Nghị quyết 709/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA UỶ  BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 709/NQ-2008/UBTVQH12
NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2008 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 728/2004/NQ-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2004 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP CƠ QUAN
ĐIỀU TRA HÌNH SỰ, CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA QUÂN KHU
VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ KHU VỰC

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004;

Xét đề nghị của Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1
Sửa đổi một số khoản tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực:
1. Khoản 8 Điều 1 được sửa đổi như sau:
“8. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;”.
2. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau:
“8.Cơ quan An ninh điều tra Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;”.
3. Khoản 36 quy định về Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 Quân khu Thủ đô và khoản 37 quy định về Cơ quan điều tra hình sự khu vực 2 Quân khu Thủ đô của Điều 3 được sửa đổi thành khoản 36 mới như sau:
“36. Cơ quan điều tra hình sự khu vực Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;”.
Điều 2
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.
2. Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Trọng

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 709/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 709/2008/UBTVQH12 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 21/11/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ

QUỐC HỘI

Số: 709/2008/UBTVQH12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11

ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập

Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương,

Cơ quan điều tra hình sự khu vực

 

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004;

Xét đề nghị của Chính phủ,

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

 

Điều 1. Sửa đổi một số khoản tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực:

1. Khoản 8 Điểu 1 được sửa đổi như sau:

“8. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội”.

2. Khoản 8 Điểu 2 được sửa đổi như sau:

“8. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội”.

3. Khoản 36 quy định về Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 Quân khu Thủ đô và khoản 37 quy định về Cơ quan điều tra hình sự khu vực 2 Quân khu Thủ đô của Điều 3 được sửa đổi thành khoản 36 mới như sau:

“36. Cơ quan điều tra hình sự khu vực Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội”.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

2. Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

T.M UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Trọng

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!