Quyết định 5239/QĐ-BYT 2021 điều chỉnh một số thông tin tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5239/QĐ-BYT

Quyết định 5239/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật, điều chỉnh một số thông tin tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5239/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:10/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh một số thông tin tại Thông tư 15/2020/TT-BYT

Ngày 10/11/2021, Bộ Y tế ra Quyết định số 5239/QĐ-BYT về việc cập nhật, điều chỉnh một số thông tin tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

Cụ thể, trong Phụ lục I - Danh mục thuốc đấu thầu, cập nhật, điều chỉnh tên Phần I: từ “Danh mục thuốc tân dược” thành “Danh mục thuốc hóa dược”. Ngoài ra thay đổi 2 tên hóa chất tại Phần I và Phần III.

Bên cạnh đó, điều chỉnh, cập nhật 8 nội dung liên quan đến hoạt chất tại Phụ lục II - Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia và 4 nội dung về tên thuốc, nồng độ/hàm lượng và hoạt chất tại Phụ lục IV - Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. Cục Quản lý Dược phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về Hồ sơ trình.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 5239/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
________

Số: 5239/QĐ-BYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Cập nhật, điều chỉnh một số thông tin tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc tại Phiếu trình số 546/QLD-GT ngày 22/09/2021 và Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Công văn số 109/VPHĐ ngày 18/10/2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cập nhật, điều chỉnh một số thông tin thuốc tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.
Nội dung cập nhật, điều chỉnh chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.
Cục Quản lý Dược phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về Hồ sơ trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
Như Điều 3;
Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Quốc hội; Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, cổng TTĐT Chính phủ);
Bộ trưởng (để b/c);
Các Thứ trưởng BYT;
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Kiểm toán Nhà nước;
Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
Sở Tài chính, Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
Y tế ngành (QP, CA, BCVT, GTVT);
Vụ PC; Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
Trung tâm MSTT thuốc Quốc gia;
Hiệp hội DN Dược Việt Nam;
Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
Tổng Công ty Dược Việt Nam-CTCP;
Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
Trang Thông tin điện tử Cục QLD;
Lưu: VT, QLD

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 


 

Đỗ Xuân Tuyên

 

BỘ Y TẾ
________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 

 

Phụ lục 1
Cập nhật, điều chỉnh một số thông tin tại các Phụ lục ban hành kèm theo
Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5239/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm  2021 của Bộ Y tế)

I. Phụ lục I. Danh mục thuốc đấu thầu

STT

Nội dung

Thông tin đã ghi tại Thông tư

Thông tin cập nhật, điều chỉnh

1

Phần I (tên đề mục)

Phần I. Danh mục thuốc tân dược

Phần I. Danh mục thuốc hoá dược

2

Phần l, 148 (Tên hoạt chất)

Bọ mắm, Eucalyptol, Núc nác, Viễn chí, Trần bì, An tức hương, Húng chanh, Matri benzoat

Bọ mắm, Eucalyptol, Núc nác, Viễn chí, Trần bì, An tức hương, Húng chanh, Natri benzoat

3

Phần III, 16 (Tên hoạt chất)

Artiso, Nghệ, Rau má

Actiso, Nghệ, Rau má

II. Phụ lục II. Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia

STT

Nội dung

Thông tin đã ghi tại Thông tư

Thông tin cập nhật, điều chỉnh

1

Phần B, 16 (Tên hoạt chất)

Lamivudin + Tenofovir + Efavirenz

Lamivudin + Tenofdvir disoproxil fumarat + Efavirenz

2

Phần B, 17 (Tên hoạt chất)

Lamivudin + Tenofovir

Lamivudin + Tenofovir disoproxil fumarat

3

Phần B, 26 (Tên hoạt chất)

Tenofovir

Tenofovir disoproxil fumarat

4

Phần C, I, 16 (Tên hoạt chất)

Lamivudin + Tenofovir + Efavirenz

Lamivudin + Tenofovir disoproxil fumarat + Efavirenz

5

Phần C, I, 17 (Tên hoạt chất)

Lamivudin + Tenofovir

Lamivudin + Tenofovir disoproxil fumarat

6

Phần C, I, 27 (Tên hoạt chất)

Tenofovir

Tenofovir disoproxil fumarat

7

Phần C, III, 8 (Tên hoạt chất)

Ethambutol

Ethambutol hydroclorid

8

Phần C, VI, 14 (Tên hoạt chất)

Sulperid

Sulpirid

III. Phụ lục IV. Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

STT

Nội dung

Thông tin đã ghi tại Thông tư

Thông tin cập nhật, điều chỉnh

1

Phần I, 69 (Tên thuốc)

Rocephin 1g I.V

Rocephin 1g l.V.

2

Phần II, 350 (Nồng độ/Hàm lượng)

775mg/ml (tương đương 350mg Iod/ml)

755mg/ml (tương đương

350mg Iod/ml)

3

Phần IV, 1 (Hoạt chất)

Tenofovir; Lamivudin; Dolutegravir

Tenofovir disoproxil fumarat; Lamivudin; Dolutegravir

4

Phần IV, 2 (Hoạt chất)

Tenofovir; Lamivudin; Efavirenz

Tenofovir disoproxil fumarat; Lamivudin; Efavirenz

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi