Quyết định 1029/QĐ-BXD 2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện Công điện 825/CĐ-TTg

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1029/QĐ-BXD

Quyết định 1029/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Công điện 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1029/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tường Văn
Ngày ban hành:29/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy của Bộ Xây dựng

Ngày 29/9/2023, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 1029/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Công điện 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể:

1. 03 mục tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau:

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Công điện số 825/CĐ-TTg;

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước các lĩnh vực có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy;

- Ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ;…

2. 04 nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch bao gồm:

- Rà soát các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ, cơ sở lưu trú có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện;

- Rà soát các quy định và hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ, cơ sở lưu trú có mật độ người ở cao;

- Ban hành Quy chuẩn sửa đổi 01 QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- Ban hành tài liệu hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về phòng cháy, chữa cháy cho các công trình, cơ sở hiện hữu không thể khắc phục được theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1029/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

____________

Số: 1029/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg

ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về

Triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Tường Văn

 

BỘ XÂY DỰNG

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của

Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường

công tác phòng cháy, chữa cháy

(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 1029/QĐ-BXD ngày 29/9/2023
của Bộ Xây dựng)

________________________

 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Mục tiêu

a) Tổ chức thực hiện hiệu quả Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện;

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh cho thuê trọ, cơ sở lưu trú có mật độ người ở cao;

c) Việc triển khai thực hiện phải thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế nhằm: nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thực thi công vụ; nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy của người dân.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

a) Rà soát các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ, cơ sở lưu trú có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện;

b) Rà soát, các quy định và hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh dịch vụ cho thuê nhà trọ, cơ sở lưu trú có mật độ người ở cao;

c) Ban hành Quy chuẩn sửa đổi 1 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình và Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà ở riêng lẻ;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu giải pháp phòng ngừa cháy, nổ, khắc phục những tồn tại về phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nêu trên; ban hành tài liệu hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về phòng cháy, chữa cháy cho các công trình, cơ sở hiện hữu không thể khắc phục được theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn; phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, địa phương hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các giải pháp để khắc phục các tồn tại, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sử dụng.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản

a) Rà soát các quy định pháp luật về quản lý vận hành, sử dụng các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ có mật độ người ở cao để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoàn thiện Luật Nhà ở (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành (hoàn thành trước 31/10/2023);

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ tổ chức hướng dẫn các cơ quan chuyên môn ở địa phương về thực hiện các quy định pháp luật về nhà ở đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ có mật độ người ở cao (thực hiện thường xuyên).

2. Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

a) Rà soát các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quản lý quy hoạch, thiết kế đô thị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo phù hợp quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ có mật độ người ở cao và nghiên cứu, đề xuất đưa các quy định này vào nội dung dự thảo Luật Quy hoạch đô thị - nông thôn đang được triển khai; đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về kiến trúc liên quan đến các loại hình nhà ở nêu trên (hoàn thành trước 31/12/2023);

b) Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn về xây dựng, quy hoạch ở địa phương thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và kiến trúc để quản lý hiệu quả loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ có mật độ người ở cao, nhằm mục tiêu ngăn ngừa cháy, nổ và bảo đảm yêu cầu cứu nạn cứu hộ khi có cháy (thực hiện thường xuyên).

3. Cục Quản lý hoạt động xây dựng

a) Rà soát quy định pháp luật về xây dựng liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định, cấp phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ, trong đó chú trọng về nội dung kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy khi thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao; tham mưu Bộ có văn bản hướng dẫn các Sở Xây dựng địa phương và yêu cầu các cơ quan quản lý cấp quận, huyện thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về cấp phép xây dựng đối với các loại hình nêu trên; thời gian trong tháng 10/2023. Đề xuất hoàn thiện, bổ sung quy định về quản lý hoạt động xây dựng đối với các loại hình này (hoàn thành trước 31/3/2024);

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức hướng dẫn các cơ quan chuyên môn về xây dựng ở địa phương về công tác thẩm định, cấp phép xây dựng; lưu ý việc đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ có mật độ người ở cao, chú ý các hạng mục có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn cháy, nổ (thực hiện thường xuyên).

4. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

a) Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định về công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, công tác nghiệm thu đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ có mật độ người ở cao ...; Đề xuất hoàn thiện, bổ sung các quy định có liên quan (hoàn thành trước 31/12/2023);

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức hướng dẫn các cơ quan chuyên môn ở địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình, công tác thi công, nghiệm thu đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ có mật độ người ở cao.

5. Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị

a) Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đề xuất sửa đổi các nội dung về cấp nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trong văn bản quy phạm pháp luật (hoàn thành trước 31/12/2023);

b) Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, các cơ quan chuyên môn về cấp nước tại các địa phương triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp theo quy định pháp luật (thực hiện thường xuyên).

6. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

a) Là đầu mối phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn sửa đổi lần 1 QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình (hoàn thành trước 30/9/2023);

b) Là đầu mối phối hợp với Viện Kiến trúc quốc gia hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn về Nhà ở riêng lẻ; trong đó hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về an toàn cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh (thực hiện trước 15/11/2023);

c) Là đầu mối phối hợp với Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ khó khăn cho các công trình, cơ sở hiện hữu chưa đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy; tham mưu Bộ Xây dựng, Bộ Công an hình thức ban hành tài liệu hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện khắc phục những tồn tại trong các khu dân cư hiện hữu, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sử dụng đúng quy định pháp luật (thực hiện trước 31/10/2023).

7. Viện Khoa học Công nghệ xây dựng

a) Phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan, hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn sửa đổi lần 1 QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình (hoàn thành trước 30/9/2023);

b) Phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan, hoàn thiện tài liệu Hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ khó khăn cho các công trình, cơ sở hiện hữu chưa đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trước 31/10/2023).

8. Viện Kiến trúc quốc gia

Phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan, hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ, trong đó hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về an toàn cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh (hoàn thành trước 15/11/2023).

9. Thanh tra Bộ

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp: vi phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các dự án nhà ở; vi phạm về trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, đặc biệt là đối với nhà cao tầng, cơ sở lưu trú, loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh cho thuê trọ có mật độ người ở cao (thực hiện trước 31/12/2023).

10. Văn phòng Bộ

Thông báo cho các đơn vị trực thuộc Bộ, khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy cho công trình được giao quản lý, sử dụng; cần có giải pháp tăng cường phòng cháy, chữa cháy cho các công trình chưa đảm bảo; tổ chức tập huấn cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ; phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ địa phương để tập huấn, diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, nhân viên (thực hiện thường xuyên).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này.

2. Bổ sung nội dung kiểm tra về công tác tuân thủ quy định pháp luật về Quy hoạch xây dựng, Xây dựng, Nhà ở đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ, cơ sở lưu trú có mặt độ người ở cao vào Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023, ban hành theo Quyết định số 443/QĐ-BXD ngày 05/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (hoàn thành trước 31/12/2023).

3. Giao Văn phòng Bộ đôn đốc Kế hoạch này, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng gửi về Văn phòng Bộ định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi