Quyết định 3200/QĐ-TCHQ 2017 sửa quy định sử dụng chó nghiệp vụ ngành Hải quan

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 3200/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3927/QĐ-TCHQ NGÀY 27/11/2015 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------------------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 3927/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về trang bị, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế cụm từ “Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ” bằng “Đội quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ” trong toàn bộ các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3927/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Điều 2. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 3, Chương I Quy định chung về trang bị, quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ:
4. Mỗi đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng chó nghiệp vụ phải bố trí tối thiểu 02 huấn luyện viên và trang bị 02 chó nghiệp vụ để hỗ trợ nhau trong quá trình nuôi dưỡng, huấn luyện và tác nghiệp.
Điều 3. Sửa đổi Quy định về chế độ hậu cần phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện chó nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định 3927/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như sau:
I. Bổ sung vào Khoản 4, Khoản 5, Điều 6 tiêu chuẩn thuốc cho CNV:
4. Trang bị cấp cho các đơn vị địa phương:
- Thuốc tắm sát trùng da lông (thuốc tím hoặc dùng một số loại thuốc khác có tác dụng tương tự): 0.2kg/01con/1 năm;
- Thuốc chữa viêm da (Dexmaspray hoặc dùng một số loại thuốc khác có tác dụng tương tự): 04 lọ (100ml)/con/1 năm;
- Thuốc sát trùng môi trường (Biodin hoặc dùng một số loại thuốc khác có tác dụng tương tự): 600ml/con/1 năm;
- Trong trường hợp chó nghiệp vụ bị ốm phải đưa đến cơ sở thú y điều trị thì sử dụng và thanh toán tiền thuốc theo phác đồ của cơ sở đó.
5. Trang bị cấp cho Đội Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ:

STT

Đồ dùng, vật dụng

Chế độ

Ghi chú

1

Panh thẳng

1 cái/1 năm

Nếu hỏng cấp mới

2

Panh có mấu

1 cái/1 năm

Nt

3

Kéo thẳng

2 cái/1 năm

Nt

4

Kéo cong

2 cái/1 năm

Nt

5

Bình bảo ôn

2 cái/1 năm

Nt

6

Nhiệt kế

2 cái/1 năm

Nt

7

Tai nghe

2 cái/1 năm

Nt

8

Dao mổ

2 bộ

Nt

9

Kim tiêm số 7 (10 cái/hộp)

2 hộp/1 năm

Nếu hết mới bổ sung

10

Kim tiêm số 9 (10 cái/hộp)

2 hộp/1 năm

Nt

11

Kim tiêm số 12 (10 cái/hộp)

2 hộp/1 năm

Nt

12

Gang tay y tế (50 cái/hộp)

2 hộp/1 năm

Sử dụng 1 lần

13

Bông (100 gam)

10 gói/1 năm

14

Cồn

2 lít/1 năm

15

Xi lanh nhựa (loại 3cc)

2 cái/con/năm

Sử dụng 1 lần

16

Xi lanh nhựa (loại 6cc)

2 cái/con/năm

Sử dụng 1 lần

17

Xi lanh nhựa (loại 10cc)

2 cái/con/năm

Sử dụng 1 lần

18

Khẩu trang (50 cái/hộp)

2 hộp /năm

Sử dụng 1 lần

19

Áo blu

2 cái/bác sỹ/năm

6. Trường hợp chó nghiệp vụ bị ốm, phẫu thuật đột xuất: Đội quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ chịu trách nhiệm mua thuốc, vật tư y tế theo đề nghị của bác sỹ thú y. Sau đó trình Lãnh đạo Cục duyệt thanh toán.
II. Tách Điều 7 thành Điều 7 và Điều 8 với nội dung cụ thể như sau:
Điều 7. Chuồng nuôi và khu huấn luyện:
1. Chuồng nuôi, nhốt chó
Chuồng CNV được xây dựng theo đúng mẫu thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo Phụ lục đính kèm), định mức như sau:
- Mỗi chó nghiệp vụ được nuôi trong 1 chuồng và được trang bị 1 cũi nhốt inox, kích thước dài 100cm, rộng 60cm, cao 70cm, để sử dụng cơ động;
- Chó huấn luyện, chó đực giống, chó cái giống: 1 con/1 chuồng;
- Chó con tách đàn (60 ngày tuổi) đến hết 4 tháng tuổi: 3-4 con/ chuồng;
- Chó con từ tháng thứ 5 đến hết tháng thứ 10: 2 con/chuồng;
- Chó từ 11 tháng tuổi trở lên: 1 con/chuồng;
- Các đơn vị địa phương có từ 2 CNV trở lên được xây dựng thêm 01 chuồng cách ly, có từ 6 CNV trở lên được xây 02 chuồng để cách ly khi chó bị bệnh.
2. Khu huấn luyện CNV
- Mỗi đơn vị sử dụng CNV cần dành 01 khu đất để làm sân tập và xây dựng 1 bộ cầu tập cho CNV (diện tích từ 200- 400 m2 tùy điều kiện cụ thể).
- Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi đơn vị, phải bảo đảm cung cấp phương tiện chống nóng, chống rét, điện thắp sáng, nước sạch, dụng cụ phục vụ vệ sinh chuồng trại, nấu ăn cho CNV.
Điều 8. Các vật dụng phục vụ chăm sóc, huấn luyện sử dụng.
1. Đồ dùng, vật dụng phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng CNV.
a. Chó con từ 15 ngày đến 4 tháng tuổi, từ 01 đến 03 con được cấp:
- 01 chậu đựng thức ăn; 01 chậu đựng nước uống (niên hạn 1 năm);
- Khăn tắm loại 25cm x 50 cm: 01 chiếc/01 con/01 tháng;
b. Chó từ 4 tháng tuổi trở lên, kể cả chó huấn luyện và chó tác nghiệp, chó đực giống và chó cái giống mỗi con được cấp:
- Chậu inox đựng thức ăn: 01 chiếc/01 con/02 năm;
- Chậu inox đựng nước uống: 01 chiếc/01 con/02 năm;
- Kéo cắt lông chó: 02 cái/01 con/01 năm;
- Lược chải lông: 02 cái/01 con/01 năm;
- Khăn tắm loại 25 cm x 50 cm: 12 chiếc/01 con/01 năm;
- Xà phòng tắm (dạng bánh của người) hoặc sữa tắm dành riêng cho chó, mèo (dạng chai): 12 bánh (chai)/01 con/01 năm.
2. Đồ dùng, vật dụng phục vụ công tác huấn luyện CNV
a. Chó đực giống, chó cái giống mỗi con được trang bị:
- Dây cương dù (loại 2,5m) + cổ dề dù: 01 chiếc/01 con/01 năm;
- Dây cương inox (loại 2,5m) + cổ dề inox: 01 chiếc/01 con/ 02 năm;
- Rọ mõm inox: 01 chiếc/01 con/ 02 năm;
- Cổ dề dù: 01 chiếc/01 con/ 01 năm;
- Cổ dề inox: 01 chiếc/01 con/ 02 năm.
b. Chó con từ 3 tháng tuổi trở lên được trang bị một lần gồm:
- Cổ dề dù: 01chiếc/01 con/ 01 năm;
- Dây cương dù (loại 2,5m) + móc xích: 01 chiếc/01 con/ 01 năm.
c. Trang bị cho chó huấn luyện và chó tác nghiệp.
- Dây cương dù (loại 2,5m) + cổ dề dù: 03 chiếc/01 con/01 năm;
- Dây cương dù (loại 10m) + cổ dề dù: 01 chiếc/01 con/ 01 năm;
- Dây cương inox (loại 2,5m) + cổ dề inox: 01 chiếc/01 con/ 02 năm;
- Rọ mõm da: 01 chiếc/01 con/ 01 năm;
- Rọ mõm inox: 01 chiếc/01 con/ 01 năm;
- Panh inox: 01 chiếc/01 con/01 năm;
- Dây cương vai: 01 chiếc/01 con/01 năm;
- Sổ nhật ký ghi chép công tác chăm sóc, huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ của huấn luyện viên.
d. Các vật dụng do Cục Hải quan tỉnh, thành phố mua sắm:
- Valy, túi xách, hòm tôn: Đơn vị có 1-2 chó nghiệp vụ trang cấp tổng số 7 cái, đơn vị có từ 3-6 chó nghiệp vụ trang cấp 10 cái, đơn vị có từ 7-10 chó nghiệp vụ trang cấp 15 cái, một năm cấp 2 lần;
- Tủ sắt bảo quản mẫu, mùi hơi các chất ma túy: 01 cái/đơn vị (hỏng đổi);
- Nhiệt kế theo dõi thân nhiệt chó nghiệp vụ: 01 cái/01 con/01 năm;
- Bình phun thuốc diệt trùng (loại 10 lít): 01 bình/đơn vị (hỏng đổi);
- Tủ thuốc thú y (kích thước 30 cm x 50cm)): 1cái/đơn vị (hỏng đổi).
- Khăn tắm loại 25cm x 50 cm: 12 chiếc/01 con/01 năm;
- Xà phòng tắm (dạng bánh của người) hoặc sữa tắm dành riêng cho chó, mèo (dạng chai): 12 bánh (chai)/01 con/01 năm;
- Vôi bột tẩy uế, khử trùng chuồng trại khi chó bị bệnh truyền nhiễm: 02 kg /con /lần.
3. Bổ sung mục 3, Điều 9:
- Cục Điều tra chống buôn lậu sẽ mua sắm các vật dụng quy định tại Điều 6 và mục a, b và c tại Khoản 2 Điều 8.
Điều 4. Bổ sung các biểu mẫu, ấn chỉ dùng trong công tác quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ kèm Quyết định này như sau:
- Kế hoạch huấn luyện kèm theo Quy định về chế độ chăm sóc, huấn luyện chó nghiệp vụ tại các đơn vị cơ sở (phụ lục I);
- Mẫu lịch phân công làm việc ban hành kèm theo Quy định về quy trình sử dụng chó nghiệp vụ (phụ lục II);
- Quy trình mổ khám bệnh tích khi chó nghiệp vụ bị chết kèm theo Quy định về chế độ hậu cần phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng và huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ (phụ lục VIII).
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng cục Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Như Điều 6 (để t/h);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, ĐTCBL (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN…..
-------

PHỤ LỤC I

LỊCH PHÂN CÔNG HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ
TỪ NGÀY   /   /    ĐẾN NGÀY   /   /

Ngày

Thời gian huấn luyện

Địa điểm huấn luyện

Nội dung huấn luyện

Tên HLV và chó nghiệp vụ

Ghi chú

Thứ Hai

Từ

đến

 

 

HLV:

 

Từ

đến

 

 

CNV:

 

Thứ Ba

Từ

đến

 

 

HLV:

 

Từ

đến

 

 

CNV:

 

Thứ Tư

Từ

đến

 

 

HLV:

 

Từ

đến

 

 

CNV:

 

Thứ Năm

Từ

đến

 

 

HLV:

 

Từ

đến

 

 

CNV:

 

Thứ Sáu

Từ

đến

 

 

HLV:

 

Từ

đến

 

 

CNV:

 

Thứ Bảy

Từ

đến

 

 

HLV:

 

Từ

đến

 

 

CNV:

 

Chủ Nhật

Từ

đến

 

 

HLV:

 

Từ

đến

 

 

CNV:

 

 

 

.....Ngày … tháng … năm 20….
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN…..
-------

PHỤ LỤC II

LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ CHÓ NGHIỆP VỤ TỪ NGÀY   /   /    ĐẾN NGÀY   /   /

Ngày

Thời gian huấn luyện

Địa điểm huấn luyện

Nội dung huấn luyện

Tên HLV và CNV

Ghi chú

Thứ Hai

Từ

đến

HLV:

Từ

đến

CNV:

Thứ Ba

Từ

đến

HLV:

Từ

đến

CNV:

Thứ Tư

Từ

đến

HLV:

Từ

đến

CNV:

Thứ Năm

Từ

đến

HLV:

Từ

đến

CNV:

Thứ Sáu

Từ

đến

HLV:

Từ

đến

CNV:

Thứ Bảy

Từ

đến

HLV:

Từ

đến

CNV:

Chủ Nhật

Từ

đến

HLV:

Từ

đến

CNV:

.....Ngày … tháng … năm 20….
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

PHỤ LỤC III

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH MỔ KHÁM BỆNH TÍCH CHÓ
(kèm theo Quyết định số 3200/QĐ-TCHQ ngày 29/9/2017 của Tổng cục trưởng TCHQ)

1. Ghi chép các biểu hiện bên ngoài và chụp ảnh đặc tả các cơ quan, bộ phận sau:

- Thể trạng chó.

- Da và lông.

- Mắt: màu sắc niêm mạc mắt.

- Mũi và tai: dịch, dị vật bất thường chảy ra ở mũi và tai.

- Chân: các kẽ móng chân, xương khớp.

- Hậu môn: phân, dịch lạ ở hậu môn.

- Cơ quan sinh dục: Kiểm tra các biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục

- Phân: màu phân, phân lỏng hay nát.

2. Mổ khám bệnh tích chó

2.1. Chuẩn bị:

- Địa điểm mổ: Đủ ánh sáng, dễ vệ sinh, tiêu độc; xa nguồn nước, đường đi, xa khu vực chuồng nuôi nhốt chó của đơn vị....

- Dụng cụ: Khay mổ (1 khay to, 3 khay nhỏ) hoặc mảnh nilon; Dao to, dao mổ, panh; xà phòng, thuốc sát trùng....

- Các vật dụng khác: Sổ sách, biểu mẫu ghi chép, máy ảnh...

2.2. Tiến hành mổ khám:

- Bẻ doãng 4 chân: Rạch da nách, bẹn. Bẻ doãng 4 chân.

- Kiểm tra các hạch lympho ở nách, bẹn có sưng, xuất huyết không...

- Rạch dọc theo đường trắng từ xương hàm đến hàng vú cuối cùng (không cắt sâu qua lớp mỡ).

- Mổ xoang bụng: Rạch qua lớp mỡ bụng; rạch màng bụng để lộ các cơ quan nội tạng (thao tác cẩn thận, trách cắt đứt ruột, bóng đái...) sau đó chụp ảnh tổng quan toàn bộ khối cơ quan nội tạng và dịch trong xoang bụng.

- Kiểm tra và chụp ảnh khám nghiệm đối với các cơ quan, bộ phận sau: Tim, Gan, Thận, Lách, Phổi, Bàng quang, Ruột, Dạ dày.

Đặc biệt mô tả bệnh tích của các cơ quan, bộ phận sau:

Gan

□ Sưng;   Tụ huyết □

Lách

□ Nhồi huyết

Thận (2 quả)

□ Sưng

□ Xuất huyết

□ Xuất huyết

□ Xuất huyết

□ Hoại tử

□ Hoại tử

□ Hoại tử

Phổi

□ Viêm

Hạch màng treo ruột

□ Sưng

Ruột

□ Xuất huyết

□ Xuất huyết

□ Xuất huyết

□ Bong tróc niêm mạc

□ Tụ huyết

□ Viêm

□ Loét van hồi manh

Tim

□ Mỡ vành xuất huyết

Xương

□ Dị dạng

Bàng quang

□ Xuất huyết

□ Viêm

□ Viêm khớp

□ Tích nước tiểu

Dạ dày

□ Có chứa thức ăn

□ Không chứa thức ăn

□ Xuất huyết

□ Viêm loét

2.3. Vệ sinh tiêu độc sau mổ khám:

- Xác, phủ tạng và chất thải: Đốt hoặc chôn sâu giữa 2 lớp vôi bột.

- Dụng cụ: thu gom, ngâm và rửa sạch bằng xà phòng, sau đó sát trùng kỹ.

- Người mổ: rửa tay bằng xà phòng, sát trùng, tiêu độc quần áo, giầy dép.

- Địa điểm mổ khám: Quét dọn sạch sẽ, tiêu độc sát trùng bằng hóa chất hoặc vôi bột.

2.4. Lập biên bản mổ khám nghiệm bệnh tích:

Sau khi mổ khám nghiệm cần ghi chép lại đầy đủ triệu chứng và bệnh tích vào biên bản mổ khám nghiệm bệnh tích và có ảnh kèm theo.

Chú ý:

- Không mổ khám nghiệm bệnh tích đối với chó nghiệp vụ mắc bệnh truyền nhiễm rõ ràng như: Bệnh Lepto, bệnh viêm gan truyền nhiễm.

- Quá trình mổ khám cần phải được tiến hành sớm sau khi chó nghiệp vụ chết để việc chẩn đoán bệnh được chính xác. Trong trường hợp không mổ được ngay thì cần phải bảo quản xác chó nghiệp vụ trong điều kiện lạnh để xác không bị phân hủy.

thuộc tính Quyết định 3200/QĐ-TCHQ

Quyết định 3200/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định ban hành kèm theo Quyết định 3927/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về trang bị, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ của ngành Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3200/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:29/09/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy định mới về trang bị, quản lý chó nghiệp vụ của ngành Hải quan

Ngày 29/09/2017, Tổng cục Hải quan đã sửa đổi, bổ sung một số quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3927/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2015 về trang bị, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ của ngành Hải quan tại Quyết định số 3200/QĐ-TCHQ.
Theo đó, Tổng cục Hải quan quyết định đổi tên các đơn vị thuộc ngành Hải quan là “Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ” thành “Đội quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ” và yêu cầu mỗi đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng chó nghiệp vụ phải bố trí tối thiểu 02 huấn luyện viên và trang bị 02 chó nghiệp vụ để hỗ trợ nhau trong quá trình nuôi dưỡng, huấn luyện và tác nghiệp.
Về chế độ hậu cần phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện chó nghiệp vụ, các đơn vị địa phương sẽ được trang bị bổ sung: Thuốc tắm sát trùng da lông; Thuốc chữa viêm da; Thuốc sát trùng môi trường. Trường hợp chó nghiệp vụ bị ốm phải đưa đến cơ sở thú y điều trị thì sử dụng và thanh toán tiền thuốc theo phác đồ của cơ sở đó.
Ngoài ra, tại Hướng dẫn quy trình mổ khám bệnh tích chó, Tổng cục Hải quan yêu cầu không mổ khám nghiệm bệnh tích đối với chó nghiệp vụ mắc bệnh truyền nhiễm rõ ràng như: Bệnh Lepto, bệnh viêm gan truyền nhiễm; Quá trình mổ khám cần phải được tiến hành sớm sau khi chó nghiệp vụ chết để việc chẩn đoán bệnh được chính xác. Trong trường hợp không mổ được ngay thì cần phải bảo quản xác chó nghiệp vụ trong điều kiện lạnh để xác không bị phân hủy.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3200/QĐ-TCHQ tại đây

tải Quyết định 3200/QĐ-TCHQ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 3200/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3927/QĐ-TCHQ NGÀY 27/11/2015 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 3927/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về trang bị, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thay thế cụm từ “Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ” bằng “Đội quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ” trong toàn bộ các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3927/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Điều 2. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 3, Chương I Quy định chung về trang bị, quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ:
4. Mỗi đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng chó nghiệp vụ phải bố trí tối thiểu 02 huấn luyện viên và trang bị 02 chó nghiệp vụ để hỗ trợ nhau trong quá trình nuôi dưỡng, huấn luyện và tác nghiệp.
Điều 3. Sửa đổi Quy định về chế độ hậu cần phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện chó nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định 3927/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như sau:
I. Bổ sung vào Khoản 4, Khoản 5, Điều 6 tiêu chuẩn thuốc cho CNV:
4. Trang bị cấp cho các đơn vị địa phương:
- Thuốc tắm sát trùng da lông (thuốc tím hoặc dùng một số loại thuốc khác có tác dụng tương tự): 0.2kg/01con/1 năm;
- Thuốc chữa viêm da (Dexmaspray hoặc dùng một số loại thuốc khác có tác dụng tương tự): 04 lọ (100ml)/con/1 năm;
- Thuốc sát trùng môi trường (Biodin hoặc dùng một số loại thuốc khác có tác dụng tương tự): 600ml/con/1 năm;
- Trong trường hợp chó nghiệp vụ bị ốm phải đưa đến cơ sở thú y điều trị thì sử dụng và thanh toán tiền thuốc theo phác đồ của cơ sở đó.
5. Trang bị cấp cho Đội Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ:

STT
Đồ dùng, vật dụng
Chế độ
Ghi chú
1
Panh thẳng
1 cái/1 năm
Nếu hỏng cấp mới
2
Panh có mấu
1 cái/1 năm
Nt
3
Kéo thẳng
2 cái/1 năm
Nt
4
Kéo cong
2 cái/1 năm
Nt
5
Bình bảo ôn
2 cái/1 năm
Nt
6
Nhiệt kế
2 cái/1 năm
Nt
7
Tai nghe
2 cái/1 năm
Nt
8
Dao mổ
2 bộ
Nt
9
Kim tiêm số 7 (10 cái/hộp)
2 hộp/1 năm
Nếu hết mới bổ sung
10
Kim tiêm số 9 (10 cái/hộp)
2 hộp/1 năm
Nt
11
Kim tiêm số 12 (10 cái/hộp)
2 hộp/1 năm
Nt
12
Gang tay y tế (50 cái/hộp)
2 hộp/1 năm
Sử dụng 1 lần
13
Bông (100 gam)
10 gói/1 năm
 
14
Cồn
2 lít/1 năm
 
15
Xi lanh nhựa (loại 3cc)
2 cái/con/năm
Sử dụng 1 lần
16
Xi lanh nhựa (loại 6cc)
2 cái/con/năm
Sử dụng 1 lần
17
Xi lanh nhựa (loại 10cc)
2 cái/con/năm
Sử dụng 1 lần
18
Khẩu trang (50 cái/hộp)
2 hộp /năm
Sử dụng 1 lần
19
Áo blu
2 cái/bác sỹ/năm
 
6. Trường hợp chó nghiệp vụ bị ốm, phẫu thuật đột xuất:
Đội quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ chịu trách nhiệm mua thuốc, vật tư y tế theo đề nghị của bác sỹ thú y. Sau đó trình Lãnh đạo Cục duyệt thanh toán.
II. Tách Điều 7 thành Điều 7 và Điều 8 với nội dung cụ thể như sau:
Điều 7. Chuồng nuôi và khu huấn luyện:
1. Chuồng nuôi, nhốt chó
Chuồng CNV được xây dựng theo đúng mẫu thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo Phụ lục đính kèm), định mức như sau:
- Mỗi chó nghiệp vụ được nuôi trong 1 chuồng và được trang bị 1 cũi nhốt inox, kích thước dài 100cm, rộng 60cm, cao 70cm, để sử dụng cơ động;
- Chó huấn luyện, chó đực giống, chó cái giống: 1 con/1 chuồng;
- Chó con tách đàn (60 ngày tuổi) đến hết 4 tháng tuổi: 3-4 con/ chuồng;
- Chó con từ tháng thứ 5 đến hết tháng thứ 10: 2 con/chuồng;
- Chó từ 11 tháng tuổi trở lên: 1 con/chuồng;
- Các đơn vị địa phương có từ 2 CNV trở lên được xây dựng thêm 01 chuồng cách ly, có từ 6 CNV trở lên được xây 02 chuồng để cách ly khi chó bị bệnh.
2. Khu huấn luyện CNV
- Mỗi đơn vị sử dụng CNV cần dành 01 khu đất để làm sân tập và xây dựng 1 bộ cầu tập cho CNV (diện tích từ 200- 400 m2 tùy điều kiện cụ thể).
- Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi đơn vị, phải bảo đảm cung cấp phương tiện chống nóng, chống rét, điện thắp sáng, nước sạch, dụng cụ phục vụ vệ sinh chuồng trại, nấu ăn cho CNV.
Điều 8. Các vật dụng phục vụ chăm sóc, huấn luyện sử dụng.
1. Đồ dùng, vật dụng phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng CNV.
a. Chó con từ 15 ngày đến 4 tháng tuổi, từ 01 đến 03 con được cấp:
- 01 chậu đựng thức ăn; 01 chậu đựng nước uống (niên hạn 1 năm);
- Khăn tắm loại 25cm x 50 cm: 01 chiếc/01 con/01 tháng;
b. Chó từ 4 tháng tuổi trở lên, kể cả chó huấn luyện và chó tác nghiệp, chó đực giống và chó cái giống mỗi con được cấp:
- Chậu inox đựng thức ăn: 01 chiếc/01 con/02 năm;
- Chậu inox đựng nước uống: 01 chiếc/01 con/02 năm;
- Kéo cắt lông chó: 02 cái/01 con/01 năm;
- Lược chải lông: 02 cái/01 con/01 năm;
- Khăn tắm loại 25 cm x 50 cm: 12 chiếc/01 con/01 năm;
- Xà phòng tắm (dạng bánh của người) hoặc sữa tắm dành riêng cho chó, mèo (dạng chai): 12 bánh (chai)/01 con/01 năm.
2. Đồ dùng, vật dụng phục vụ công tác huấn luyện CNV
a. Chó đực giống, chó cái giống mỗi con được trang bị:
- Dây cương dù (loại 2,5m) + cổ dề dù: 01 chiếc/01 con/01 năm;
- Dây cương inox (loại 2,5m) + cổ dề inox: 01 chiếc/01 con/ 02 năm;
- Rọ mõm inox: 01 chiếc/01 con/ 02 năm;
- Cổ dề dù: 01 chiếc/01 con/ 01 năm;
- Cổ dề inox: 01 chiếc/01 con/ 02 năm.
b. Chó con từ 3 tháng tuổi trở lên được trang bị một lần gồm:
- Cổ dề dù: 01chiếc/01 con/ 01 năm;
- Dây cương dù (loại 2,5m) + móc xích: 01 chiếc/01 con/ 01 năm.
c. Trang bị cho chó huấn luyện và chó tác nghiệp.
- Dây cương dù (loại 2,5m) + cổ dề dù: 03 chiếc/01 con/01 năm;
- Dây cương dù (loại 10m) + cổ dề dù: 01 chiếc/01 con/ 01 năm;
- Dây cương inox (loại 2,5m) + cổ dề inox: 01 chiếc/01 con/ 02 năm;
- Rọ mõm da: 01 chiếc/01 con/ 01 năm;
- Rọ mõm inox: 01 chiếc/01 con/ 01 năm;
- Panh inox: 01 chiếc/01 con/01 năm;
- Dây cương vai: 01 chiếc/01 con/01 năm;
- Sổ nhật ký ghi chép công tác chăm sóc, huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ của huấn luyện viên.
d. Các vật dụng do Cục Hải quan tỉnh, thành phố mua sắm:
- Valy, túi xách, hòm tôn: Đơn vị có 1-2 chó nghiệp vụ trang cấp tổng số 7 cái, đơn vị có từ 3-6 chó nghiệp vụ trang cấp 10 cái, đơn vị có từ 7-10 chó nghiệp vụ trang cấp 15 cái, một năm cấp 2 lần;
- Tủ sắt bảo quản mẫu, mùi hơi các chất ma túy: 01 cái/đơn vị (hỏng đổi);
- Nhiệt kế theo dõi thân nhiệt chó nghiệp vụ: 01 cái/01 con/01 năm;
- Bình phun thuốc diệt trùng (loại 10 lít): 01 bình/đơn vị (hỏng đổi);
- Tủ thuốc thú y (kích thước 30 cm x 50cm)): 1cái/đơn vị (hỏng đổi).
- Khăn tắm loại 25cm x 50 cm: 12 chiếc/01 con/01 năm;
- Xà phòng tắm (dạng bánh của người) hoặc sữa tắm dành riêng cho chó, mèo (dạng chai): 12 bánh (chai)/01 con/01 năm;
- Vôi bột tẩy uế, khử trùng chuồng trại khi chó bị bệnh truyền nhiễm: 02 kg /con /lần.
3. Bổ sung mục 3, Điều 9:
- Cục Điều tra chống buôn lậu sẽ mua sắm các vật dụng quy định tại Điều 6 và mục a, b và c tại Khoản 2 Điều 8.
Điều 4. Bổ sung các biểu mẫu, ấn chỉ dùng trong công tác quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ kèm Quyết định này như sau:
- Kế hoạch huấn luyện kèm theo Quy định về chế độ chăm sóc, huấn luyện chó nghiệp vụ tại các đơn vị cơ sở (phụ lục I);
- Mẫu lịch phân công làm việc ban hành kèm theo Quy định về quy trình sử dụng chó nghiệp vụ (phụ lục II);
- Quy trình mổ khám bệnh tích khi chó nghiệp vụ bị chết kèm theo Quy định về chế độ hậu cần phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng và huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ (phụ lục VIII).
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng cục Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Như Điều 6 (để t/h);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, ĐTCBL (05b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái
 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN…..
-------
 
PHỤ LỤC I
LỊCH PHÂN CÔNG HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ
TỪ NGÀY   /   /    ĐẾN NGÀY   /   /
 

Ngày
Thời gian huấn luyện
Địa điểm huấn luyện
Nội dung huấn luyện
Tên HLV và chó nghiệp vụ
Ghi chú
Thứ Hai
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
Thứ Ba
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
Thứ Tư
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
Thứ Năm
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
Thứ Sáu
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
Thứ Bảy
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
Chủ Nhật
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
 
 

 
 
.....Ngày … tháng … năm 20….
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN…..
-------
 
 
PHỤ LỤC II
LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ CHÓ NGHIỆP VỤ TỪ NGÀY   /   /    ĐẾN NGÀY   /   /
 

Ngày
Thời gian huấn luyện
Địa điểm huấn luyện
Nội dung huấn luyện
Tên HLV và CNV
Ghi chú
Thứ Hai
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
Thứ Ba
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
Thứ Tư
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
Thứ Năm
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
Thứ Sáu
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
Thứ Bảy
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
Chủ Nhật
Từ
đến
 
 
HLV:
 
Từ
đến
 
 
CNV:
 
 

 
 
.....Ngày … tháng … năm 20….
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
 
 
PHỤ LỤC III
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH MỔ KHÁM BỆNH TÍCH CHÓ
(kèm theo Quyết định số 3200/QĐ-TCHQ ngày 29/9/2017 của Tổng cục trưởng TCHQ)
 
1. Ghi chép các biểu hiện bên ngoài và chụp ảnh đặc tả các cơ quan, bộ phận sau:
- Thể trạng chó.
- Da và lông.
- Mắt: màu sắc niêm mạc mắt.
- Mũi và tai: dịch, dị vật bất thường chảy ra ở mũi và tai.
- Chân: các kẽ móng chân, xương khớp.
- Hậu môn: phân, dịch lạ ở hậu môn.
- Cơ quan sinh dục: Kiểm tra các biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục
- Phân: màu phân, phân lỏng hay nát.
2. Mổ khám bệnh tích chó
2.1. Chuẩn bị:
- Địa điểm mổ: Đủ ánh sáng, dễ vệ sinh, tiêu độc; xa nguồn nước, đường đi, xa khu vực chuồng nuôi nhốt chó của đơn vị....
- Dụng cụ: Khay mổ (1 khay to, 3 khay nhỏ) hoặc mảnh nilon; Dao to, dao mổ, panh; xà phòng, thuốc sát trùng....
- Các vật dụng khác: Sổ sách, biểu mẫu ghi chép, máy ảnh...
2.2. Tiến hành mổ khám:
- Bẻ doãng 4 chân: Rạch da nách, bẹn. Bẻ doãng 4 chân.
- Kiểm tra các hạch lympho ở nách, bẹn có sưng, xuất huyết không...
- Rạch dọc theo đường trắng từ xương hàm đến hàng vú cuối cùng (không cắt sâu qua lớp mỡ).
- Mổ xoang bụng: Rạch qua lớp mỡ bụng; rạch màng bụng để lộ các cơ quan nội tạng (thao tác cẩn thận, trách cắt đứt ruột, bóng đái...) sau đó chụp ảnh tổng quan toàn bộ khối cơ quan nội tạng và dịch trong xoang bụng.
- Kiểm tra và chụp ảnh khám nghiệm đối với các cơ quan, bộ phận sau: Tim, Gan, Thận, Lách, Phổi, Bàng quang, Ruột, Dạ dày.
Đặc biệt mô tả bệnh tích của các cơ quan, bộ phận sau:

Gan
□ Sưng;   Tụ huyết □
Lách
□ Nhồi huyết
Thận (2 quả)
□ Sưng
□ Xuất huyết
□ Xuất huyết
□ Xuất huyết
□ Hoại tử
□ Hoại tử
□ Hoại tử
Phổi
□ Viêm
Hạch màng treo ruột
□ Sưng
Ruột
□ Xuất huyết
□ Xuất huyết
□ Xuất huyết
□ Bong tróc niêm mạc
□ Tụ huyết
□ Viêm
□ Loét van hồi manh
Tim
□ Mỡ vành xuất huyết
Xương
□ Dị dạng
Bàng quang
□ Xuất huyết
□ Viêm
□ Viêm khớp
□ Tích nước tiểu
Dạ dày
□ Có chứa thức ăn
□ Không chứa thức ăn
□ Xuất huyết
□ Viêm loét
2.3. Vệ sinh tiêu độc sau mổ khám:
- Xác, phủ tạng và chất thải: Đốt hoặc chôn sâu giữa 2 lớp vôi bột.
- Dụng cụ: thu gom, ngâm và rửa sạch bằng xà phòng, sau đó sát trùng kỹ.
- Người mổ: rửa tay bằng xà phòng, sát trùng, tiêu độc quần áo, giầy dép.
- Địa điểm mổ khám: Quét dọn sạch sẽ, tiêu độc sát trùng bằng hóa chất hoặc vôi bột.
2.4. Lập biên bản mổ khám nghiệm bệnh tích:
Sau khi mổ khám nghiệm cần ghi chép lại đầy đủ triệu chứng và bệnh tích vào biên bản mổ khám nghiệm bệnh tích và có ảnh kèm theo.
Chú ý:
- Không mổ khám nghiệm bệnh tích đối với chó nghiệp vụ mắc bệnh truyền nhiễm rõ ràng như: Bệnh Lepto, bệnh viêm gan truyền nhiễm.
- Quá trình mổ khám cần phải được tiến hành sớm sau khi chó nghiệp vụ chết để việc chẩn đoán bệnh được chính xác. Trong trường hợp không mổ được ngay thì cần phải bảo quản xác chó nghiệp vụ trong điều kiện lạnh để xác không bị phân hủy.
 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi