Quang

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

 

 

9

Đ/c Hoàng Anh Tuyên

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Viện KSNDTC

Thành viên

 

 

10

Đ/c Ngô Văn Nhạc

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, TANDTC

Thành viên

 

 

11

Đ/c Vũ Hải Nam

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ

Thành viên

 

 

12

Đ/c Ngô Thị Tuyết

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thành viên

 

 

13

Đ/c Nguyễn Thị Việt Anh

Trưởng phòng, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính

Thành viên

 

 

14

Đ/c Hà Ngọc Lâm

Phó Trưởng phòng, Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước VN

Thành viên

 

15

Đ/c Nguyễn Hữu Hưng

Phó Trưởng phòng 2 Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an

Thành viên

 

16

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh

Chuyên viên chính Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ

Thành viên

 

17

Đ/c Nguyễn Minh Hạnh

Chuyên viên Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế

Thành viên

 

18

Đ/c Nguyễn Thị Phương Dung

Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ

Thành viên

 

19

Đ/c Vũ Đức Lợi

Chuyên viên Vụ Pháp chế,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành viên

 

20

Đ/c Hoàng Văn Trường

Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Thành viên

 

21

Đ/c Nguyễn Thị Thụy

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Thành viên

 

22

Đ/c Nguyễn Thị Tú Quyên

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Thành viên

 

23

Đ/c Lã Thị Vân Anh

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Thành viên

 

24

Đ/c Phạm Văn Tuấn

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Thành viên

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi