Thông tư 27/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng được nộp một phần viện phí khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 27/LĐTBXH
NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN NỘP MỘT PHẦN VIỆN PHÍ KHI ĐẾN KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ
CỦA NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí, Thông tư số 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 95/CP của Chính phủ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng được miễn nộp một phần viện phí khi đến khám và chữa bệnh ở các cơ sở y tế của Nhà nước:

 

I- ĐỐI TƯỢNG:

 

Các đối tượng được cấp giấy chứng nhận miễn một phần viện phí bao gồm:

1- Người tàn tật, người bị bệnh tâm thần, trẻ mồ côi, người già yếu không nơi nương tựa (gọi tắt là đối tượng bảo trợ xã hội) là những người thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp xã hội, quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4, mục 1 - Thông tư Liên Bộ số 22/LB/TT ngày 21/7/1994 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 167/TTg ngày 08/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ, đang được nuôi dưỡng tập trung trong các trung tâm do Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; các cơ sở do Bộ, ngành khác; các đoàn thể, tổ chức xã hội, tôn giáo, nhà hảo tâm lập ra, đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

2- Các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng (làng, bản, thôn, ấp...) do xã, phường quản lý. Đối với những đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng trong các cơ sở do tổ chức Quốc tế tài trợ hoàn toàn và những người đã được các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế nhân đạo thì không cấp.

3- Những người thuộc diện hộ quá nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người trong gia đình quy đổi ra gạo dưới 13 kg/người/tháng (ở nông thôn và miền núi), dưới 15 kg/người/tháng (ở thành phố, thị xã).

(Nếu trong hộ quá nghèo có những người thuộc đối tượng nêu ở mục I, phần I - Thông tư này thì không tính).

4- Những hộ ở các huyện, xã, thôn, bản được công nhận là vùng cao theo quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của Uỷ ban Dân tộc miền núi và các hộ ở hải đảo đều được miễn nộp một phần viện phí.

 

 

II- THỂ THỨC, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN:

 

1- Giấy chứng nhận các loại đối tượng nếu ở mục I nói trên được cấp cho từng người theo kế hoạch được duyệt từng năm.

- Mẫu và tên gọi: Giấy chứng nhận đối tượng được miễn nộp một phần viện phí (Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này).

2- Thủ tục cấp giấy chứng nhận:

 

A- LẬP DANH SÁCH, GỬI BÁO CÁO:

 

a/ Các đối tượng đang nuôi dưỡng tập trung quy định ở điểm 1, mục I Thông tư này thì Giám đốc các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc người phụ trách cơ sở nuôi dưỡng đối tượng lập danh sách (theo mẫu Phụ lục 2, 3 kèm theo), báo cáo lên cấp quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp giấy phép hoạt động duyệt; sau đó báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.

b/ Các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường căn cứ quy định tại Thông tư Liên Bộ số 22/LB/TT ngày 21/7/1994 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/TTg ngày 08/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ, lập danh sách, thông qua Hội đồng nhân dân xã, phường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và cấp tương đương duyệt báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.

c/ Những người thuộc diện hộ quá nghèo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường căn cứ chuẩn mực quy định tại điểm 3, mục I - Thông tư này, lập danh sách thông qua Hội đồng nhân dân xã, phường, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và cấp tương đương duyệt, báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.

 

B- TIẾN HÀNH CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN:

 

a/ Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố in theo mẫu thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố tiến hành in và cấp cho các huyện, cơ sở nuôi dưỡng tập trung theo số lượng đã được duyệt. Việc quản lý và cấp giấy chứng nhận cho đối tượng phải theo số thứ tự (của từng tỉnh, thành phố), có chữ ký, đóng dấu của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b/ Việc cấp phát giấy chứng nhận trực tiếp cho từng đối tượng do Giám đốc các Trung tâm và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện theo danh sách đã được duyệt:

- Đối với các đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tập trung trong các Trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở nuôi dưỡng khác, Giám đốc Trung tâm hoặc người phụ trách cơ sở nuôi dưỡng trực tiếp nhận giấy chứng nhận đối tượng thuộc quản lý của mình tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để cấp phát cho đối tượng.

- Đối với đối tượng bảo trợ xã hội do xã, phường quản lý và những người thuộc diện hộ quá nghèo, trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện và cấp tương đương căn cứ số lượng, danh sách đã duyệt, trực tiếp nhận giấy chứng nhận tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường để cấp phát cho đối tượng.

 

III- KINH PHÍ IN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN:

 

1- Kinh phí in giấy chứng nhận cấp cho đối tượng nêu ở Thông tư này thuộc kinh phí xã hội, do ngân sách địa phương cấp.

2- Người được cấp giấy chứng nhận không phải nộp lệ phí.

 

IV- CÁCH SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN:

 

1- Người được cấp giấy chứng nhận quy định tại Thông tư này, mỗi lần đến khám bệnh và chữa bệnh ở các bệnh viện do ngành Y tế quản lý trên địa bàn cư trú phải xuất trình giấy với cơ sở y tế và được miễn nộp một phần viện phí, tức là không phải đóng các khoản chi phí về tiền thuốc, dịch truyền, máu, hoá chất, xét nghiệm, phim X quang, vật tư tiêu hao thiết yếu và dịch vụ khám, chữa bệnh.

2- Giấy chứng nhận có giá trị sử dụng trong hai năm. Hết thời hạn sử dụng, đối tượng được xét cấp lại giấy mới.

 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1- Hàng năm, vào kỳ kế hoạch (trước 31/10), Giám đốc các Trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở nuôi dưỡng tập trung và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường lập danh sách đối tượng bảo trợ xã hội và những người thuộc diện hộ quá nghèo; báo cáo lên cấp có thẩm quyền duyệt và tiến hành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho đối tượng sử dụng vào năm sau (tháng một hàng năm).

2- Trong quá trình lập danh sách, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo, lập danh sách các hộ quá nghèo theo chuẩn mực quy định và thông qua Hội đồng nhân dân xã; đồng thời điều chỉnh danh sách khi có biến đổi, nếu hộ đã vượt quá được mức nghèo theo quy định tại điểm 3, mục I - Thông tư này thì không được cấp giấy chứng nhận.

3- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tiếp nhận và tổng hợp danh sách do các xã, phường và cơ sở đã được cấp có thẩm quyền (quy định tại mục II - Thông tư này) duyệt để tiến hành in giấy chứng nhận và cấp phát đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, quận, các Trung tâm, cơ sở nuôi dưỡng theo số lượng của từng nơi.

4- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế các tỉnh, thành phố thống nhất kế hoạch phân tuyến khám chữa bệnh cho đối tượng tại các cơ sở y tế địa phương để làm cơ sở cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện và cấp tương đương làm thủ tục đăng ký cho đối tượng đến khám chữa bệnh.

5- Việc phân tuyến và tiến hành đăng ký khám chữa bệnh cho đối tượng tại cơ sở y tế cần được tiến hành xong trước ngày 31/12 hàng năm để thực hiện khám chữa bệnh vào đầu năm sau.

6- Việc tiến hành cấp giấy chứng nhận cho đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo theo quy định tại Nghị định số 95/CP của Chính phủ tiến hành xong trước 31/12/1995.

- Trong năm 1995, trên cơ sở danh sách đối tượng của các xã, phường và cơ sở nuôi dưỡng thuộc mình quản lý, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và cấp tương đương duyệt và ký cấp giấy chứng nhận cho đối tượng.

Nếu cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì Giám đốc các Trung tâm bảo trợ xã hội báo cáo danh sách lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ký cấp giấy chứng nhận cho đối tượng.

(Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội in theo mẫu thống nhất như quy định ở điểm a, phần B - Thông tư này).

 

VI - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký và được phổ biến đến Uỷ ban nhân dân các xã, phường, các Trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội, Uỷ ban nhân dân các cấp theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chế độ quy định, đồng thời Uỷ ban nhân dân xã, phường phổ biến đến toàn dân và phối hợp với các đoàn thể để bảo đảm thực hiện sát và đầy đủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung nào chưa phù hợp, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN NỘP MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

(Theo Nghị định 96/CP của Chính phủ, hoặc đối tượng được miễn viện phí)

 

G1 (2)

 
Số

 

Kích thước: 11x7 cm

4 trang

Giấy can song hoặc giấy Việt Trì loại bìa cứng, màu trắng

Số của giấy: Có thể ghi theo loại

 

Ví dụ: G1: Loại đối tượng bảo trợ xã hội

G2: Những người thuộc hộ đói , nghèo

 

---------- ----

 

nh 4 x 6 cm

 

---------------

 

Họ và tên

Năm sinh: nam, nữ, dân tộc

Quê quán:

Thuộc loại đối tượng:

Nơi sinh sống:

CMND số:

Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày tháng

đến ngày tháng năm

 

 

CHỮ KÝ

CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG GIẤY

Cấp ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyền lợi và trách nhiệm của người được cấp giấy chứng nhận

 

1- Người được cấp giấy chứng nhận khi đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế nơi đăng ký, không phải trả viện phí.

 

2- Được cấp cứu ở bất kỳ cơ sở y tế nào trong phạm vi toàn quốc không phải trả viện phí.

 

3- Bảo quản và sử dụng giấy chứng nhận đúng quy định.

 

 

Những điều cần chú ý

 

1- Khi đến khám, chữa bệnh phải xuất trình giấy chứng nhận còn giá trị sử dụng; nếu giấy chứng nhận không có ảnh thì phải có giấy chứng minh nhân dân, loại giấy tờ khác có dán ảnh; sổ khám chữa bệnh.

 

2. Nghiêm cấm việc cho mượn giấy chứng nhận. Nếu bị phát hiện sẽ bị thu hồi và bồi thường mọi phí tổn.

 

3- Thẻ bị tẩy xoá, hết hạn sử dụng không có giá trị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

Đơn vị (Trung tâm, cơ sở ...)

........................................

Huyện:

Tỉnh:

DANH SÁCH

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẾN KHÁM, CHỮA BỆNH ĐƯỢC MIỄN NỘP MỘT PHẦN
VIỆN PHÍ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/CP NGÀY 27/8/1994 CỦA CHÍNH PHỦ

(Lập cho những người đang được nuôi dưỡng trong các cơ sở tập trung)

 

TT

Họ và tên

Năm Sinh

Quê quán (Xã, Huyện, Tỉnh)

Đối tượng thuộc Trung tâm nào quản lý

Loại đối tượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

Già cô đơn

Trẻ mồ côi

Người tàn tật

Người nghèo

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

(Ký tên, đóng dấu)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CỦA CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ)

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

PHỤ LỤC 3

Đơn vị (Trung tâm, cơ sở ...)

........................................

Huyện:

Tỉnh:

DANH SÁCH

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẾN KHÁM, CHỮA BỆNH ĐƯỢC MIỄN NỘP MỘT PHẦN
VIỆN PHÍ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/CP NGÀY 27/8/1994 CỦA CHÍNH PHỦ

(Lập cho những người thuộc đối tượng xã hội sống tại xã, phường và những người thuộc diện hộ đói, nghèo)

 

TT

Họ và tên

Năm Sinh

Quê quán
(Xã, Huyện, Tỉnh)

Nơi đang sinh sống

Loại đối tượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

Già cô đơn

Trẻ mồ côi

Người tàn tật

Người nghèo

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày.... tháng... năm...

 

QUAN DUYỆT DANH SÁCH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

(Ký tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Xà, PHƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN Xà, PHƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

thuộc tính Thông tư 27/LĐTBXH-TT

Thông tư 27/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng được nộp một phần viện phí khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:27/LĐTBXH-TTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành:24/10/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 27/LĐTBXH-TT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi