Quyết định 5089/QĐ-BYT 2016 về xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ lĩnh vực Y tế dự phòng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ Y TẾ
-------
Số: 5089/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ: UBMTTQVN; HLHPNVN; ĐTNCSHCM; HNDVN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế: Báo GĐXH; Báo SKĐS;
- Gia đình cố AHLĐ. GS. BS. Đặng Văn Ngữ:
- Lưu: VT, TT-KT, DP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

thuộc tính Quyết định 5089/QĐ-BYT

Quyết định 5089/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế "Xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng"
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5089/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:21/09/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ
Ngày 21/09/2016, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5089/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế “Xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng” đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều cống hiến và đóng góp xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực này.
Giải thưởng Đặng Văn Ngữ được tổ chức xét tặng 2 năm một lần và công bố vào ngày 04/04 của năm là dịp kỷ niệm ngày sinh của Anh hùng lao động, Giáo sư, Bác sĩ Đặng Văn Ngữ hoặc dịp kỷ niệm của Hệ thống Y tế dự phòng. Người được tặng giải thưởng này sẽ được nhận Bằng chứng nhận; Biểu trưng; Tiền thưởng và ghi tên trong Sổ vàng Giải thưởng.
Để được xét tặng giải thưởng này, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện cơ bản như: Có thời gian công tác trong lĩnh vực Y tế dự phòng 10 năm trở lên; Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng; Đạt 80% số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cấp cơ sở; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 03 bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương có liên quan đến lĩnh vực Y tế dự phòng; Có nhiều công lao đóng góp xây dựng sự nghiệp phát triển lĩnh vực Y tế dự phòng được các cơ quan có thẩm quyền công nhận…
Riêng đối với cá nhân công tác trong lĩnh vực Y tế dự phòng trong 10 năm công tác có thời gian 07 năm công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng 01 bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và 02 giấy khen có liên quan đến lĩnh vực Y tế dự phòng hoặc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú đến thời điểm xét tặng vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực Y tế dự phòng…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Từ ngày 01/02/2021, Quyết định này hết hiệu lực bởi Thông tư 23/2020/TT-BYT.

Xem chi tiết Quyết định 5089/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi