Quyết định 2910/QĐ-BYT thành lập Bộ phận thường trực BYT hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP HCM

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

______

Số: 2910/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVlD-19 (lần 2) tại Thành phố Hồ Chí Minh

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 (lần 2) tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Bộ phận).

1. Trưởng Bộ phận: Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

2. Phó Trưởng Bộ phận

- Ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; chịu trách nhiệm công tác điều trị.

- Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; chịu trách nhiệm công tác điều tra, giám sát dịch và công tác xét nghiệm.

- Ông Đặng Văn Chính, Viện trưởng Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh; chịu trách nhiệm về công tác cách ly y tế và xử lý môi trường.

3. Các Thành viên

- Ông Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất.

- Ông Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam, Báo Sức khỏe và Đời sống.

- Ông Lê Hải Đăng, Thư ký Thứ trưởng.

- Ông Lương Chấn Quang, Phụ trách Khoa Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh - Thư ký Bộ phận.

4. Nhiệm vụ

4.1. Nhiệm vụ chung

a. Hỗ trợ các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc giám sát, đáp ứng chống dịch; điều trị bệnh nhân; xét nghiệm; tổ chức cách ly; công tác truyền thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương lân cận có liên quan.

b. Kiểm tra, hỗ trợ địa phương trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

c. Trưởng Bộ phận tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh.

4.2. Nhiệm vụ cụ thể

a. Về hoạt động điều tra, giám sát dịch: Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động giám sát, quản lý số liệu, truy vết, khoanh vùng ổ dịch, xử lý ổ dịch tại cộng đồng.

b. Về công tác xét nghiệm: Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương việc tổ chức triển khai các hoạt động lấy mẫu; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm và áp dụng các loại xét nghiệm, sinh phẩm xét nghiệm phù hợp; hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học và quản lý số liệu xét nghiệm. Điều phối các đơn vị xét nghiệm có liên quan đảm bảo có kết quả nhanh, chính xác.

c. Về tổ chức thực hiện cách ly, xử lý môi trường y tế: Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động cách ly; phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở cách ly; xử lý môi trường trong khu cách ly; phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng.

d. Về công tác điều trị: Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương thành lập các bệnh viện dã chiến; công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân; tổ chức khám, sàng lọc, phân loại, thu dung bệnh nhân; triển khai các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn, xử lý ổ dịch trong các cơ sở điều trị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác khám chữa bệnh và phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế.

e. Về hoạt động truyền thông: Đưa tin, hỗ trợ trong công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương lân cận; tuyên truyền, khuyến cáo người dân tự phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khẩu trang đúng cách, thực nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Điều 2. Chế độ làm việc

1. Các Thành viên Bộ phận làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Đồng chí Trưởng Bộ phận được dùng quyền của Bộ trưởng để điều động, huy động về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các Thành viên tuân thủ theo sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Bộ phận.

Điều 3. Đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp Quận/huyện phối hợp chặt và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của Bộ phận; đồng thời chỉ đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan để bố trí ăn, nghỉ; đảm bảo các điều kiện làm việc cho Bộ phận thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Bộ phận sẽ giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- BTV Thành ủy, UBND TPHCM;

- Các Đ/c Thứ trưởng;

- BV: Chợ Rẫy, Thống Nhất.

- Viện: Pasteur TPHCM, YTCC TPHCM,

- ĐH Y Dược TPHCM, Báo SK&ĐS;

- Lưu: VT, VPB1.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

 

thuộc tính Quyết định 2910/QĐ-BYT

Quyết định 2910/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 (lần 2) tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2910/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:13/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM

Ngày 13/06/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2910/QĐ-BYT về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 (lần 2) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 (lần 2) tại Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế là Trưởng Bộ phận; Phó Trưởng Bộ phận gồm: ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, chịu trách nhiệm công tác điều trị; ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm công tác điều tra, giám sát dịch và công tác xét nghiệm; ông Đặng Văn Chính, Viện trưởng Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm về công tác cách ly y tế và xử lý môi trường.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ cụ thể của Bộ phận như sau: Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động giám sát, quản lý số liệu, truy vết, khoanh vùng ổ dịch, xử lý ổ dịch tại cộng đồng; Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động cách ly, phòng chống lây nhiễm trong cơ sở cách ly; Đưa tin, hỗ trợ công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương lân cận;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2910/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi