Quyết định 2233/QĐ-BGTVT 2021 sửa đổi Quy định tạm thời triển khai đường bay nội địa đảm bảo kiểm soát hiệu quả COVID-19

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

Số: 2233/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ số: 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các Văn bản của Bộ Y tế số: 8167/BYT-MT ngày 29/9/2021, 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021, 8399/BYT-DP ngày 06/10/2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:
“1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2021.”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục III như sau:
“1. Phạm vi áp dụng
Quy định này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc cho đến khi có điều chỉnh, bổ sung mới.”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 1.2 phần 1 Mục IV như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1.2 phần 1 Mục IV:
“a) Trường hợp hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa): có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay;”;
b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1.2 phần 1 Mục IV:
“c) Điều kiện khác:
- Hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo;
- Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác...”.
3. Bãi bỏ khoản 5 và sửa đổi, bổ sung khoản 6 mục VI như sau:
a) Bãi bỏ khoản 5 mục VI.
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 mục VI như sau:
“6. Yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID; trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC- COVID.”.
4. Sửa đổi, bổ sung mục VII như sau:
 “VII. KẾ HOẠCH KHAI THÁC
1. Kế hoạch khai thác trên các đường bay nội địa:
a) Giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 16/02/2022:

Đường bay

Từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 18/01/2022

Từ ngày 19/01/2022 đến hết ngày 16/02/2022

Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

25 chuyến khứ hồi/ ngày

52 chuyến khứ hồi/ ngày

TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

20 chuyến khứ hồi/ ngày

27 chuyến khứ hồi/ngày

Hà Nội - Đà Nẵng

20 chuyến khứ hồi/ ngày

20 chuyến khứ hồi/ ngày

TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng/Nghệ An/Thanh Hóa

09 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

14 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đi/đến Phú Quốc, Khánh Hòa

14 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

27 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

TP. Hồ Chí Minh - Bình Định

09 chuyến khứ hồi/ngày

18 chuyến khứ hồi/ngày

Các đường bay khác

Tổng cộng 09 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

 
b) Từ ngày 17/02/2022: tần suất khai khác các đường bay thực hiện theo tần suất trong giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 18/01/2022 cho đến khi Bộ GTVT có quyết định điều chỉnh bổ sung hoặc văn bản chỉ đạo mới.
2. Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi tình hình thị trường, diễn biến dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất, báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh tần suất trên các đường bay trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2022 (nếu cần thiết) trước ngày 13/01/2022.
3. Trường hợp điều chỉnh tần suất khai thác các đường bay nội địa, Bộ GTVT sẽ ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung hoặc văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. 
4. Sửa đổi, bổ sung các nội dung tại mục IX như sau:
a) Sửa đổi các nội dung tại khoản 1:
“1. Cục Hàng không Việt Nam:
- Chủ trì triển khai tới các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không Việt Nam tổ chức, phân công thực hiện Quy định này đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19;
- Tổng hợp báo cáo Bộ GTVT tình hình thực hiện Quy định này hàng tháng.”.
b) Sửa đổi, bổ sung nội dung gạch đầu dòng thứ 2, thứ 3 tại khoản 2:
“- Bố trí và thông báo đến Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách đến cư trú, lưu trú tại địa phương.
- Tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia.”
c) Bổ sung khoản 3 Mục IX như sau:
“3. Trung tâm Công nghệ thông tin
Phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra quá trình khai báo, khai thác thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng dụng PC-COVID. Kịp thời xử lý hoặc báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vướng mắc, phát sinh (nếu có).”.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Thay thế Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
3. Bãi bỏ Phụ lục tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Điều 4. Tổ chức thực hiện Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không; doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ủy ban ATGT Quốc gia;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Các Tổng công ty: CHKVN, QLBVN;

- Các Hãng hàng không Việt Nam;

- Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;

- Sở GTVT, Sở GTVT-XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;

- Lưu VT, V.Tải (B5b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Anh Tuấn

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2233/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2233/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Giao thông , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRANSPORT

________

No. 2233/QD-BGTVT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

__________________

Hanoi, December 27, 2021

 

DECISION

Amending and supplementing a number of provisions of Provisional Regulation on resumption of regular domestic air routes for safe, flexible adaptation to, and effective control over the COVID-19 pandemic

_________________

THE MINISTER OF TRANSPORT

 

Pursuant to the Government's Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 20, 2017, defining the functions, tasks, powers, and organizational structure of the Ministry of Transport;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 78/NQ-CP dated July 20, 2021, on COVID-19 prevention and control;

Pursuant to the Government's Resolution No. 86/NQ-CP dated August 06, 2021, on urgent COVID-19 pandemic prevention and control measures to implement the Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021, of the 15th National Assembly;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021, promulgating the Interim Regulation on “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic”;

Pursuant to the Prime Minister’s Official Telegram No. 1099/CD-TTg dated August 22, 2021, on strengthening social distancing and COVID-19 prevention and control measures; Official Telegram No. 1102/CD-TTg dated August 23, 2021, on strengthening measures to prevent and control the COVID-19 pandemic on the national scale;

Pursuant to the Ministry of Health’s Decision No. 4800/QD-BYT dated October 12, 2021, on issuing the Interim Guidance for the implementation of the Government’s Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021, promulgating the Interim Regulation on “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic” and the Ministry of Health's Document No. 8167/BYT-MT dated September 29, 2021, Document No. 8318/BYT-DP dated October 03, 2021, Document No. 8399/BYT-DP dated October 06, 2021;

At the proposal of the Director of the Transportation Department and the Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam.

 

DECIDES:

 

Article 1. Amending and supplementing Clause 1 Article 2 the Minister of Transport's Decision No. 1840/QD-BGTVT dated October 20, 2021 as follows:

“1. This Circular takes effect from October 21, 2021.”.

Article 2. Amending and supplementing a number of provisions in the Provisional Regulation on resumption of regular domestic air routes for safe, flexible adaptation to, and effective control over the COVID-19 pandemic attached to the Ministry of Transport's Decision No. 1840/QD-BGTVT dated October 20, 2021, as follows:

 1. To amend and supplement Clause 1 Section III as follows:

“1. Scope of application

This Regulation applies to the domestic air passenger transport on the national scale until there are new adjustments and additions.”.

2. To amend and supplement Point a, Point c Clause 1.2 Part 1 Section IV as follows:

a) To amend and supplement Point a Clause 1.2 Part 1 Section IV:

“a) In case where passengers reside in level-4 pandemic areas or blockade areas before departure, or passengers onboard flights from level-4 areas or blockage areas: They must obtain negative SARS-CoV-2 certificates with the RT-PCR or rapid test done within 72 hours from the time of sampling to the time of departure;”;

b) To amend and supplement Point c Clause 1.2 Part 1 Section IV:

“c) Other conditions:

- Passengers must make health declarations as prescribed, use the PC-COVID application, take responsibility for the truthfulness of the declared information;

- Passengers showing symptoms such as cough, fever, shortness of breath, muscle aches, sore throat, loss of taste, etc. are not allowed to fly…”.

3. To repeal Clause 5 and amend, supplement Clause 6 Section VI as follows:

a) To repeal Clause 5 Section VI.

b) To amend and supplement Clause 6 Section VI as follows:

“6. Request, guide and check passengers to make electronic health declaration (Declaration of domestic movement) at PC-COVID application; in case the passenger has not made the declaration, the airline shall be responsible for arranging staff and supporting equipment, guiding the passenger to install and declare on the PC-COVID application.”.

4. To amend and supplement Section VII as follows:

VII. PLAN ON EXPLOITATION OF AIR ROUTES

1. Operation plan on domestic routes:

a) The period from December 29, 2021, to the end of February 16, 2022:

Air routes

From December 29, 2021, to the end of January 18, 2022

From January 19, 2022, to the end of February 16, 2022

Hanoi – Ho Chi Minh City

25 round trips/day

52 round trips/day

Ho Chi Minh City – Da Nang

20 round trips/day

27 round trips/day

Hanoi – Da Nang

20 round trips/day

20 round trips/day

Ho Chi Minh City – Hai Phong/Nghe An/Thanh Hoa

09 round trips/day/air route

14 round trips/day/air route

Hanoi, Ho Chi Minh City to/from Phu Quoc, Khanh Hoa

14 round trips/day/air route

27 round trips/day/air route

Ho Chi Minh City – Binh Dinh

09 round trips/day

18 round trips/day

Other routes

Total of 09 round trips/day/air route

 

b) From February 17, 2022: the frequency of routes will be performed according to the frequency in the period from December 29, 2021, to the end of January 18, 2022, until the Ministry of Transport decides to make additional adjustments or new directives.

2. The Civil Aviation Authority of Vietnam shall continue to follow the market situation, pandemic developments in localities and across the country to propose, report to the Ministry of Transport to adjust the frequency on routes during the 2022 Tet holiday and Lunar New Year (if necessary) before January 13, 2022.

3. In case of adjusting the frequency of domestic flights, the Ministry of Transport shall promulgate decisions on additional adjustments or documents directing the implementation.

4.  To amend and supplement a number of provisions in Section IX as follows:

a) To amend a number of provisions in Clause 1:

1. The Civil Aviation Authority of Vietnam shall:

- Lead agencies and units in Vietnam's aviation industry to organize and assign the implementation of this Regulation on the basis of ensuring safety in COVID-19 prevention and control.

- Summarize and report to the Ministry of Transport the implementation of this Regulation on a monthly basis.

b) To amend and supplement provisions of the second dash, the third dash of Clause 2:

“- Arrange and notify the National Technology Center for COVID-19 Prevention and Control as clue to receive information of passengers arriving and staying in the locality.

- Organize the reception of passenger information from the National Technology Center for COVID-19 Prevention and Control."

c) To add Clause 3 Section IX as follows:

“3. The Center of Information and Technology shall

Coordinate with units of the Ministry of Information and Communications, the Ministry of Health, provinces and centrally-run cities and relevant units to monitor and inspect the process of declaring and exploiting domestic travel information of passengers via the PC-COVID application. Promptly handle or report any arising problems (if any) to the Ministry of Transport.”.

Article 3. Effect

1. This Decision takes effect from the date of its signing.

2. This Decision replaces the Minister of Transport’s Decision No. 2036/QD-BGTVT dated November 30, 2021.

3. To repeal Appendix in the Provisional Regulation on resumption of regular domestic air routes for safe, flexible adaptation to, and effective control over the COVID-19 pandemic attached to the Decision No. 1840/QD-BGTVT dated October 20, 2021, of the Minister of Transport.

Article 4. Implementation organization

Chief of the Ministry’s Office, Chief Inspector of the Ministry’s Inspectorate, Directors of under-ministerial Departments, Director General of the Directorate for Roads of Vietnam, Directors of the Administrations and Authorities, units and enterprises engaged in air transport business; enterprises involved in airport business; providers of flight operational quality assurance services; Heads of relevant agencies, units, organizations, and individuals shall be responsible for implementing this Decision./.

 

 

FOR THE MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

Le Anh Tuan

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!