Quyết định 2060/QĐ-BYT Danh sách công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

________

Số: 2060/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

 

                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn danh sách công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Y tế

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Y tế.

Điều 2. Công chức đầu mối tại các đơn vị có nhiệm vụ sau đây:

1. Tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động về kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Chủ động phối hợp với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Được hưởng các phụ cấp trách nhiệm và các khoản chi hỗ trợ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021 thay thế Quyết định số 1862/QĐ-BYT ngày 24/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1, 4;

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);

- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;

- Lưu: VT, VPB6.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

 

 

DANH SÁCH

Công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Y tế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2060/QĐ-BYT ngày 29 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

Đơn vị công tác

1.

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

2.

Nguyễn Kim Anh

Trưởng phòng KSTTHC

Văn phòng Bộ

3.

Nguyễn Thị Thúy

Phó Trưởng phòng KSTTHC

Văn phòng Bộ

4.

Đặng Quang Định

Phó Trưởng phòng

Vụ Kế hoạch - Tài chính

5.

Đoàn Thị Cẩm Bình

Phó Trưởng phòng

Thanh tra Bộ

6.

Nguyễn Trọng Quỳnh

Phó Chánh Văn phòng

Cục Quản lý Y Dược cổ truyền

7.

Trịnh Xuân Tùng

Phó Trưởng phòng

Phòng QLTC & ATSH, Cục Y tế dự phòng

8.

Trịnh Thị Bích Thủy

Phó Trưởng phòng

Cục Quản lý Dược

9.

Phạm Thu Hương

Phó Chánh Văn phòng

Cục Quản lý Dược

10.

Đào Thị Ngà

Chuyên viên

Tổng Cục Dân số

11.

Vũ Hoàng Mai

Chuyên viên

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

12.

Nguyễn Yến Ngọc

Chuyên viên chính

Vụ Tổ chức cán bộ

13.

Lương Thị Mai Anh

Chuyên viên

Vụ Pháp chế

14.

Vũ Hà Thu

Chuyên viên

Vụ Hợp tác quốc tế

15.

Đào Phương Linh

Chuyên viên

Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế

16.

Bùi Thị Minh Thư

Chuyên viên

Vụ Truyền Thông và Thi đua khen thưởng

17.

Bùi Huy Hiệp

Chuyên viên

Vụ Bảo hiểm y tế

18.

Nguyễn Thị Bích San

Chuyên viên chính

Cục KHCN&ĐT

19.

Lê Tuấn Hưng

Chuyên viên

Cục KHCN&ĐT

20.

Lê Anh Tuấn

Chuyên viên chính

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

21.

Ngô Thị Nguyệt Dung

Chuyên viên

Cục Phòng, chống HIV/AIDS½

22.

Vũ Sỹ Thành

Chuyên viên

Cục An toàn thực phẩm

23.

Lê Văn Toán

Chuyên viên

Cục An toàn thực phẩm

24.

Nguyễn Trường Giang

Phó Chánh Văn phòng

Cục Quản lý Môi trường y tế

25.

Đặng Thái Hưng

Chuyên viên

Cục Quản lý Môi trường y tế

26.

Tạ Thị Phương

Chuyên viên

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

27.

Hà Thị Thu Hằng

Chuyên viên

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

28.

Phan Thị Thùy Trang

Chuyên viên

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

29.

Lê Mai Hùng

Chuyên viên

Văn phòng Cục Y tế dự phòng

30.

Trần Xuân Đà

Chuyên viên chính

Cục CNTT

31.

Mai Thị Lan

Chuyên viên

Cục Công nghệ thông tin

32.

Nguyễn Phúc Quỳnh

Chuyên viên chính

Văn phòng Bộ

33.

Hoàng Thanh Nga

Chuyên viên

Văn phòng Bộ

34.

Nguyễn Đức Việt

Chuyên viên

Văn phòng Bộ

35.

Nguyễn Thanh Hảo

Chuyên viên

Văn phòng Bộ

36.

Trần Hữu Tuấn

Chuyên viên

Văn phòng Bộ

37.

Nguyễn Văn Tam

Chuyên viên

Văn phòng Bộ

 

 

 

thuộc tính Quyết định 2060/QĐ-BYT

Quyết định 2060/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc kiện toàn Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2060/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:29/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Y tế kiện toàn Danh sách công chức đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC

Ngày 29/4/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2060/QĐ-BYT về việc kiện toàn Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế kiện toàn Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính như sau: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Văn phòng Bộ; Nguyễn Kim Anh, Trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ; Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ; Đặng Quang Định, Phó Trưởng phòng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Đoàn Thị Cẩm Bình, Phó Trưởng phòng Thanh tra Bộ;…

Bên cạnh đó, công chức đầu mối tại các đơn vị có nhiệm vụ sau đây: Tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động về kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về kiểm soát thủ tục hành chính; Được hưởng các phụ cấp trách nhiệm và các khoản chi hỗ trợ theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2021.

Xem chi tiết Quyết định2060/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi