Thông tư 06/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định trong lĩnh vực sản xuất thuốc y học cổ truyền dân tộc (YHCTDT)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

SỐ 06/BYT-TT NGÀY 29-4-1992 CỦA BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/HĐBT NGÀY 2-3-1992 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ CÁ NHÂN VÀ NHÓM KINH DOANH CÓ VỐN THẤP HƠN
VỐN PHÁP ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT THUỐC
Y HỌC CỔ TRUYỀN DÂN TỘC (YHCTDT)

 

Căn cứ vào điều 5 và điều 8 khoản 2 của Nghị định 66/HĐBT ngày 2-3-1992; Bộ Y tế hướng dẫn một số điểm cụ thể về điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất thuốc YHCTDT cho cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong Nghị định 221-HĐBT ngày 27-7-1991 của Hội đồng Bộ trưởng cụ thể hoá một số điều trong luật doanh nghiệp tư nhân.

 

I- CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VÀ NHÓM KINH DOANH XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT THUỐC YHCTDT

 

1. Sản xuất YHCTDT nói tại thông tư này là sản xuất các dạng thành phần như cao, đơn, hoàn, tán hoặc bán thành phẩm như thuốc phiến, thang, chè được bào chế theo phương pháp YHCTDT.

2. Chủ cơ sở sản xuất YHCTDT, ngoài các quy định của nghị định 66-HĐBT, phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có bằng Dược sĩ đại học, dược sĩ trung học đã được học về dược học cổ truyền dân tộc, các lương y có chứng chỉ công nhận trình độ chuyên môn hành nghề dược cổ truyền dân tộc do Sở Y tế tỉnh, thàh phố trược thuộc TW cấp theo đề nghị của Hội đồng YHCTDT tỉnh, thành phố.

- Có 5 năm hành nghề sản xuất thuốc YHCTDT và không bị kỷ luật chuyên môn.

- Có đủ sức khoẻ.

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Người làm việc trong cơ sở sản xuất YHCTDT có liên quan trực tiếp đến sản xuất, tồn trữ, đảm bảo chất lượng và mua bán thuốc YHCTDT phải có các tiêu chuẩn:

- Có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc theo các quy chế được hiện hành.

- Có đủ sức khoẻ.

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Nhà xưởng để sản xuất:

- Có diện tích đủ rộng, thông thoáng, cao ráo, sạch sẽ , dễ thoát nước.

- Không bị ô nhiễm, không có chuột hay các côn trùng xâm nhập.

- Có nơi bảo quản, bào chế, đóng gói, mua bán riêng.

- Nền, tường, trần nhà phải nhẵn dễ làm vệ sinh.

5. Dụng cụ, thiết bị dùng trong sản xuất:

- Phải phù hợp với từng loại mặt hàng.

- Không gây ra tương kỵ, ô nhiễm, ảnh hưởng tới chất lượng của thuốc.

- Không chung đụng với dụng cụ, phương tiện dùng làm công việc khác hay dụng cụ sinh hoạt gia đình.

- Được bố trí hợp lý.

6. Nguồn nước:

Sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.

7 Công tác quản lý chất lượng:

7.1. Phải có chế độ kiểm soát, chứng kiến ở các khâu : cân, đong, đo, pha trộn, đóng gói các thành phẩm có dược liệu độc.

- Sản phẩm xuất xuởng phải được kiểm nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký. Nhãn, bao bì đóng phải theo đúng quy chế nhẫn thuốc do Bộ Y tế quy định.

7.2. Phải có các loại sổ sách sau đây:

- Sổ bào chế.

- Sổ theo dõi nguyên liệu.

- Sổ kiểm soát, theo dõi chất lượng.

- Sổ xuất thành phẩm.

- Quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật mặt bằng.

8. Cơ sở sản xuất thuốc YHCTDT chỉ được sản xuất thuốc đã được Sở Y tế hoặc Bộ Y tế cho phép sản xuất và lưu hành.

 

II- THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH
NGHỀ SẢN XUẤT THUỐC YHCTDT

 

1. Bộ Y tế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất thuốc YHCTDT. Việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Nghị định số 66/HĐBT ngày 2-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng.

2. Hồ sơ gửi về Sở Y tế gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất thuốc YHCTDT.

- Sơ yếu lý lịch.

- Văn bằng chuyên môn (quy định ở điều 2 mục 1)

- Các văn bản kỹ thuật (phần mô tả)

+ Địa điểm.

+ Cơ sở vật chất ( nhà, xưởng).

+ Dụng cụ thiết bị dùng trong sản xuất.

+ Bố trí dây chuyền sản xuất.

+ Trình độ nhân viên chuyên môn có liên quan đến sản xuất, tồn trữ, đảm bảo chất lượng thuốc.

- Phương án sản xuất mặt hàng (mỗi mặt hàng phải có trang thiết bị, kỹ thuật phù hợp).

3. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Sở Y tế tiến hành kiểm tra thực tế, xem xét hồ sơ để trả lại đương sự, Chứng chỉ hành nghề có giá trị trong 3 năm kể từ ngày được cấp, 2 tháng trước khi hết hạn chủ cơ sở sản xuất phải làm đơn xin phép đổi chứng chỉ hành nghề.

 

III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ CƠ SỞ
SẢN XUẤT THUỐC YHCTDT

 

1. Chủ cơ sở sản xuất thuốc YHCTDT ngoài trách nhiệm quy định trong nghị định 66-HĐBT phải:

- Thực hiện nghiêm chỉnh đường lối về thuốc của Bộ Y tế.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc do cơ sở mình sản xuất.

- Giữ vững y đức trong việc quảng cáo và hướng dẫn dùng thuốc.

- Tham gia phục vụ các yêu cầu y tế cấp bách.

2. Chủ cơ sở sản xuất thuốc YHCTDT được bình đẳng với các thành phần kinh tế trong lĩnh vực sản xuất thuốc YHCTDT.

 

IV- THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

1. Cơ sở sản xuất thuốc YHCTDT phải chịu sự kiểm tra, thanh tra y tế theo quy định hiện hành.

2. Chứng chỉ hành nghề sản xuất thuốc YHCTDT bị thu hồi trong các trường hợp sau:

- Vi phạm nghiêm trọng quy chế chuyên môn, sản xuất thuốc giả.

- Chứng chỉ đã hết hạn.

- Bán hoặc cho thuê chứng chỉ hành nghề.

- Chủ cơ sở bị chết.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Bộ Y tế yêu cầu giám đốc Sở Y tê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Gửi thông tư này tới UBND quận, huyện của địa phương mình để phổ biến cho các đối tượng muốn mở cơ sở sản xuất thuốc YHCTDT và phối hợp thực hiện.

2. Cùng với UBND quận, huyện yêu cầu các cá nhân và nhóm kinh doanh đang sản xuất thuốc YHCTDT tiến hành đăng ký lại theo quy định của Thông tư này trước ngày 30-6-1992.

3. Báo cáo với Bộ Y tế (Vụ Quản lý Dược) số lượng cá nhân và nhóm kinh doanh được cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất YHCTDT.

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

MẪU

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
SẢN XUẤT THUỐC YHCTDT

 

Kính gửi: Sở Y tế ...............

 

1. Họ và tên người đăng ký............

2. Địa chỉ...............

3. Sau khi nghiên cứu Nghị định 66-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 2-3-1992 và thông tư số 06 của Bộ Y tế về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất thuốc YHCTDT.

Tôi làm đơn này đề nghị Sở kiểm tra, xem xét cho hành nghề sản xuất thuốc YHCTDT. Tôi xin gửi kèm theo đơn này :

- Sơ yếu lý lịch

- Bản sao bằng chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn).

- Bản sao đăng ký hành nghề khám chữa bệnh thuốc YHCTDT (hoặc chứng nhận chuyên môn của HĐYHDT tỉnh cấp theo thông tư số.... của Bộ Y tế).

- Bản diễn giải :

+ Địa điểm

+ Cơ sở vật chất

+ Dụng cụ, thiết bị

+ Bố trí dây chuyền sản xuất.

- Tóm tắt phương hướng hoạt động.

- Phương án sản xuất các mặt hàng.

 

Ngày...... tháng.... năm 1992

Người xin cấp chứng chỉ

 

thuộc tính Thông tư 06/BYT-TT

Thông tư 06/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định trong lĩnh vực sản xuất thuốc y học cổ truyền dân tộc (YHCTDT)
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:06/BYT-TTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Văn Đàn
Ngày ban hành:29/04/1992Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 06/BYT-TT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi