Quyết định 1230/QĐ-BTC 2018 Quy chế tổ chức lễ tang, đoàn viếng khi cán bộ, công chức của Bộ Tài chính từ trấn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1230/QĐ-BTC

Quyết định 1230/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1230/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:31/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Các chức danh được Bộ Tài chính tổ chức lễ tang

Ngày 31/7/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1230/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần.

Quyết định nêu rõ, các chức danh được tổ chức Lễ tang cấp cao bao gồm: Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Cán bộ hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 và cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu của Bộ Tài chính khi từ trần…

Cán bộ đang làm việc được nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức Lễ tang cán bộ thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, bao gồm: Tổng Cục trưởng và tương đương thuộc Bộ Tài chính; Vụ trưởng và tương đương thuộc cơ quan Bộ Tài chính; Cán bộ lãnh đạo cấp phó các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Đối với cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, Lễ tang không tổ chức theo hình thức Lễ tang cán bộ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1230/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 1230/QĐ-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

Số: 1230/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN VIẾNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH KHI TỪ TRẦN

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cLuật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về Tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách Nhà nước phục vụ Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần”.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2910/QĐ-BTC ngày 23/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người thân khi từ trần.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Đảng ủy cơ quan Bộ;
- Công đoàn Bộ;
- Đoàn TN cơ quan Bộ;
- Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCCB (50b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN VIẾNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH KHI TỪ TRẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1230/BTC-TCCB ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu và một số đối tượng khác khi từ trần (sau đây gọi chung là người từ trần), cụ thể như sau:

1. Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

2. Tổng Cục trưng, Phó Tổng cục trưởng và tương đương gọi chung là cán bộ lãnh đạo cấp tổng cục.

3. Vụ trưởng, Phó vụ trưởng; Cục trưng, Phó Cục trưởng; Chánh Thanh tra, Phó chánh Thanh tra Bộ; Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng Bộ; cấp trưởng và cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ gọi chung là cán bộ lãnh đạo cấp Vụ.

4. Công chức, viên chức từ Trưởng phòng trở xuống thuộc các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng thuộc cơ quan thuộc Bộ Tài chính; người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng được quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

5. Thân nhân của cán bộ, gồm: vợ hoặc chồng; bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng (gọi chung là tứ thân phụ mẫu);

6. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức Lễ tang

1. Việc tổ chức Lễ tang đối với người từ trần là thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân, cơ quan, đơn vị đối với công lao, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình làm việc, hoạt động cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Việc tổ chức Lễ tang đối với người từ trần phải trang trọng, văn minh, kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, của từng vùng; hạn chế, từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí. Khuyến khích tổ chức an táng theo các hình thức hỏa táng, điện táng, an táng tại quê hương.

Điều 3. Hình thức Lễ tang

1. Ltang cấp cao.

2. Lễ tang công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là cán bộ).

Điều 4. Một số quy định khác

1. Lễ viếng tổ chức tại nhà tang lễ, Lễ đưa tang và Lễ an táng thực hiện cùng trong một ngày.

2. Trường hợp tổ chức Lễ viếng tại gia đình thì tùy theo phong tục địa phương và gia đình, thi hài người từ trần phải được khâm liệm vào linh cữu và bảo đảm vệ sinh, nhất là đối với người có bệnh lây nhiễm. Linh cữu được để không quá 48 (bốn mươi tám) giờ, kể từ khi khâm liệm đến khi tổ chức Lễ an táng.

3. Linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài.

4. Không rắc vàng mã và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng.

5. Trong quá trình tang lễ, các thành viên Ban Tổ chức Lễ tang đeo băng tang đen (có chiều rộng 07 cm) trên cánh tay trái.

 

Chương II. TỔ CHỨC LỄ TANG CẤP CAO

 

Điều 5. Các chức danh được tổ chức Lễ tang cấp cao

1. Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính đang giữ chức vụ hoặc thôi giữ chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý; cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (lão thành cách mạng) hoặc cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu của Bộ Tài chính khi từ trần được tổ chức Lễ tang cấp cao.

2. Đối với trường hợp người từ trần theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức, Lễ tang tổ chức theo hình thức Lễ tang cán bộ.

Điều 6. Đứng tên đưa tin buồn

1. Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Tài chính đứng tên đưa tin buồn đối với các chức danh là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

2. Các chức danh còn lại do Ban Cán sự đảng, Bộ Tài chính, cấp ủy chính quyền địa phương quê hương hoặc nơi cư trú của người từ trần đứng tên đưa tin buồn.

3. Tin buồn đăng trên trang nhất báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân, báo Công an nhân dân, báo ngành và báo địa phương nơi quê hương hoặc nơi sinh của người từ trn. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin buồn. Ngoài ra có thể đưa tin buồn trên bản tin của cơ quan, đơn vị.

Điều 7. Ban Tổ chức Lễ tang

1. Ban Tổ chức Lễ tang do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập, gồm từ 10 đến 15 thành viên, là đại diện lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Đảng ủy, Công đoàn cơ quan Bộ, đại diện gia đình và đại diện chính quyền địa phương nơi người từ trần sinh sống.

2. Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang là Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 8. Tổ chức Lễ tang và chuẩn bị lời điếu

Việc tổ chức Lễ tang và chuẩn bị lời điếu do Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng gia đình thực hiện.

Điều 9. Nơi tổ chức Lễ tang

Lễ tang tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nếu tổ chức tại Hà Nội) hoặc tổ chức tại nhà Lễ tang khác theo nguyện vọng của gia đình; tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 hoặc Nhà tang lễ số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (nếu tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh) hoặc tổ chức tại nhà Lễ tang khác theo nguyện vọng của gia đình. Nếu từ trần ở địa phương khác thì nơi tổ chức Lễ tang thực hiện theo quy định của địa phương hoặc theo nguyện vọng của gia đình.

Điều 10. Nơi an táng

1. An táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội (nếu từ trần ở Hà Nội), tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh (nếu từ trn ở Thành phố Hồ Chí Minh) đối với các trường hợp sau:

a. Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

b. Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (lão thành cách mạng) hoặc cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên;

c. Các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

2. Đối với các chức danh còn lại an táng tại Nghĩa trang địa phương hoặc theo nguyện vọng của gia đình.

3. Trường hợp gia đình có nguyện vọng hỏa táng, điện táng hoặc an táng tại quê nhà, Ban Tổ chức Lễ tang có trách nhiệm tổ chức Lễ tang cấp cao theo quy định của Chính phủ và quy định tại Quyết định này.

Điều 11. Trang trí lễ đài và túc trực bên linh cữu

1. Lễ đài trang trí phông nền đen, trên đó gắn ảnh người từ trần và dòng chữ trắng "Vô cùng thương tiếc đồng chí...".

2. Bàn thờ đặt trước và chính giữa phông, hai bên bàn thờ đặt cố định 02 vòng hoa của Bộ Tài chính và gia đình, dưới lễ đài có lư hương.

3. Linh cữu đặt chính giữa lễ đài, đầu hướng về phía bàn thờ.

4. Bàn thờ nhỏ đặt phía dưới, có bát hương để Trưởng đoàn các đoàn đến viếng thắp hương.

5. Cán bộ lãnh đạo, chủ chốt của Bộ Tài chính hoặc địa phương đứng bên phải phòng lễ tang (theo hướng nhìn lên lễ đài) khi có các đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc vào viếng.

6. Gia đình đứng bên trái phòng lễ tang (theo hướng nhìn lên lễ đài).

Điều 12. Vòng hoa trong Lễ viếng

1. Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 02 (hai) vòng hoa, có băng đen chữ trắng của Bộ Tài chính và gia đình đặt cố định hai bên bàn thờ.

2. Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 15 (mười lăm) vòng hoa luân chuyển; trong thông báo tin buồn có ghi: Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vi đen, kích thước 1,2 m x 0,2 m, với dòng chữ trắng: Kính viếng” dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa viếng do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

Điều 13. Lễ viếng

1. Ban Tổ chức Lễ tang sắp xếp các đoàn vào viếng.

2. Khi viếng, các đoàn đi theo đội hình: 02 chiến sĩ đưa vòng hoa đi đầu, tiếp theo là Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn viếng đi theo hai hàng dọc.

3. Sau khi viếng Trưởng đoàn ghi sổ tang.

4. Trong quá trình viếng, phát băng nhạc bài "Hồn tử sĩ".

Điều 14. Lễ truy điệu

1. Thành phần dự Lễ truy điệu gồm: Ban Tổ chức Lễ tang, đại diện các cơ quan, tổ chức nơi người từ trn đã hoặc đang công tác; địa phương quê hương hoặc nơi cư trú của người từ trần và gia đình, người thân.

2. Vị trí các đoàn dự Lễ truy điệu (theo hướng nhìn lên lễ đài):

a. Gia đình đứng phía trái phòng lễ tang;

b. Lãnh đạo cơ quan, địa phương đứng phía phải phòng lễ tang;

c. Các đoàn đại biểu khác đứng theo sắp xếp của Ban Tổ chức Lễ tang.

3. Chương trình Lễ truy điệu:

a. Đại diện Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố mđầu Lễ truy điệu;

b. Đồng chí Trưng Ban Tổ chức Lễ tang đọc lời điếu; tuyên bố phút mặc niệm và kết thúc Lễ truy điệu;

c. Trong khi tiến hành Lễ truy điệu, phát băng nhạc bài "Hồn tử sĩ".

Điều 15. Lễ đưa tang và xe tang

1. Thành phần dự Lễ đưa tang như thành phần dự Lễ truy điệu.

2. Khi chuyển linh cữu lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ, các thành viên Ban Tổ chức Lễ tang, các đoàn đại biểu và gia đình đi phía sau linh cữu.

3. Đội phục vụ của Nhà tang lễ và cơ quan, địa phương nơi người từ trần đã hoặc đang công tác làm nhiệm vụ di chuyển linh cữu, vòng hoa ra xe tang và từ xe tang vào phần mộ.

4. Xe tang do Bộ Tài chính hoặc địa phương nơi người từ trần đã hoặc đang công tác chuẩn bị.

Điều 16. Lễ hạ huyệt

1. Sau khi linh cữu được di chuyển vào vị trí phần mộ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ hạ huyệt.

2. Đội công tác làm nhiệm vụ hạ huyệt.

3. Ban Tổ chức Lễ tang, các đoàn đại biểu và gia đình bỏ nắm đất đầu tiên và đi quanh phần mộ vĩnh biệt lần cuối.

4. Đội công tác tiếp tục hoàn chỉnh phần mộ.

5. Trong khi tiến hành Lễ hạ huyệt, phát băng nhạc bài "Hồn tử sĩ".

Điều 17. Xây mộ và chi phí phục vụ Lễ tang cấp cao

1. Mộ xây bằng đá granite, có kích thước theo quy định hiện hành.

2. Chi phí xây mộ, hỏa táng, điện táng và phục vụ cho một Lễ tang cấp cao tối đa là 60 triệu đồng theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách Nhà nước phục vụ lễ Quốc tang, Ltang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao.

3. Nguồn kinh phí chi cho Lễ tang cấp cao lấy từ nguồn mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; phần kinh phí thiếu được Bộ Tài chính bố trí sắp xếp trong dự toán được NSNN giao hàng năm.

 

Chương III. LỄ TANG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Điều 18. Chức danh được tổ chức Lễ tang

1. Cán bộ đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức Lễ tang cán bộ thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, bao gồm:

a. Tổng Cục trưởng và tương đương thuộc Bộ Tài chính; Vụ trưởng và tương đương thuộc cơ quan Bộ Tài chính;

b. Cán bộ lãnh đạo cấp phó các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, bao gồm: Phó Tổng cục trưởng và tương đương, Phó Vụ trưởng và tương đương;

c. Cán bộ từ trưởng phòng trở xuống thuộc các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng thuộc cơ quan thuộc Bộ Tài chính.

2. Đối với trường hợp cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, Lễ tang không tổ chức theo hình thức Lễ tang cán bộ.

Điều 19. Đưa tin buồn

1. Bộ Tài chính đứng tên đưa tin buồn đối với cán bộ đang công tác khi từ trn, gồm Tổng Cục trưởng và tương đương, Vụ trưởng và tương đương:

a. Trên trang 8, Báo Nhân dân đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Nghệ sĩ nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ nhân nhân dân, người được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật và Khoa học - công nghệ, Đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên.

b. Thông báo về Lễ tang trên các báo, đài tại địa phương nơi người từ trần cư trú và trên bản tin của cơ quan, đơn vị đối với các trường hợp còn lại.

2. Đơn vị có người từ trn hiện đang công tác đứng tên đưa tin buồn đối với cán bộ đang công tác khi từ trần, gồm lãnh đạo cấp phó các đơn vị trở xuống thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính:

a. Trên trang 8, Báo Nhân dân đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Nghệ sĩ nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ nhân nhân dân, người được tặng Giải thưởng HChí Minh về Văn học nghệ thuật và Khoa học - công nghệ, Đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên.

b. Thông báo về Lễ tang trên các báo, đài tại địa phương nơi người từ trần cư trú và trên bản tin của cơ quan, đơn vị đối với các trường hợp còn lại.

3. Chính quyền địa phương nơi người từ trần cư trú chủ trì phối hợp với cơ quan trực tiếp quản lý người từ trần trước khi nghỉ hưu và gia đình đứng tên đưa tin buồn:

a. Trên trang 8, Báo Nhân dân đối với: Cán bộ hoạt động cách mạng từ trước Tháng 8 năm 1945 đã được cơ quan, cấp có thẩm quyền công nhận; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Nghệ sĩ nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ nhân nhân dân, người được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật và Khoa học - công nghệ, Đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên.

b. Thông báo về Lễ tang trên các báo, đài tại địa phương nơi người từ trn cư trú và trên bản tin của cơ quan, đơn vị đối với các trường hợp còn lại.

Điều 20. Ban tổ chức Lễ tang

1. Đối với người từ trần đang công tác:

a. Đối với các chức danh nêu tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 18:

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ tang từ 07 đến 09 thành viên, gồm đại diện: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Cục Kế hoạch - Tài chính; tổ chức, đơn vị có cán bộ từ trần; Đảng ủy (nếu là đảng viên); Đoàn thanh niên (nếu là đoàn viên thanh niên); Công đoàn cơ quan Bộ; đại diện gia đình và đại diện chính quyền địa phương nơi người từ trần sinh sống (nếu có).

Trưởng Ban tổ chức Lễ tang: Đối với chức danh tại điểm a, khoản 1, Điều 18, do 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban. Đối với chức danh tại điểm b, khoản 1, Điều 18, do thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ từ trn làm Trưởng ban.

Việc tổ chức Lễ tang và chuẩn bị lời điếu: do Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị có người từ trần, các đơn vị liên quan và gia đình thực hiện đối với chức danh tại điểm a, khoản 1, Điều 18. Do Thủ trưởng đơn vị có người từ trần phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan và gia đình thực hiện đối với chức danh tại điểm b, khoản 1, Điều 18.

b. Đối với các chức danh nêu tại điểm c, khoản 1, Điều 18:

Thủ trưởng đơn vị có người từ trần quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ tang gồm 05 thành viên, là đại diện: Lãnh đạo đơn vị; cấp phòng nơi cán bộ công tác từ trần; đại diện tổ chức đảng/đoàn thanh niên, công đoàn đơn vị; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện gia đình và đại diện chính quyền địa phương nơi người từ trần sinh sống (nếu có).

Trưởng Ban tổ chức Lễ tang: do đại diện Lãnh đạo đơn vị có người từ trần làm Trưởng ban.

Việc tổ chức Lễ tang và chuẩn bị lời điếu: do Thủ trưởng đơn vị có người từ trần phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan và gia đình thực hiện.

2. Đối với người từ trần đã nghỉ hưu:

a. Ban Tổ chức Lễ tang do cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội địa phương, chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn, khu phố) nơi người từ trần nghỉ hưu và cư trú phối hợp với đơn vị trực tiếp quản lý người từ trần trước khi nghỉ hưu quyết định, gồm các thành viên đại diện cho các đoàn thể, chính quyền địa phương, đại diện gia đình và đại diện đơn vị trực tiếp quản lý người từ trn trước khi nghỉ hưu.

b. Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang là người đứng đầu cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn, khu phố) nơi người từ trn nghỉ hưu và cư trú.

c. Việc tổ chức Lễ tang và chuẩn bị lời điếu: Chính quyền địa phương nơi người từ trn cư trú chủ trì phối hợp với cơ quan trực tiếp quản lý người từ trần trước khi nghỉ hưu và gia đình thực hiện.

Điều 21. Nơi tổ chức Lễ tang và nơi an táng

1. Căn cứ điều kiện của từng đơn vị, địa phương và nguyện vọng của gia đình người từ trần mà tổ chức Lễ tang tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình.

2. An táng tại nghĩa trang địa phương, nghĩa trang khác hoặc hỏa táng, điện táng theo nguyện vọng của gia đình.

Điều 22. Trang trí lễ đài

1. Lễ đài trang trí phông nền đen, trên đó gắn ảnh người từ trần và dòng chữ trắng “Vô cùng thương tiếc…”.

2. Bàn thờ đặt trước và chính giữa phông, hai bên bàn thờ đặt cố định 02 (hai) vòng hoa của cơ quan và gia đình, dưới lễ đài có lư hương.

3. Linh cữu đặt chính giữa, đầu hướng về Lễ đài.

4. Bàn thờ nhỏ đặt phía dưới, có bát hương để viếng.

5. Gia đình đứng phía bên trái phòng lễ tang (theo hướng nhìn lên lễ đài).

Điều 23. Vòng hoa viếng

1. Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 02 (hai) vòng hoa của cơ quan chủ quản và gia đình đặt cố định hai bên bàn thờ.

2. Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 05 (năm) vòng hoa luân chuyển; trong thông báo tin buồn có ghi: Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vi đen, kích thước 1,2 m x 0,2 m, với dòng chữ trắng “Kính viếngdưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

Điều 24. Lễ viếng

1. Tùy theo điều kiện tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình để có hình thức tổ chức Lễ tang phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương, tôn giáo và hoàn cảnh gia đình của người từ trần.

2. Trong thời gian tổ chức Lễ viếng tại gia đình không cử nhạc tang trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; âm thanh bảo đảm không vượt quá độ ồn cho phép theo quy định; không sử dụng các nhạc khúc không phù hợp trong lễ tang.

Điều 25. Lễ truy điệu, Lễ đưa tang, Lễ hạ huyệt

Lễ truy điệu, Lễ đưa tang và Lễ hạ huyệt thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Quy chế này.

Điều 26. Trợ cấp mai táng

Trợ cấp mai táng thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

 

Chương IV. TỔ CHỨC ĐOÀN VIẾNG

 

Điều 27. Tổ chức đoàn viếng đối với các chức danh quy định tại Điều 5 và Điều 18 khi từ trần

1. Đối với các chức danh quy định tại khoản 1, Điều 5 và các chức danh quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 18 đang công tác hoặc đã nghỉ hưu khi từ trần: đoàn viếng do đại diện Lãnh đạo Bộ làm Trưởng đoàn. Các thành viên tham gia gồm: đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; đại diện Đảng ủy, Công đoàn cơ quan Bộ; đại diện Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính (nếu là cán bộ đã nghỉ hưu).

2. Đối với các chức danh quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 18 hiện đang công tác khi từ trần: đoàn viếng do 01 Thứ trưởng làm Trưởng đoàn. Các thành viên tham gia gồm: đại diện Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Đảng ủy, Công đoàn cơ quan Bộ và đại diện các đơn vị liên quan.

3. Đối với các chức danh quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 18 đã nghỉ hưu và các chức danh quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 18 hiện đang công tác hoặc đã nghỉ hưu khi từ trần: đoàn viếng do đại diện Lãnh đạo đơn vị có cán bộ từ trần làm Trưởng đoàn; các thành viên là đại diện các phòng, bộ phận, tổ chức đoàn ththuộc đơn vị. Trường hợp cán bộ đang công tác từ trần thì ngoài thành phần nêu trên còn có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Đảng ủy (nếu là đảng viên), Đoàn thanh niên (nếu là đoàn viên thanh niên) và Công đoàn cơ quan Bộ.

Điều 28. Tổ chức đoàn viếng đối với các trường hợp khác

1. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã và đang công tác khi từ trần, đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính làm Trưng đoàn viếng.

2. Lãnh đạo các Bộ, ngành đã và đang công tác khi từ trn tại Hà Nội và các địa phương phía Bắc hoặc tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam, đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc đại diện Lãnh đạo các đơn vị có quan hệ công tác hoặc Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh (đối với các địa phương phía Nam) làm Trưởng đoàn viếng.

3. Giám đốc Sở Tài chính tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đang công tác khi từ trần, đại diện Lãnh đạo Vụ Ngân sách Nhà nước hoặc Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh (đối với các địa phương phía Nam) làm Trưởng đoàn viếng.

4. Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoặc đang công tác khi từ trn, đại diện Lãnh đạo Tổng Cục và tương đương hoặc đại diện Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Tổng cục hoặc đại diện Lãnh đạo đơn vị có cán bộ từ trần làm Trưởng đoàn viếng.

Điều 29. Tổ chức đoàn viếng đối với thân nhân của cán bộ các cấp hiện đang công tác

1. Đối với thân nhân của lãnh đạo Bộ Tài chính khi từ trần, đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn viếng.

2. Đối với thân nhân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi từ trần, đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn viếng; Đối với thân nhân lãnh đạo các Bộ, ngành khác khi từ trần: tùy theo địa phương nơi thân nhân cán bộ từ trần, đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc đại diện Lãnh đạo các đơn vị có quan hệ công tác hoặc Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn viếng.

3. Đối với thân nhân của cán bộ quy định tại Điều 18 khi từ trần:

a. Đối với thân nhân của cán bộ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 18 khi từ trần: đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn viếng.

b. Đối với thân nhân của cán bộ quy định tại điểm b, điểm c, khoản 1, Điều 18 khi từ trần: đại diện Lãnh đạo đơn vị nơi cán bộ đang công tác làm Trưởng đoàn viếng.

4. Đối với thân nhân của các chức danh nêu tại khoản 3, Điều 28 khi từ trần: đại diện Lãnh đạo Vụ Ngân sách Nhà nước hoặc Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn viếng.

5. Đối với thân nhân của các chức danh nêu tại khoản 4, Điều 28 khi từ trần, đại diện Lãnh đạo Tổng Cục và tương đương hoặc đại diện Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Tổng cục hoặc đại diện Lãnh đạo đơn vị nơi cán bộ đang công tác làm Trưởng đoàn viếng.

 

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 30. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính chủ trì trình Bộ Tài chính tổ chức đoàn viếng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 27; khoản 1, điểm a, khoản 3, Điều 29 của Quy chế này.

2. Giao Văn phòng Bộ Tài chính chtrì trình Bộ Tài chính tổ chức đoàn viếng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 28; khoản 2, khoản 4, Điều 29 của Quy chế này.

3. Giao Thủ trưởng các đơn vị chủ trì tổ chức đoàn viếng đối với các đối tượng quy định tại khoản 3, Điều 27; điểm b, khoản 3, Điều 29 của Quy chế này.

4. Giao các Tổng cục chủ trì tổ chức đoàn viếng đối với các đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 28; khoản 5, Điều 29 của Quy chế này.

5. Giao Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính:

a. Chuẩn bị xe ô tô cho đoàn viếng của Bộ và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính.

b. Chi cho Lễ tang cấp cao theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này; chủ trì phối hợp, hướng dẫn người thân có người từ trần thực hiện các chế độ về pháp luật bảo hiểm xã hội theo đúng đối tượng, chế độ quy định được quy định tại Điều 26 của Quy chế này.

c. Chuẩn bị hương, tiền phúng và vòng hoa viếng đối với các đối tượng do Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, Văn phòng Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính chủ trì tổ chức đoàn viếng.

6. Các đơn vị được giao chủ trì nêu trên có trách nhiệm:

a. Thông báo tới các đơn vị có liên quan tham gia đoàn viếng.

b. Chủ trì liên hệ, thông báo và hoàn tất hồ sơ theo quy định gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính (bộ phận quản trị, tài vụ) chuẩn bị hương, tiền phúng và vòng hoa mang băng vi đen ghi dòng chữ “BỘ TÀI CHÍNH KÍNH VIẾNG” theo quy định.

7. Các Ban tổ chức Lễ tang được thành lập tại Chương II, III của Quy chế này tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng ban Tổ chức Ltang có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Điều 31. Các trường hợp đặc thù

1. Những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác trong ngành tài chính khi từ trần, nếu gia đình có nguyện vọng cần giúp đỡ thêm các nội dung khác ngoài quy định trong Quy chế này thì Thủ trưởng đơn vị đã và đang quản lý cán bộ phối hợp với tổ chức công đoàn và các đơn vị có liên quan xem xét, quyết định.

2. Căn cứ theo Quy chế này, các tổ chức chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính (Tổng cục, Cục), đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính có quy định cụ thể cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi