Quyết định 541/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu 100 ngàn liều vắc xin Trung Quốc phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM)

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
Số: 541/QĐ-BNN-TY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC NHẬP KHẨU 100 NGÀN LIỀU VẮC XIN TRUNG QUỐC PHÒNG BỆNH
 LỞ MỒM LONG MÓNG (LMLM)
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y tại công văn số 347/TY-QLT, ngày 14/3/2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Đồng ý giao Công ty CP thuốc Thú y Trung ương I (VINAVETCO) nhập khẩu 100.000 (một trăm nghìn) liều vắc xin LMLM type O/MYA98/BY/2010 do Công ty China Agriculture Vet Bio.Science and Technology (ZNWT Co., Ltd) - Trung Quốc viện trợ để phòng chống khẩn cấp dịch Lở mồm long móng.
Điều 2. Công ty VINAVETCO chịu trách nhiệm kiểm nghiệm chất lượng, vận chuyển, bảo quản và thực hiện việc phân phối vắc xin theo chỉ đạo của Cục Thú y.
Cục Thú y chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, giám sát sau tiêm phòng và chi trả chi phí nhập khẩu, kiểm nghiệm chất lượng, bảo quản, vận chuyển, tiêm phòng từ nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh năm 2011 (Loại 010, khoản 015).
Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Giám đốc Công ty VINAVETCO và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, TY.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 541/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu 100 ngàn liều vắc xin Trung Quốc phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM)
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 541/QĐ-BNN-TY Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 23/03/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!