Thông tư 14/BYT-TT về việc quy định chế độ quản lý, thanh toán nguyên liệu nhập từ nguồn gốc viện trợ của SIDA và ngoại tệ chuyên gia giữa Bộ Y tế và các công ty, xí nghiệp trong ngành y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 14/BYT-TT NGÀY 03 THÁNG 05 NĂM 1991 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, THANH TOÁN NGUYÊN LIỆU NHẬP TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ CỦA SIDA VÀ NGOẠI TỆ CHUYÊN GIA GIỮA BỘ Y TẾ VÀ CÁC CÔNG TY,XÍ NGHIỆP TRONG NGÀNH Y TẾ

Tiếp tục thực hiện Quyết định 114/CT ngày 10/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thông tư Liên tư Liên bộ Y tế - Tài chính số 13/TTLB ngày 5/6/1989 về việc sử  dụng  nguồn viện trợ của Tổ chức SIDA và nguồn ngoại tệ do chuyên gia y tế đóng góp, Bộ Y tế quy định một số điểm về quản lý và thanh toán như sau:

nhayChế độ quản lý, tiếp nhận, giá cả và thời điểm thanh toán đối với các nguồn ngoại tệ và viện trợ tại Thông tư số 14/BYT-TT được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 26/BYT-TT.

nhay
I. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ
1. Nguồn viện trợ bằng nguyên liệu của SIDA và nguồn ngoại tệ của chuyên gia y tế đóng góp đều phải nhập xuất theo quy định của Bộ Y tế, thông qua 2 đầu mối: VIMEDIMEX Hà Nội, VIMEDIMEX Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Liên hiệp các xí nghiệp Dược Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng đơn hàng trình Bộ duyệt để nhập hàng theo kế hoạch.
3. Hai VIMEDIMEX tổ chức nhập hàng và phân phối nguyên liệu, hàng hoá cho các Công ty, xí nghiệp theo kế hoạch đã được Bộ duyệt. Các công ty, xí nghiệp được tự chọn quy cách, dạng sản phẩm để hợp đồng gia công và sản xuất cho phù hợp với thị trường tiêu thụ, đồng thời đảm bảo nội dung cam kết với cơ quan tài trợ.
4. Các Công ty, Xí nghiệp có nhiệm vụ hoàn trả đầy đủ và kịp thời theo quy định số tiền hàng viện trợ SIDA và hàng nhập bằng ngoại tệ chuyên gia cho VIMEDIMEX. Các VIMEDIMEX chịu trách nhiệm  thanh toán trả Bộ đúng thời hạn; nếu không trả đúng hạn thì thực hiện tính lãi như vay của cơ quan  Ngân hàng Nhà nước.
II. CHẾ ĐỘ THANH TOÁN
1. Thời hạn thanh toán
Trong vòng 45 ngày kể từ khi được VIMEDIMEX giao hàng, các Công ty, xí nghiệp phải thanh toán đủ tiền cho VIMEDIMEX. VIMEDIMEX thanh toán tiền trả Bộ trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được tiền của các Công ty, xí nghiệp chuyển trả.
2. Tỷ giá thanh toán
Từ nay tỉ giá ngoại tệ được tính theo tỷ giá Ngân hàng quy định tại thời điểm VIMEDIMEX giao hàng cho các đơn vị được giảm 10% nếu nhập thuốc tối thiết yếu, giảm 5% nếu nhập thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu và không giảm nếu nhập ngoài danh mục thuốc thiết yếu, nhập trang thiết bị tối cần được giảm 15% cho người sử dụng (trừ những lô hàng về trước tháng 2/1990 tính theo tỷ giá 3.900 đ/USD).
Quá thời hạn phải thanh toán đã nêu ở phần II điểm 2 ở trên, các công ty, xí nghiệp và VIMEDIMEX phải chịu lãi 2,5%/tháng trên tổng số tiền phải thanh toán trả Bộ tính theo tỷ giá Ngân hàng quy định tại thời điểm thanh toán.
nhayTheo quy định tại Mục II Thông tư số 26/BYT-TT thì khi tính giá trị lô hàng phải thanh toán, các loại hàng nhập từ 2 nguồn tiền của chuyên gia y tế và hàng viện trợ SIDA đều được giảm giá 10% cho nơi tiêu thụ (nơi tiêu thụ bao gồm các công ty cấp 2, xí nghiệp Liên hợp Dược cấp II và công ty TTB cấp II thuộc các tỉnh, thành phố, mua về để bán cho dân, hoặc các bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, các cơ sở phòng bệnh ... trực tiếp mua để sử dụng).
nhay
III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành, các quy định trước đây về quản lý, thanh toán nguồn nguyên liệu viện trợ SIDA và ngoại tệ chuyên gia trái với nội dung Thông tư này đều bãi bỏ.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 14/BYT-TT NGÀY 03 THÁNG 05 NĂM 1991 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, THANH TOÁN NGUYÊN LIỆU NHẬP
TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ CỦA SIDA VÀ NGOẠI TỆ CHUYÊN GIA GIỮA
BỘ Y TẾ VÀ CÁC CÔNG TY,XÍ NGHIỆP TRONG NGÀNH Y TẾ

 

Tiếp tục thực hiện Quyết định 114/CT ngày 10/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thông tư Liên tư Liên bộ Y tế - Tài chính số 13/TTLB ngày 5/6/1989 về việc sử dụng nguồn viện trợ của Tổ chức SIDA và nguồn ngoại tệ do chuyên gia y tế đóng góp, Bộ Y tế quy định một số điểm về quản lý và thanh toán như sau:

 

I. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ

 

1. Nguồn viện trợ bằng nguyên liệu của SIDA và nguồn ngoại tệ của chuyên gia y tế đóng góp đều phải nhập xuất theo quy định của Bộ Y tế, thông qua 2 đầu mối: VIMEDIMEX Hà Nội, VIMEDIMEX Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Liên hiệp các xí nghiệp Dược Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng đơn hàng trình Bộ duyệt để nhập hàng theo kế hoạch.

3. Hai VIMEDIMEX tổ chức nhập hàng và phân phối nguyên liệu, hàng hoá cho các Công ty, xí nghiệp theo kế hoạch đã được Bộ duyệt. Các công ty, xí nghiệp được tự chọn quy cách, dạng sản phẩm để hợp đồng gia công và sản xuất cho phù hợp với thị trường tiêu thụ, đồng thời đảm bảo nội dung cam kết với cơ quan tài trợ.

4. Các Công ty, Xí nghiệp có nhiệm vụ hoàn trả đầy đủ và kịp thời theo quy định số tiền hàng viện trợ SIDA và hàng nhập bằng ngoại tệ chuyên gia cho VIMEDIMEX. Các VIMEDIMEX chịu trách nhiệm thanh toán trả Bộ đúng thời hạn; nếu không trả đúng hạn thì thực hiện tính lãi như vay của cơ quan Ngân hàng Nhà nước.

 

II. CHẾ ĐỘ THANH TOÁN

 

1. Thời hạn thanh toán

Trong vòng 45 ngày kể từ khi được VIMEDIMEX giao hàng, các Công ty, xí nghiệp phải thanh toán đủ tiền cho VIMEDIMEX. VIMEDIMEX thanh toán tiền trả Bộ trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được tiền của các Công ty, xí nghiệp chuyển trả.

2. Tỷ giá thanh toán

Từ nay tỉ giá ngoại tệ được tính theo tỷ giá Ngân hàng quy định tại thời điểm VIMEDIMEX giao hàng cho các đơn vị được giảm 10% nếu nhập thuốc tối thiết yếu, giảm 5% nếu nhập thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu và không giảm nếu nhập ngoài danh mục thuốc thiết yếu, nhập trang thiết bị tối cần được giảm 15% cho người sử dụng (trừ những lô hàng về trước tháng 2/1990 tính theo tỷ giá 3.900 đ/USD).

Quá thời hạn phải thanh toán đã nêu ở phần II điểm 2 ở trên, các công ty, xí nghiệp và VIMEDIMEX phải chịu lãi 2,5%/tháng trên tổng số tiền phải thanh toán trả Bộ tính theo tỷ giá Ngân hàng quy định tại thời điểm thanh toán.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành, các quy định trước đây về quản lý, thanh toán nguồn nguyên liệu viện trợ SIDA và ngoại tệ chuyên gia trái với nội dung Thông tư này đều bãi bỏ.

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi