Quyết định 2374/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2374/QĐ-BYT

Quyết định 2374/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2374/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành:02/07/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-----------

Số: 2374/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI

TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thực hiện, ngoài những quyền hạn đã được quy định trong Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Về tổ chức, cán bộ:

a) Quyết định thành lập các hội đồng, các ban quản lý, các tổ chức tư vấn, giúp việc cho Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý được giao;

b) Quyết định bố trí, phân công công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục;

c) Quyết định xếp ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch, nâng bậc lương đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục;

d) Quyết định tiếp nhận cán bộ công chức về công tác tại cơ quan Tổng cục; điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức ra ngoài cơ quan; nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, nghỉ mất sức, nghỉ không hưởng lương đối với cấp vụ trưởng và tương đương trở xuống, chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục;

đ) Quy định các nội dung tuyển dụng công chức, viên chức về cơ quan thuộc Tổng cục;

e) Xét, quyết định kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với cán bộ, công chức và công chức lãnh đạo từ vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục;

g) Cử cán bộ, công chức từ vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục đi làm việc, học tập, công tác hoặc đi việc riêng ở nước ngoài.

h) Quản lý hồ sơ của cán bộ, công chức thuộc Tổng cục theo quy định.

2. Về Khoa học và Đào tạo;

a) Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác DS-KHHGĐ các cấp

b) Xây dựng và ban hành nội dung, chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và viên chức thuộc lĩnh vực DS-KHHGĐ;

c) Quản lý các hoạt động khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.

3. Về kế hoạch, tài chính, thống kê:

a) Trên cơ sở kế hoạch hoặc văn kiện dự án tổng thể được phê duyệt, Tổng cục DS-KHHGĐ thẩm định và phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của chương trình, dự án thuộc nguồn vốn ODA, NGO sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Y tế;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật và công tác quản lý tài chính kế toán cho các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Tổng cục;

c) Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục xây dựng dự toán thu chi ngân sách hàng năm, tổng hợp gửi Bộ Y tế; xây dựng phương án phân bổ ngân sách hàng năm được giao cho các đơn vị dự toán cấp 3 gửi Bộ Y tế thẩm tra; giao dự toán thu chi ngân sách sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế; kiểm tra, xét duyệt quyết toán gửi Bộ Y tế xét duyệt; thông qua các quyết toán cho các đơn vị theo quy định.

d) Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; tổ chức thẩm tra phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và phân loại các đơn vị sự nghiệp, tổng hợp gửi Bộ Y tế; ra quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục sau khi có ý kiến của Bộ Y tế;

đ) Bộ trưởng Bộ Y tế ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu do Tổng cục làm chủ đầu tư.

e) Kiểm tra công tác đấu thầu đối với các đơn vị thuộc Tổng cục; giải quyết kiến nghị trong công tác đấu thầu của Tổng cục; báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định,

g) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và báo cáo công tác thống kê DS-KHHGĐ theo quy định

4. Về hợp tác quốc tế:

a) Thực hiện chương trình hoạt động hàng năm trong khuôn khổ các điều ước, thỏa thuận hợp tác quốc tế đã ký kết liên quan đến công tác DS-KHHGĐ. Tham gia vận động viện trợ, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực DS-KHHGĐ;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế; thực hiện các điều ước quốc tế về DS-KHHGĐ;

c) Tổ chức các hội nghị hội thảo, sự kiện quốc tế về lĩnh vực DS-KHHGĐ sau khi được Bộ Y tế phê duyệt;

d) Tổ chức thực hiện biên dịch, chọn lọc và phổ biến các tài liệu chuyên môn của nước ngoài thuộc lĩnh vực DS-KHHGĐ;

đ) Lưu trữ các văn bản, tài liệu, hồ sơ gốc từ các cơ quan nước ngoài gửi đến Tổng cục.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Pháp chế, Hợp tác Quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, TCDS-KHHGĐ.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi