Quyết định 228/QĐ-QLD 2023 Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia và Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 228/QĐ-QLD

Quyết định 228/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành "Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia và Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn"
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý DượcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:228/QĐ-QLDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành:03/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chuẩn kết nối giữa Hệ thống CSDL Dược và Hệ thống thông tin về kê đơn thuốc

Ngày 03/4/2023, Cục Quản lý Dược đã ra Quyết định 228/QĐ-QLD về việc ban hành "Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia và Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn".

Theo đó, Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia và Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn gồm API lấy đơn thuốc; API cập nhật số lượng bán. Các đơn vị cung cấp phần mềm liên hệ với đơn vị hỗ trợ vận hành để lấy app-name và app-key sử dụng cho API, app-name và app-key là những thông tin bảo mật tương ứng với từng đơn vị phần mềm, khi lấy thông tin đơn thuốc phải gửi kèm app-name và app-key.

Bên cạnh đó, các đơn vị cung cấp phần mềm phải cập nhật, nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc đối với Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia và Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn để bảo đảm thực hiện đúng Quyết định 808/QĐ-BYT ngày 01/4/2022.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 228/QĐ-QLD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 228/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia và Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn”
________

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định 7868/2018/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ/BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử;

Căn cứ Thông tư 04/2022/TT-BYT ngày 12/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-QLD ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc ban hành “chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0;

Căn cứ Quyết định 777/QĐ-QLD ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế Thanh tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia và Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn (Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Các đơn vị cung cấp phần mềm phải cập nhập, nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc đối với Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia và Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn ban hành kèm theo Quyết định này nhằm đón đơn thuốc điện tử để bảo đảm thực hiện đúng Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn;

Điều 3. Quyết định này thay thế Bảng 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 540/QĐ-QLD ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành “chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0, Mục 2, 3, 4 và phần mã đơn thuốc quốc gia mục 5.2 tại Phụ lục kèm theo Quyết định 777/QĐ-QLD ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông/Bà Chánh văn phòng, Trưởng phòng Pháp chế Thanh tra, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cục Quản lý Dược và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- Các cơ sở cung cấp phần mềm (để t/h);
- Cơ sở bán lẻ thuốc (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu: VT. PCTTra (Đ).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

PHỤ LỤC

CHUẨN KẾT NỐI GIỮA HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DƯỢC QUỐC GIA VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC THEO ĐƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-QLD ngày 03 tháng 04 năm 2023 của Cục Quản lý Dược)
________

I. API LẤY ĐƠN THUỐC

1. Điều kiện và mục đích sử dụng

- Api sử dụng cho cơ sở bán lẻ thuốc lấy thông tin đơn thuốc trên đơn thuốc quốc gia về phần mềm bán thuốc để bán.

- Yêu cầu: các đơn vị cung cấp phần mềm liên hệ với đơn vị hỗ trợ vận hành để lấy app-name và app-key sử dụng cho API. App-name và app-key là những thông tin bảo mật tương ứng với từng đơn vị phần mềm. Khi lấy thông tin đơn thuốc phải gửi kèm app-name và app-key.

2. Mô tả

URL: www.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Link API

/api/v1/thong-tin-donthuoc/ {ma_don_thuoc}

 

Request Header

Content Type: application/json app-name: {app-name} app-key: {app-key}

 

Method

GET

 

Tham số

ma_don_thuoc

 

3. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin

Kết quả

Ghi chú

Header Status

404

 

JsonData

{

“danh_sach_cac_loi

}

Danh sách các lỗi: đơn Không tìm thấy thuốc

4. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

200

 

Header Content-

application/json;charset=UTF-8

 

Type

 

 

JsonData

{
ma_don_thuoc: {ma_don_thuoc},
ho ten_benh_nhan: {ho_ten_benh_nhan},
ngay_sinh_benh_nhan: { ngay_sinh_benh_nhan },
ma_dinh_danh_y_te: { ma_dinh_danh_y_te },
loai_don_thuoc: { loai_don_thuoc },
hinh_thuc_dieu_tri: { hinh_thuc_dieu_tri }, dia_chi: { dia_chi }, gioi_tinh: { gioi_tinh }, can_nang: { can_nang }, ma_so_the_bao_hiem_y_te: { ma_so_the_bao_hiem_y_te },
thong_tin_don_thuoc: { thong_tin_don_thuoc },
dot_dung_thuoc: { dot_dung_thuoc }, chan_doan: { chan_doan }, luu_y: { luu_y }, loi_dan:{ loi_dan }, ten_bac_si:{ ten_bac_si },
ten_co_so_kham_chua_benh:
{ ten_co_so_kham_chua_benh }
so_dien_ thoai _co_so_kham_chua_benh:
{ so_dien_thoai_co_so_kham_chua_benh }
ngay_gio_ke_don: { ngay_gio_ke_don }
}

 

II. API CẬP NHẬT SỐ LƯỢNG BÁN

1. Điều kiện và mục đích sử dụng

- Api sử dụng cho cơ sở bán lẻ thuốc cập nhật số lượng bán đã bán một đơn thuốc lên hệ thống đơn thuốc trên đơn thuốc quốc gia.

- Yêu cầu: các đơn vị cung cấp phần mềm liên hệ với đơn vị hỗ trợ vận hành để lấy app-name và app-key sử dụng cho API. App-name và app-key là những thông tin bảo mật tương ứng với từng đơn vị phần mềm. Khi cập nhật số lượng bán thuốc phải gửi kèm app-name và app-key.

2. Mô tả

URL: www.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Link API

/api/v1/cap-nhat-don-thuoc

 

Request Header

Content Type: application/json app-name: {app-name} app-key: {app-key}

 

Method

POST

 

Tham số

{
“ma_don_thuoc” : “ma don thuoc”,
“thong_tin_thuoc” : [{
“ma_thuoc_da_ke_don”,
{ ma_thuoc_da_ke_don },
“ma_thuoc” : { ma_thuoc },
“biet_duoc” : { biet_duoc },
“ten_thuoc” : { ten_thuoc },
“don_vi_tinh” : { don_vi_tinh },
“so_luong” : { so_luong },
“cach_dung”: { cach_dung }
}],
“ma_dinh_danh_co_so_cung_ung_thuoc”:
{ ma_dinh_danh_co_so_cung_ung_thuoc},
“ten_co_so_cung_ung_thuoc”:
{ ten_co_so_cung_ung_thuoc },
“so_dien_thoai_co_so_cung_ung_thuoc”:
{ so_dien_thoai_co_so_cung_ung_thuoc },
“dia_chi_co_so_cung_ung_thuoc”:
{ dia_chi_co_so_cung_ung_thuoc },
“ma_hoa_don”: “ma_hoa_don”
}

 

3. Mô tả dữ liệu đầu vào

TT

Dữ liệu đầu vào

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Kích thước

Bắt buộc

Ghi chú

1

Mã đơn thuốc

ma_don_thuoc

Chuỗi kỹ tự

14 ký tự

x

Mã đơn thuốc

2

Thông tin thuốc

thong_tin_thuoc

Thông tin thuốc là một danh sách gồm một hoặc nhiều thuốc.

 

x

Mỗi thuốc gồm có các thông tin: Mã thuốc được kê, Mã thuốc, Biệt dược Tên thuốc, Đơn vị tính, Số lượng, Số lượng bán), Cách dùng được mô tả ở các hàng bến dưới tại bảng này.

3

Mã thuốc đã kê đơn

ma_thuoc_da_ke_don

Chuỗi kỹ tự

20 ký tự

x

Mã thuốc đã kê theo đơn thuốc kéo về

4

Mã thuốc

ma_thuoc

Chuỗi kỹ tự

20 ký tự

x

Mã của thuốc được bán. Trường hợp bán thuốc thay thế có công dụng tương tự thì gửi lên mã thuốc thay thế.

5

 

biet_duoc

Chuỗi ký tự

200 ký tự

x

Biệt dược (hoạt chất) chính của thuốc được bán. Đối với đơn thuốc y học cổ truyền là tên dược liệu, vị thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

6

Tên thuốc

ten_thuoc

Chuỗi ký tự

200 ký tự

x

Tên của thuốc được bán. Trường hợp bán thuốc thay thế có công dụng tương tự thì gửi lên tên thuốc thay thế.

7

Đơn vị tính

don_vi_tinh

Chuỗi ký tự

200 ký tự

x

Đơn vị tính của thuốc

8

Số lượng

so_luong

Số

 

x

Số lượng thuốc được kê

9

Số lượng bán

so_luong_ban

Số

 

x

Số lượng bán của thuốc.

10

Cách dùng

cach_dung

Chuỗi ký tự

200 ký tự

x

Cách dùng thuốc. Trường hợp bán thuốc thay thế có công dụng tương tự thì gửi lên cách dùng thuốc thay thế.

11

Mã định danh cơ sở cung ứng thuốc

ma_dinh_danh_co_so_cung_ung_thuoc

Chuỗi ký tự

200 ký tự

x

Mã định danh cơ sở cung ứng thuốc.

12

Tên cơ sở cung ứng thuốc

ten_co_so_cung_ung_thuoc

Chuỗi ký tự

2000 ký tự

x

Tên cơ sở cung ứng thuốc

13

Số điện thoại cơ sở cung ứng thuốc

so_dien_thoai_co_so_cung_ung_thuoc

Chuỗi số

12 số

x

Số điện thoại cơ sở cung ứng thuốc

14

Địa chỉ cơ sở cung ứng thuốc

dia_chi_co_so_cung_ung_thuoc

Chuỗi ký tự

2000 ký tự

x

Địa chỉ cơ sở cung ứng thuốc

15

Mã hóa đơn

ma_hoa_don

Chuỗi ký tự

20 ký tự

x

Mã hóa đơn bán lẻ thuốc

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status:

404

 

Header Status:

422

 

JsonData

{ danh sach cac loi

}

Danh sách các lỗi

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

200

 

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

 

JsonData

{

“Cập nhật đơn thuốc đã bán thành công”

}

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi