Thông tư 49/2014/TT-BYT trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 49/2014/TT-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 
 
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU CỦA TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 
 
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
 
Điều 1. Quy định danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" (sau đây viết tắt là Danh mục).
Điều 2. Thực hiện Danh mục
1. Danh mục bao gồm các trang thiết bị y tế thiết yếu để Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh) thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thêm chức năng, nhiệm vụ hoặc do nhu cầu giám định tăng hoặc mở rộng phạm vi giám định thì Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Sở Y tế) hoặc cơ quan có thẩm quyền bổ sung trang thiết bị y tế để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Trường hợp Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh chưa được bảo đảm đủ trang thiết bị y tế theo danh mục quy định tại Thông tư này, thì phải ký hợp đồng liên kết, hợp tác trong việc sử dụng trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y tế khác trên địa bàn có trang thiết bị y tế phù hợp.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế làm đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
2. Sở Y tế có trách nhiệm:
a) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư này;
b) Bảo đảm và trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bố trí trang thiết bị y tế của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành;
c) Hướng dẫn Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh ký kết hợp đồng liên kết hợp tác sử dụng trang thiết bị y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn;
d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa bàn phụ trách;
đ) Báo cáo Bộ Y tế kết quả đầu tư và sử dụng trang thiết bị y tế của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
3. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm:
a) Xây dựng Danh mục trang thiết bị y tế phù hợp để sử dụng tại cơ sở trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng phạm vi hoạt động chuyên môn;
b) Quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả;
c) Bố trí nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn để bảo đảm việc khai thác, sử dụng trang thiết bị y tế hiệu quả;
d) Hằng năm báo cáo Sở Y tế về tình trạng và kết quả sử dụng trang thiết bị y tế ở Trung tâm để làm cơ sở trong việc đánh giá hiệu quả đầu tư.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 2 năm 2015.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để xem xét, giải quyết./.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo)
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Cổng TTĐT của Bộ Y tế,
- Lưu: VT, PC, TB-CT (02).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

thuộc tính Thông tư 49/2014/TT-BYT

Thông tư 49/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:49/2014/TT-BYT Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành:22/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi