Quyết định 47/QĐ-BYT 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực hợp tác quốc tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 47/QĐ-BYT

Quyết định 47/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:47/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Liên Hương
Ngày ban hành:09/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của Bộ Y tế

Ngày 09/01/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 47/QĐ-BYT về việc thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 6/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành như sau:

Thứ nhất, thủ tục hành chính xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực hợp tác Quốc tế, do Vụ Hợp tác Quốc tế thực hiện.

Thứ hai, thủ tục hành chính xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế thuộc lĩnh vực hợp tác Quốc tế, do Vụ Hợp tác Quốc tế thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 47/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 47/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 6/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng Cục, các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Cục KSTTHC, VPCP;
- Cổng Thông tin điện tử - BYT;
- Phòng KSTTHC - VPB;
- Lưu: VT,QT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Liên Hương

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-BYT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

STT

Số Hồ sơ TTHC

Tên Thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

1.001524

Xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 6/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Hợp tác Quốc tế

Vụ Hợp tác Quốc tế

2

1.001439

Xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 6/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Hợp tác Quốc tế

Vụ Hợp tác Quốc tế

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi