Quyết định 6827/QĐ-BYT2016 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 6827/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM
-----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;
Căn cứ Thông tư s47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố danh sách 10 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.
Điều 2. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đng nhập khu với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc của Việt Nam.
Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có trách nhiệm theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư s 17/2001/TT-BYT ngày 01/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.
Điều 4. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhim trước pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn Phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc doanh nghiệp nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Viện KNT TW, Viện KNT TP. HCM;
- Bộ Tài Chính (Tổng Cục Hải quan);
- Văn phòng, các Phòng Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02 b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 
 
DANH SÁCH
DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6827/QĐ-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam)
 

1
Tên:
Abbott Laboratories (Singapore) Pte Ltd
 
Địa chỉ:
1 Maritime Square #12-01 Habourfont Centre Singapore 099253
 
Điện thoại:
+65 62787366
Fax:+65 62733507
2
Tên:
Belipharm BVBA
 
Địa chỉ:
Herestraat 13,3000 Leuven - Belgium
 
Điện thoại:
+32 16253772
Fax:
3
Tên:
Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH
 
Địa chỉ:
Rudolfsplatz 2/1/8, 1010 Vienna, Austria
 
Điện thoại:
+43 1 246 46 0
Fax:+43 1 246 46 666
4
Tên:
Nihon Pharmaceutical Industry Co., Ltd.
 
Địa chỉ:
2-3, 2-chome, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo-to, Japan
 
Điện thoại:
+81 +3-5833-5011
Fax:+81 +3-5833-5100
5
Tên:
Onkovis GmbH
 
Địa chỉ:
Grube 45, D-82377 Penzberg, Germany
 
Điện thoại:
+49-8856-901748-0
Fax:+49-8856-901748-18
6
Tên:
Somesh Pharmtech Pte. Ltd
 
Địa chỉ:
1 North Bridge Road, # 07-10, High Street Centre, Singapore - 179094
 
Điện thoại:
+65 63389175
Fax:+65 63389174
7
Tên:
Uni Medicolabs
 
Địa chỉ:
Plot No.21-22, Pharmacity, Selaqui, Dehradun Uttarakhand, India
 
Điện thoại:
+91-135-2698706
Fax:+91-135-2698707
8
Tên:
Zaklady Farmaceutyczne “UNIA” Spóldzielnia Pracy
Tên tiếng Anh: “UNIA”- the Pharmaceutical Plant Cooperative (society)
 
Địa chỉ:
Chlodna St. 56/60, 00-872 Warsaw, Poland
 
Điện thoại:
+48 22 620 90 81-6
Fax: +48 22 654 92 40
9
Tên:
Zim Laboratories Ltd.
 
Địa chỉ:
Sadodaya Gyan (Ground floor) Opp.N.A.D.T, Nelson square, Nagpur, Maharashtra - 440013, India
 
Điện thoại:
07118-271470/370
Fax:91-07118-271470
10
Tên:
Janssen - Cilag Limited
 
Địa chỉ:
106 Moo4 Lad, Krabang Industrial Estate, Chalongkrung Rd., Kwaeng Lamplatew, Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand
 
Điện thoại:
+66 2 792 7200
Fax:+66 2 792 7222

 
Tổng số: 10 Doanh nghiệp
 

thuộc tính Quyết định 6827/QĐ-BYT

Quyết định 6827/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6827/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Cường
Ngày ban hành:17/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 6827/QĐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi