Quyết định 2244/QĐ-BYT 2022 điều chỉnh, bổ sung các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_______

Số: 2244/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022

_______

B TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 5388/QĐ-BYT ngày 23/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022;

Căn cứ ý kiến của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế tại Phiếu trình số 1663-PTr/VPBCSĐ ngày 02/8/2022 của Văn phòng Ban Cán sự Đảng về việc điều chỉnh, bổ sung các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022; ý kiến của các Đơn vị: Cục Y tế dự phòng, Cục Quản Môi trường y tế tại Biên bản số 18/BB-TTrB ngày 09/8/2022 của Thanh tra Bộ họp rà soát, thống nhất, điều chỉnh, bổ sung các cuộc thanh tra năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt tại Quyết định số 5388/QĐ-BYT ngày 23/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 (Có danh mục kèm theo), cụ thể như sau:
1. Các cuộc thanh tra bổ sung theo kế hoạch thanh tra năm 2022 có 04 cuộc;
2. Các cuộc thanh tra điều chỉnh đối tượng thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2022 có 01 cuộc;
3. Các cuộc thanh tra điều chỉnh chuyển sang kế hoạch thanh tra năm 2023 có 07 cuộc;
4. Các cuộc thanh tra dừng không triển khai theo kế hoạch thanh tra năm 2022 có 03 cuộc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; các nội dung khác tại Quyết định số 5388/QĐ-BYT ngày 23/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 không thay đổi.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Đơn vị thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 3;
Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
Q. Bộ trưởng (để báo cáo);
Các đ/c Thứ trưởng;
Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ;
Các đơn vị trực thuộc Bộ;
Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế (để đăng tải);
Lưu: VT, TTrB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 


Đỗ Xuân Tuyên

DANH MỤC CHI TIẾT CÁC CUỘC THANH TRA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THEO KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2244/QĐ-BYT ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ Y tế)
________________________

TT

Nội dung thanh tra

Đối tượng thanh tra

Thời gian dự kiến thanh tra (năm 2022)

Đơn vị thực hiện

Ghi chú:

Tên các đơn vị được mã hóa theo ký hiệu sau:

1. Thanh tra Bộ: P1; P2; P3; P4.

2.  Tổng cục Dân số: DS

3. Cục An toàn thực phẩm: ATTP.

4. Cục Y tế dự phòng: DP

5. Cục QL Khám, chữa bệnh: KCB.

6. Cục Quản lý Dược: QLD.

7. Cục QL MT Y tế: MTYT.

 

I. CÁC CUỘC THANH TRA B SUNG THEO KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2022

 

 

 

1.

Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng thuốc tại Cục Quản lý Dược.

- Cục Quản lý Dược.

Quý III, IV

P3-1

 

2.

Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế

- Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Quý III, IV

P3-2

 

3.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tinh Khánh Hòa.

05 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

Công ty cổ phần công nghệ sinh phẩm Nam Việt, địa chỉ: Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Công ty TNHH đầu tư thương mại Tâm Phúc, địa chỉ: 149C, Tổ 7B, Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa.

Công ty TNHH Hằng Thu Pharma, địa chỉ: Số nhà 68, đường Lương Văn Can, Khu AT, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty cổ phần Fucoidan Việt Nam, địa chỉ: 02 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Đông Y Dược Thiên Nam, địa chỉ: 10 Võ Thị Sáu, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Quý III

ATTP-1

 

4.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tình Bình Phước.

05 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

Công ty TNHH một thành viên thương mại Châu Ngọc, địa chỉ: Tổ 2, Khu phố 4, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Công ty TNHH Nhân Sâm Bảo Phước, địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Khu 2, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nency, địa chỉ: Tổ 2, ấp 5, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước.

Công ty TNHH MV Cao Minh Phát, địa chỉ: Đường D20, Khu phố Tân Bình, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vy, địa chỉ: Số nhà 45, Tổ 1, Quốc lộ 14, Thôn Sơn Hiệp, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước.

Quý IV

ATTP-2

 

II. CÁC CUỘC THANH TRA ĐIỀU CHỈNH ĐỐI TƯỌNG THANH TRA (BỎ RA KHỎI KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2022)

5.

Thanh tra việc thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh, các quy định, quy chế chuyên môn; hoạt động khám sức khoẻ do đơn vị công bố; tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đơn thư, các phương tiện thông tin đại chúng và đường dây nóng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long và Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An, tỉnh Vĩnh Long.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Quý II

KCB-1

Bỏ đối tượng thanh tra là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long ra khỏi KHTT năm 2022. Lí do: Thanh tra tỉnh và UBKT tỉnh ủy Vĩnh Long đang tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện công tác quản lý và công tác chuyên môn tạo Bệnh viện (SYT Vĩnh Long sẽ có văn bản báo cáo sau).

III. CÁC CUỘC THANH TRA ĐIỀU CHỈNH CHUYN SANG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2023

6.

Thanh tra chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về các hoạt động phân loại, đăng ký lưu hành, sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị tại một số cơ sở liên quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Một số cơ sở liên quan trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Quý III

P3-1

 

7.

Thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn dược và các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc tại các cơ sở phân phối thuốc; kinh doanh dược liệu tại các cơ sở liên quan trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

- Các cơ sở liên quan trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Quý III

P3-2

 

8.

Thanh tra chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về công bố, đăng ký, lưu hành, sản xuất, kinh doanh; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm tại một số cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Một số cơ sở có liên quan trên địa bàn TP Hà Nội.

Quý IV

P3-3

 

 

9.

Thanh tra chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về công bố, đăng ký, lưu hành, sản xuất, kinh doanh; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm tại một số cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh có liên quan trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- Một số cơ sở có liên quan trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Quý IV

P3-4

 

10.

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tài chính, ngân sách; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Quý III

P4-1

 

11.

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tài chính, ngân sách; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Quý III

P4-2

 

12.

Thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vắc xin tại TP. Hồ Chí Minh.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm KSBT TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm y tế Quận Tân Bình.

Cơ sở tiêm chủng dịch vụ:

-  Bệnh viện Phụ Sản Mê Kông.

Quý III

DP-1

 

IV. CÁC CUỘC THANH TRA DỪNG KHÔNG TIN HÀNH TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 5388/QĐ-BYT NGÀY 23/11/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2022

13.

Thanh tra toàn diện công tác bệnh viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng

- BV C Đà Nẵng

Quý II

P2-2

 

14.

Thanh tra công tác QLNN về việc thực hiện các quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; việc thực hiện quy định liên quan đến cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký lưu hành và việc thực hiện quy định về thông tin, quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn TP.Hà Nội.

Sở Y tế Thành Phố Hà Nội.

Một số đơn vị cấp nước trên địa bàn.

Quý II

MTYT-1

 

15.

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về việc thực hiện các quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Việc thực hiện quy định liên quan đến cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký lưu hành và việc thực hiện quy định về thông tin, quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sở Y tế Tỉnh Đắk Nông.

Một số đơn vị cấp nước trên địa bàn.

Quý III

MTYT-5

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi