Quyết định 361/QĐ-QLD 2016 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------
Số: 361/QĐ-QLD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng08 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
-------------
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 
 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản mỹ phẩm;
Theo đề nghị của Công ty cổ phần mỹ phẩm vẻ Đẹp Việt tại văn thư số 06/CV ngày 05/8/2016 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thu hồi 76 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp, như sau:

STT
Nhãn hàng
Tên sản phẩm
Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Ngày cấp
1
KLÉRAL SYSTEM
BLACK OUT-LOTION FIXING VI
65609/12/CBMP-QLD
04/09/2012
2
KLÉRAL SYSTEM
HUILE D’ARGAN SHAMPOO RIPARATORE IDRATANTE-REPARING AND HYDRATING SHAMPOO
65611/12/CBMP-QLD
04/09/2012
3
KLÉRAL SYSTEM
HUILE D’ARGAN MASCHERA RISTRUTTURANTE - RESTRUCTURING MASK
65613/12/CBMP-QLD
04/09/2012
4
KLÉRAL SYSTEM
ORCHID OIL KERATIN CREAM
65614/12/CBMP-QLD
04/09/2012
5
KLÉRAL SYSTEM
ORCHID OIL KERATIN SHAMPOO
65618/12/CBMP-QLD
04/09/2012
6
KLÉRAL SYSTEM
ORCHID OIL KERATIN SOFTNESS TWO
65619/12/CBMP-QLD
04/09/2012
7
KLÉRAL SYSTEM
ORCHID OIL KERATIN SHAMPOO CINQ
65621/12/CBMP-QLD
04/09/2012
8
KLÉRAL SYSTEM
ORCHID OIL KERATIN DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO
65622/12/CBMP-QLD
04/09/2012
9
KLÉRAL SYSTEM
SELENIUM-MASCHERA ALL’ARGILLA ANTI-FORFORA / ANTI-DANDRUFF CLAY MASK
65623/12/CBMP-QLD
04/09/2012
10
KLÉRAL SYSTEM
SELENIUM-TRATTAMENTO CAPILLARE ANTIFORFORA / HAIR TREATMENT ANTI- DANDRUFF PREVENTION
65624/12/CBMP-QLD
04/09/2012
11
KLÉRAL SYSTEM
SELENIUM-LOZINE TONIFICANTE DEFORFORANTE FIALE / ANTI-DANDRUFF TONIC LOTION VIALS
65625/12/CBMP-QLD
04/09/2012
12
KLÉRAL SYSTEM
SELENIUM-SHAMPOO ANTIFO3RFORA / ANTI- DANDRUFF SHAMPOO
65627/12/CBMP-QLD
04/09/2012
13
KLÉRAL SYSTEM
SELENIUM-SHAMPOO DERMIN PLUS / DERMIN SHAMPOO PLUS REINFORCING
65628/12/CBMP-QLD
04/09/2012
14
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR BROWN 4
65635/12/CBMP-QLD
04/09/2012
15
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR DARK BROWN 3
65637/12/CBMP-QLD
04/09/2012
16
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR LIGHT GOLDEN BROWN 5.3 - 5D
65640/12/CBMP-QLD
04/09/2012
17
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR INTENSE DARK REDDISH BLONDE 6.66
65650/12/CBMP-QLD
04/09/2012
18
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR BROWN COPPER BLONDE 7.84
65652/12/CBMP-QLD
04/09/2012
19
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR ASH BLONDE - NO 7.1 -7C
65653/12/CBMP-QLD
04/09/2012
20
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR GOLDEN BLONDE 7.3 - 7D
65654/12/CBMP-QLD
04/09/2012
21
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR WARM TOBACCO BLONDE 7.35
65655/12/CBMP-QLD
04/09/2012
22
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR MAHOGANY 7.52 - 7M
65656/12/CBMP-QLD
04/09/2012
23
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR RED MAHOGANY BLONDE 7.56
65657/12/CBMP-QLD
04/09/2012
24
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR VIOLET REDDISH BLONDE 7.67R
65658/12/CBMP-QLD
04/09/2012
25
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR BLONDE 7
65659/12/CBMP-QLD
04/09/2012
26
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR INTENSE LIGHT BLONDE 8.0
65660/12/CBMP-QLD
04/09/2012
27
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR LIGHT ASH BLONDE - NO 8.1 - 8C
65661/12/CBMP-QLD
04/09/2012
28
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR LIGHT GOLDEN BLONDE 8.3 - 8D
65662/12/CBMP-QLD
04/09/2012
29
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR LIGHT COPPER BLONDE 8.45 - 8R
65663/12/CBMP-QLD
04/09/2012
30
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR LIGHT REDDISH BLONDE 8.60R
65664/12/CBMP-QLD
04/09/2012
31
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR LIGHT BLONDE 8
65665/12/CBMP-QLD
04/09/2012
32
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR ULTRA LIGHT ASH BLONDE - 9.1 - 9C
65666/12/CBMP-QLD
04/09/2012
33
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR IRIDESCENT LIGHT BEIGE MALT BLONDE 9.32
65667/12/CBMP-QLD
04/09/2012
34
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR ULTRA LIGHT COPPER BLONDE 9.43 - 9R
65668/12/CBMP-QLD
04/09/2012
35
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR ULTRA LIGHT MAHOGANY VIOLET BLONDE 9.75
65669/12/CBMP-QLD
04/09/2012
36
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR EXTRA LIGHT BLONDE 10
65670/12/CBMP-QLD
04/09/2012
37
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR SILIVER GREY 12.1 - 100
65671/12/CBMP-QLD
04/09/2012
38
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR SANDY BLONDE 12 4 - 90S
65672/12/CBMP-QLD
04/09/2012
39
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR LIGHT COPPER MAHOGANY BLONDE 77.44
65673/12/CBMP-QLD
04/09/2012
40
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR BRONZE
65677/12/CBMP-QLD
04/09/2012
41
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR YELLOW CG
65678/12/CBMP-QLD
04/09/2012
42
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR CHOCOLATE
65679/12/CBMP-QLD
04/09/2012
43
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR COFFEE
65681/12/CBMP-QLD
04/09/2012
44
KLÉRAL SYSTEM
SELENIUM-TRATTAMENTO CAPILLARE MASSAGGIO ANTICADUTA/ HAIR TREATMENT HAIR LOSS PREVENTION
65684/12/CBMP-QLD
04/09/2012
45
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR WARM DARK TOBACCO BLONDE 6.35
67131/12/CBMP-QLD
26/09/2012
46
KLÉRAL SYSTEM
MAGICOLOR VIOLET 5.2 - 5V
67132/12/CBMP-QLD
26/09/2012
47
KLÉRAL SYSTEM
SHAMPOO HONEY
67139/12/CBMP-QLD
26/09/2012
48
KLÉRAL SYSTEM
BAMBOO HAIR TREATMENT- CONDITIONER BAMBOO
67140/12/CBMP-QLD
26/09/2012
49
KLÉRAL SYSTEM
CREMA EPIDERMICA SMCCHIATE
74943/13/CBMP-QLD
19/07/2013
50
KLÉRAL SYSTEM
HCB OIL PROFESSIONAL COLOR
74944/13/CBMP-QLD
19/07/2013
51
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 0/00
106782/15/CBMP-QLD
09/02/2015
52
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 0/22
106783/15/CBMP-QLD
09/02/2015
53
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 0/45
106784/15/CBMP-QLD
09/02/2015
54
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 0/66
106785/15/CBMP-QLD
09/02/2015
55
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 4/0
106786/15/CBMP-QLD
09/02/2015
56
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 5/66
106787/15/CBMP-QLD
09/02/2015
57
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 6/0
106788/15/CBMP-QLD
09/02/2015
58
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 6/11
106789/15/CBMP-QLD
09/02/2015
59
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 6/46
106790/15/CBMP-QLD
09/02/2015
60
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 7/3
106791/15/CBMP-QLD
09/02/2015
61
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 7/7
106792/15/CBMP-QLD
09/02/2015
62
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 7/45
106793/15/CBMP-QLD
09/02/2015
63
CSMEER
CSMEER CHARMING COLOR CREAM 7/75
106794/15/CBMP-QLD
09/02/2015
64
CSMEER
CSMEER CHARMDING DIOXYGEN MILK 3%
106795/15/CBMP-QLD
09/02/2015
65
CSMEER
CSMEER CHARMING DIOXYGEN MILK 6%
106796/15/CBMP-QLD
09/02/2015
66
CSMEER
CSMEER CHARMING DIOXYGEN MILK 9%
106797/15/CBMP-QLD
09/02/2015
67
CSMEER
CSMEER CHARMING DIOXYGEN MILK 12%
106798/15/CBMP-QLD
09/02/2015
68
CSMEER
ARGAN OIL HYDRAT NOURISHING SHAMPOO
106799/15/CBMP-QLD
09/02/2015
69
CSMEER
ARGAN OIL MOISTURE REPAIR CONDITIONER
106800/15/CBMP-QLD
09/02/2015
70
CSMEER
ARGAN OIL RESTORATIVE DEEP REPAIR HAIR MASK
106801/15/CBMP-QLD
09/02/2015
71
CSMEER
DIGITAL CURL PERM SET
106802/15/CBMP-QLD
09/02/2015
72
CSMEER
INSTANT SHINY OIL
106803/15/CBMP-QLD
09/02/2015
73
CSMEER
KERTIN SMOOTHING REPAIR MIST
106804/15/CBMP-QLD
09/02/2015
74
CSMEER
PPT ONE MINUTE PROFESSIONL TREATMENT
106805/15/CBMP-QLD
09/02/2015
75
CSMEER
STRAIGHTENING IONIC PERM
106806/15/CBMP-QLD
09/02/2015
76
CSMEER
KERATIN GLOSSY REPAIRING HAIR SERUM SET
106807/15/CBMP-QLD
09/02/2015
Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt (Địa chỉ: Số 171, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

thuộc tính Quyết định 361/QĐ-QLD

Quyết định 361/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý DượcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:361/QĐ-QLDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành:19/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi