Quyết định 899/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy, Hòa Bình sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 899/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “CUNG CẤP THIẾT BỊ Y TẾ CHO BV ĐA KHOA HUYỆN LẠC THỦY, HÒA BÌNH” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA HÀN QUỐC

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3150/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 5 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy, Hòa Bình” (sau đây gọi là Dự án) sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc với nội dung:

1. Thời gian hoàn thành Dự án : Ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Thời gian kết thúc giải ngân Dự án: Ngày 30 tháng 6 năm 2023.

3. Những nội dung khác không thay đổi.

Điều 2:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình căn cứ Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án của Thủ tướng Chính phủ, quy định hiện hành và ý kiến của các cơ quan liên quan: (i) Thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo thẩm quyền và triển khai, hoàn thành Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt, bảo đảm hoàn thành và kết thúc giải ngân Dự án đúng thời hạn được phê duyệt; (ii) Bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; (iii) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về những thông tin, số liệu báo cáo; (iv) Phối hợp với Bộ Tài chính làm việc với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc để điều chỉnh nội dung Hiệp định vay tương ứng.

2. Giao Bộ Tài chính thực hiện việc điều chỉnh nội dung Hiệp định vay của Dự án theo quy định.

Điều 3:

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NG, YT;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: KGVX, QHĐP;
- Lưu: VT, QHQT(3). M.A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Quyết định 899/QĐ-TTg

Quyết định 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy, Hòa Bình" sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:899/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:10/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Dự án cung cấp thiết bị y tế cho BVĐK huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

Ngày 10/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 899/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy, Hòa Bình" sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc.

Cụ thể, Chính phủ phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy, Hòa Bình" sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc như sau: Thời gian hoàn thành Dự án là ngày 31/12/2022 và thời gian kết thúc giải ngân Dự án là ngày 30/6/2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh theo thẩm quyền và triển khai, hoàn thành Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt đảm bảo hoàn thành và kết thúc giải ngân Dự án đúng thời hạn. Đồng thời, bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách Trung ương và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2015; phối hợp với Bộ Tài chính làm việc với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc để điều chỉnh nội dung Hiệp định vay tương ứng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định899/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi