Quyết định 2859/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2010 - 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2859/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2859/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2010 - 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2859/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành:17/08/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
----------------------
Số: 2859/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BAO CAO SU DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV VÀ CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020;
Xét đề nghị của Trưởng ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2010 - 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Trưởng ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, BCĐ, AT(80).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Huỳnh Vĩnh Ái

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BAO CAO SU DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV VÀ CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ
LƯU TRÚ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2859 /Q Đ-BVHTTDL ngày 17 tháng 8 năm 2010
 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
Để thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các khách sạn, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và các cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch khác (gọi chung là cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch) giai đoạn 2010 - 2015, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bảo vệ sức khỏe nhân dân;
2. Nâng cao nhận thức của người chủ, người quản lý, điều hành (sau đây gọi chung là người quản lý) và nhân viên phục vụ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và khách hàng sử dụng các dịch vụ lưu trú du lịch về mục tiêu và lợi ích của chương trình bao cao su nhằm khuyến khích người quản lý, nhân viên phục vụ tham gia thực hiện việc cung cấp cung cấp bao cao su miễn phí, đặt máy bán bao cao su tự động và bán lẻ bao cao su;
3. Đảm bảo bao cao su luôn sẵn có tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và sự thuận lợi cho khách hàng khi có nhu cầu sử dụng bao cao su.
II. YÊU CẦU
1. Kế hoạch phải được triển khai cụ thể đến các cán bộ tham mưu, quản lý thuộc các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể có liên quan và người quản lý, nhân viên phục vụ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch;
2. Thường xuyên giám sát, theo dõi, đánh giá; định kỳ sơ kết việc thực hiện kế hoạch.
III. CHỈ TIÊU ĐẾN 2015
1. 100% cán bộ tham mưu, quản lý thuộc các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, các cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể liên quan tại địa phương được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chương trình bao cao su và mục tiêu, lợi ích của chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục;
2. 100% người quản lý và nhân viên phục vụ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chương trình bao cao su và mục tiêu, lợi ích của chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục;
3. 80% các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch thực hiện việc cung cấp bao cao su miễn phí, đặt máy bán bao cao su tự động hoặc bán lẻ bao cao su tại các cơ sở.
IV. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, phổ biến để tạo sự ủng hộ, tham gia chương trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của chương trình:
a) Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho các cán bộ tham mưu, quản lý thuộc các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, các cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể liên quan tại địa phương các quy định của pháp luật về về việc triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV, Kế hoạch triển khai chương trình bao cao su, mục tiêu, lợi ích của chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm tạo sự đồng thuận và tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch với các cơ quan, ban ngành khác trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch;
b) Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho người quản lý, nhân viên phục vụ trong các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật về việc triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV, Kế hoạch triển khai chương trình bao cao su; lợi ích của việc sử dụng bao cao su trong dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục; nội dung của chương trình bao cao su triển khai tại địa phương;
c) Khuyến khích và tạo điều kiện để người quản lý, nhân viên phục vụ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục.
2. Triển khai việc cung cấp bao cao su miễn phí, đặt máy bán bao cao su tự động hoặc bán lẻ bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch như kinh doanh các loại hàng hóa thông thường khác đang được kinh doanh tại các cơ sở:
a) Cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch phối hợp với đơn vị đầu mối về phòng chống HIV/AIDS ở các địa phương để phân phát bao cao su miễn phí và triển khai hoạt động tiếp thị xã hội bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, tạo điều kiện cho sự sẵn có bao cao su tại các cơ sở này;
b) Người quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị phân phát bao cao su miễn phí thuộc các chương trình, dự án viện trợ, từ ngân sách Nhà nước để đưa vào cung cấp miễn phí trong các buồng, phòng hoặc các vị trí khác tại cơ sở mình đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu sử dụng;
c) Người quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tạo điều kiện để các tổ chức, đơn vị có chức năng tiếp thị xã hội bao cao su cung cấp bao cao su đặt các máy bán bao cao su tự động tại các vị trí thích hợp trong cơ sở mình; chủ động tìm các nguồn phân phối bao cao su có giá cả hợp lý, chất lượng tốt để đưa vào bán lẻ như các mặt hàng khác đang được bán tại các phòng, buồng, quầy bar tại cơ sở; không lạm dụng kinh doanh bao cao su tại cơ sở lưu trú để đưa vào kinh doanh bao cao su kém chất lượng, hình thù kỳ dị, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Triển khai thực hiện
a) Đến hết năm 2010:
Tiến hành nghiên cứu, đánh giá số lượng các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch hiện có tại các địa phương và lựa chọn 10% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch để thí điểm thực hiện việc cung cấp bao cao su miễn phí, đặt máy bán bao cao su tự động hoặc bán lẻ bao cao su tại các cơ sở;
b) Năm 2011:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho cán bộ tham mưu, quản lý thuộc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện;
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho các cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể liên quan, cho người quản lý và nhân viên phục vụ tại các địa bàn có cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được chọn để thí điểm thực hiện việc cung cấp bao cao su miễn phí, đặt máy bán bao cao su tự động hoặc bán lẻ bao cao su;
- Triển khai thí điểm thực hiện việc cung cấp bao cao su miễn phí, đặt máy bán bao cao su tự động hoặc bán lẻ bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch;
- Tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai thí điểm vào tháng 12 năm 2011.
c) Năm 2012 - 2015:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho các cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể có liên quan ở địa phương;
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho cho người quản lý và nhân viên phục vụ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; tăng cường truyền thông và vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tham gia thực hiện kế hoạch;
- Triển khai thực hiện việc cung cấp bao cao su miễn phí, đặt máy bán bao cao su tự động hoặc bán lẻ bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại các địa phương. Tổ chức sơ kết hàng năm và tổng kết việc thực hiện kế hoạch.
2. Phân công trách nhiệm
a) Trách nhiệm của Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội:
- Là đầu mối thực hiện Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch;
- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tại các địa phương;
- Chủ trì, phối hợp với Tổng Cục Du lịch, Cục phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn và phổ biến cho cán bộ tham mưu, quản lý thuộc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; cho các cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể liên quan, cho người quản lý và nhân viên phục vụ tại các địa bàn có cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được chọn để thí điểm thực hiện cung cấp bao cao su miễn phí, đặt máy bán bao cao su tự động hoặc bán lẻ bao cao su;
- Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm về triển khai thực hiện chương trình bao cao su do các dự án trong nước và quốc tế thực hiện.
- Hướng dẫn các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các cơ sở lưu trú du lịch tại địa phương; đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện kế hoạch.
- Tổ chức tổng kết việc thực hiện kế hoạch và xét thi đua, khen thưởng theo quy định đối với tập thể, cá nhân có thành tích.
b) Trách nhiệm của Tổng Cục Du lịch:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của khách du lịch về mục tiêu, lợi ích của việc sử dụng bao cao su trong dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục;
- Phối hợp triển khai và tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn;
- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện việc cung cấp bao cao su miễn phí, đặt máy bán bao cao su tự động hoặc bán lẻ bao cao su tại các cơ sở.
c) Trách nhiệm của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai việc thực hiện Kế hoạch này tại địa phương;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, đơn vị đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến và tập huấn cho các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch tại địa phương;
- Báo cáo số lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn và danh sách 10% các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch được chọn để thí điểm thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 11 năm 2010;
- Tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai thí điểm trước ngày 15 tháng 11 năm 2011;
- Hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch và gửi báo cáo về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (trước ngày 15 tháng 11 hàng năm).
d) Trách nhiệm của chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch:
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục bằng việc phát miễn phí bao cao su cho người sử dụng dịch vụ tại cơ sở, đặt máy bán bao cao su tự động hoặc bán lẻ bao su tại cơ sở mình.
VI- KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Kinh phí triển khai, phổ biến Kế hoạch được chi từ nguồn ngân sách nhà nước của dự án phòng, chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS; ngân sách của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; ngân sách của các địa phương và ngân sách huy động từ các nguồn khác./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi