Nghị quyết 709/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 709/2008/UBTVQH12

Nghị quyết 709/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:709/2008/UBTVQH12Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:21/11/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA UỶ  BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 709/NQ-2008/UBTVQH12
NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2008 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 728/2004/NQ-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2004 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP CƠ QUAN
ĐIỀU TRA HÌNH SỰ, CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA QUÂN KHU
VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ KHU VỰC

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004;

Xét đề nghị của Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1
Sửa đổi một số khoản tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực:
1. Khoản 8 Điều 1 được sửa đổi như sau:
“8. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;”.
2. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau:
“8.Cơ quan An ninh điều tra Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;”.
3. Khoản 36 quy định về Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 Quân khu Thủ đô và khoản 37 quy định về Cơ quan điều tra hình sự khu vực 2 Quân khu Thủ đô của Điều 3 được sửa đổi thành khoản 36 mới như sau:
“36. Cơ quan điều tra hình sự khu vực Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;”.
Điều 2
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.
2. Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Trọng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ

QUỐC HỘI

Số: 709/2008/UBTVQH12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11

ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập

Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương,

Cơ quan điều tra hình sự khu vực

 

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004;

Xét đề nghị của Chính phủ,

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

 

Điều 1. Sửa đổi một số khoản tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực:

1. Khoản 8 Điểu 1 được sửa đổi như sau:

“8. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội”.

2. Khoản 8 Điểu 2 được sửa đổi như sau:

“8. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội”.

3. Khoản 36 quy định về Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 Quân khu Thủ đô và khoản 37 quy định về Cơ quan điều tra hình sự khu vực 2 Quân khu Thủ đô của Điều 3 được sửa đổi thành khoản 36 mới như sau:

“36. Cơ quan điều tra hình sự khu vực Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội”.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

2. Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

T.M UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Trọng

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Chỉ thị 32/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý và Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về việc giải quyết vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện may tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành

Chỉ thị 32/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý và Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về việc giải quyết vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện may tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành

An ninh trật tự

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi