Quyết định 972/QĐ-BXD 2021 bổ sung Thành viên Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Xây dựng tại TP.HCM

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
______

Số: 972/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Công văn số 970/TTg-KGVX ngày 18/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập “Tổ công tác đặc biệt ” phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-BXD ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 3185/TB-TCT ngày 27/8/2021 của Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Thành viên tham gia Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Xây dựng và cá nhân có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch Covid-19;

- Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);

- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Quang Hùng

DANH SÁCH BỔ SUNG THÀNH VIÊN THAM GIA TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT PHÒNG, CHỐNG COVID-19 CỦA BỘ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 972/QĐ-BXD ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Ông Ngô Hoàng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Tổ viên;
2. Ông Trần Hoài Anh, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Tổ viên;
3. Ông Hà Huy Hà, Phó Trưởng phòng công trình trọng điểm, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Thư ký Thứ trưởng, Tổ viên;
4. Ông Lưu Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Tổ viên;
5. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Thông tin, truyền thông, Văn phòng Bộ, Tổ viên;
6. Ông Đào Mạnh Cường, Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ viên;
7. Ông Trần Bá Tuấn, Giám đốc chi nhánh phía Nam, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC), tổ viên;
8. Ông Nguyễn Hữu Việt, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Xây dựng;
9. Ông Nguyễn Quốc Cường, Đội phó phụ trách Đội 6, Thanh tra Xây dựng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ viên;
10. Ông Huỳnh Văn Nhựt, Đội phó Đội 8, Thanh tra Xây dựng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ viên;
11. Ông Hoàng Tuấn Anh, Trưởng phòng Tư vấn Xây dựng, Trung tâm SCC, Cục Công tác phía Nam, Tổ viên;
12. Ông Đỗ Việt Anh, Phụ trách phòng Tổng hợp, Trung tâm SCC, Cục Công tác phía Nam, Tổ viên./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi