Thông tư 19/2022/TT-BYT hướng dẫn xây dựng dịch vụ KCB thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 19/2022/TT-BYT

Thông tư 19/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:19/2022/TT-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:31/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Hướng dẫn xây dựng định mức KT-KT của dịch vụ khám, chữa bệnh

Ngày 31/12/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 19/2022/TT-BYT về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Cụ thể, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: Định mức lao động trực tiếp; Định mức thuốc, vật tư y tế; Định mức trang thiết bị (không bao gồm vật tư y tế). Các yếu tố hình thành giá không quy định định mức kinh tế - kỹ thuật như khấu hao cơ sở hạ tầng; bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; năng lượng, nhiên liệu; kiểm soát nhiễm khuẩn; quản lý - điều hành được xác định theo các phương pháp xây dựng giá theo quy định của pháp luật về giá.

Trong đó, định mức lao động trực tiếp được tính theo số lượng người, số giờ và trình độ chuyên môn của người lao động cần thiết sử dụng trực tiếp để thực hiện 01 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Cách tính định mức trang thiết bị như sau:

Thứ nhất, xác định địa điểm thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (ví dụ phòng mổ, phòng tiểu phẫu, phòng xét nghiệm).

Thứ hai, thống kê trang thiết bị sử dụng để hoàn thành một dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm trang thiết bị sử dụng trực tiếp trong kỹ thuật và trang thiết bị dùng chung của phòng thực hiện kỹ thuật (như điều hòa, đèn chiếu sáng)…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Xem chi tiết Thông tư 19/2022/TT-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

__________

Số: 19/2022/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ

khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 61/2014/QH13 và Luật số 64/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý của nhà nước của Bộ Y tế.

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nội dung, nguyên tắc, cách tính định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ ngày – giường và kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh)

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Định mức thuốc, vật tư cấy ghép, dụng cụ, vật liệu, thuốc thử, chất liệu chuẩn in vitro và các vật tư khác (sau đây gọi tắt là thuốc, vật tư y tế) là lượng tiêu hao thuốc, vật tư y tế được sử dụng trực tiếp để thực hiện 01 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

2. Định mức trang thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại thiết bị được sử dụng trực tiếp để thực hiện 01 hoặc nhiều dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cùng một thời điểm.

Điều 3. Nội dung và việc sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

a) Định mức lao động trực tiếp;

b) Định mức thuốc, vật tư y tế;

c) Định mức trang thiết bị (không bao gồm vật tư y tế)

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng làm căn cứ để tính giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:

a) Định mức lao động trực tiếp là căn cứ để tính chi phí tiền lương;

b) Định mức thuốc, vật tư y tế là căn cứ để tính chi phí tiền lương;

c) Định mức trang thiết bị (không bao gồm vật tư y tế) là Căn cứ để tính chi phí khấu hao.

3. Các yếu tố hình thành giá không duy định mức kinh tế - kỹ thuật tại khoản 1 Điều này (như khấu hao cơ sở hạ tầng; bảo trì bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; năng lượng, nhiên liệu; kiểm soát nhiễm khuẩn; quản lý – điều hành) được xác định theo phương pháp xây dựng giá theo quy định của pháp luật về giá.

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở khoa học phù hợp với thực tiễn, theo nguyên tắc trung bình tiên tiến.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật không được sử dụng làm căn cứ giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã thực hiện.

 

Chương II. CÁCH TÍNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

 

Điều 5. Cách tính định mức lao động trực tiếp

Định mức lao động trực tiếp được tính theo số lượng người, số giờ và trình độ chuyên môn của người lao động cần thiết sử dụng trực tiếp để thực hiện 01 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 6. Cách tính định mức thuốc, vật tư y tế

1. Xác định danh mục, chủng loại thuốc, vật tư y tế cần thiết sử dụng khi thực hiện mỗi dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh để đưa vào tính định mức kinh tế - kỹ thuật. Những thuốc, vật tư y tế được sử dụng nhưng không bao gồm trong định mức kinh tế - kỹ thuật sẽ được tính theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

2. Xác định định mức về thuốc, vật tư y tế theo hướng dẫn hoặc quy định của nhà sản xuất hoặc các quy định khác có liên quan.

3. Đối với thuốc, vật tư y tế mà 1 đơn vị số lượng có thể sử dụng cho nhiều hơn 1 lượt dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (ví dụ đầu dò, gel siêu âm, quần, áo, mũ của nhân viên), định mức được tính theo công thức sau:

 

Định mức thuốc, vật tư y tế

=

1

Số lượt kỹ thuật hoặc số người bệnh sử dụng

4. Xác định tỷ lệ (%) hao hụt (nếu có).

Điều 7. Cách tính định mức trang thiết bị

1. Xác định địa điểm thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (ví dụ phòng mổ, phòng tiểu phẫu, phòng xét nghiệm).

2. Thống kê trang thiết bị sử dụng để hoàn thành 1 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm trang thiết bị sử dụng cần thiết đối với từng loại trang thiết bị để thực hiện 01 hoặc nhiều lượt, loại dịch vụ  khám bệnh, chữa bệnh trong cùng 1 thời điểm.

 

CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

 

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý Khám chữa bệnh chịu trách nhiệm:

a) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư này;

b) Chủ trì tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xây dựng theo quy định tại điểm a Khoản này và trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Cục phòng, chống HIV/AIDS chủ trì tổ chức xây dựng và thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo lĩnh vực được phân công theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này và trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm

a) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật;

b) Phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Cục phòng, chống HIV/AIDS trong việc xây dựng, thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật trước khi trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, phê duyệt.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- Ủy ban Xã hội Quốc hội (để giám sát);

- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, KCB, PC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi