Quyết định 2566/QĐ-BYT giao nhiệm vụ cho Viện Vệ sinh dịch tễ mua, tiếp nhận vật tư phục vụ tiêm vắc xin COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

 ______

Số: 2566/QĐ-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về giao nhiệm vụ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương mua, tiếp nhận viện trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 và Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương mua, tiếp nhận viện trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Điều 2. Nguồn kinh phí để mua, tiếp nhận viện trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 nêu tại Điều 1 từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho phòng chống dịch COVID-19, nguồn tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 3. Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có trách nhiệm:

- Xây dựng dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Bộ Y tế phê duyệt và tổ chức mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo các quy định của pháp luật;

- Xây dựng dự án tiếp nhận viện trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo thông báo của nhà tài trợ và quyết định của Bộ Y tế;

- Làm đầu mối báo cáo Bộ Y tế quyết định việc phân bổ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phù hợp với kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trung ương và địa phương.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng các Cục: Y tế dự phòng, Quản lý Dược, Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Trang thiết bị và Công trình y tế; Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Bộ Tài chính;

- KBNN đơn vị giao dịch;

- Lưu: VT, KH-TC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

thuộc tính Quyết định 2566/QĐ-BYT

Quyết định 2566/QĐ-BYT của Bộ Y tế về giao nhiệm vụ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương mua, tiếp nhận viện trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2566/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:26/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Viện VSDT TW tiếp nhận viện trợ vật tư phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ngày 26/5/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2566/QĐ-BYT về giao nhiệm vụ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương mua, tiếp nhận viện trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Cụ thể, Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương mua, tiếp nhận viện trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Nguồn kinh phí để mua, tiếp nhận viện trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho phòng chống dịch COVID-19, nguồn tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bên cạnh đó, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có trách nhiệm như sau: Xây dựng dự án tiếp nhận viện trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo thông báo của nhà tài trợ và quyết định của Bộ Y tế; Làm đầu mối báo cáo Bộ Y tế quyết định việc phân bổ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phù hợp với kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ở trung ương và địa phương;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2566/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi