Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
 
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 3762/QĐ-BNN-CN

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

nhayQuy định về việc quản lý chất Melamine đối với thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Quyết định số 3762/QĐ-BNN bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT.nhay

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về việc quản lý thức thức ăn chăn nuôi và Thông tư số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thi hành Nghị định số 15-CP;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấm nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và sử dụng các loại nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản nhiễm Melamine. Mức chấp nhận được coi là không có Melamine đối với nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản là không lớn hơn 2,5mg/kg (≤ 2,5ppm).
Điều 2. Quy định các bước xác định chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản như sau:
Bước 1: Định tính bằng phương pháp ELISA hoặc HPLC - UV với giới hạn phát hiện
Bước 2: Định lượng khi có kết quả dương tính ở bước 1 bằng LC/MS hoặc GC/MS.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHCN; Bộ Công thương; Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Website Bộ NN-PTNT;
- Lưu: VT, Cục CN, Cục NTTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3762/QĐ-BNN-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 28/11/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 3762/QĐ-BNN-CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về việc quản lý thức thức ăn chăn nuôi và Thông tư số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thi hành Nghị định số 15-CP;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cấm nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và sử dụng các loại nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản nhiễm Melamine. Mức chấp nhận được coi là không có Melamine đối với nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản là không lớn hơn 2,5mg/kg (≤ 2,5ppm).

Điều 2. Quy định các bước xác định chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản như sau:

Bước 1: Định tính bằng phương pháp ELISA hoặc HPLC - UV với giới hạn phát hiện < 2,5 ppm.

Bước 2: Định lượng khi có kết quả dương tính ở bước 1 bằng LC/MS hoặc GC/MS.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như­­ Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ KHCN; Bộ Công thương; Bộ Y tế;

- UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW;

- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);

-  Website Bộ NN-PTNT;

- L­­ưu: VT, Cục CN, Cục NTTS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Văn Tám

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!