Quyết định 1403/QĐ-BGDĐT tiêu chuẩn, định mức ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1403/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1403/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1403/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:27/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Trang bị 01 xe ô tô cứu thương cho Trường Đại học Tây Nguyên

Ngày 27/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định 1403/QĐ-BGDĐT về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trọng lĩnh vực y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Trường Đại học Tây Nguyên được trang bị 01 xe ô tô cứu thương thông thường để phục vụ cấp cứu bệnh nhân và 01 xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế để vận chuyển bệnh nhân.

Ngoài ra, Bộ cũng quy định Trường Đại học Thái Nguyên - Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược sẽ được trang bị: 01 xe ô tô cứu thương thông thường để phục vụ cấp cứu bệnh nhân và 01 xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến nhằm phục vụ chuyển giao, đào tạo tại các tuyến, các cơ sở y tế cộng đồng. Trường Đại học Huế - Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược được trang bị nhiều hơn Trường Đại học Thái Nguyên 02 xe ô tô cứu thương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1403/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1403/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư s 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tiêu chun, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách, giao, mua sắm, bố trí, quản lý, sử dụng, xử lý xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

- Số lượng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này là số lượng tối đa được sử dụng tại đơn vị.

- Mức giá mua xe ô tô căn cứ theo giá bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm, đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.

- Nguồn kinh phí mua xe ô tô trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị được trang bị xe ô tô theo quy định tại Quyết định này ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng, thực hiện việc quản lý, sử dụng xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức và công khai, minh bạch, đảm bảo hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Đơn vị sử dụng

Chủng loi

Đnh mc

Chủng loại

Ghi chú

1

Đại học Thái Nguyên - Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược

Xe ô tô cứu thương

01

Xe ô tô cứu thương thông thường

Phục vụ cấp cứu bệnh nhân

Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế

01

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyn giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

Phục vụ chuyển giao, đào tạo tại các tuyến, tại các cơ sở y tế cộng đồng

2

Đại học Huế - Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược

Xe ô tô cứu thương

03

Xe ô tô cứu thương thông thường

Phục vụ cấp cứu bệnh nhân

Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế

01

Xe chuyên dùng có thiết bị đ chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

Phục vụ chuyển giao, đào tạo tại các tuyến, tại các cơ sở y tế cộng đồng

3

Trường Đại học Tây Nguyên

Xe ô tô cứu thương

01

Xe ô tô cứu thương thông thường

Phục vụ cấp cứu bệnh nhân

Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế

01

Xe vn chuyển người bnh

Phục vụ vận chuyển bệnh nhân

 

Ghi chú: Xe ô tô cứu thương thông thường đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi