Quyết định 1772/QĐ-BYT phân cấp quyết định mua sắm hàng hóa của đơn vị thuộc Bộ Y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1772/QĐ-BYT

Quyết định 1772/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1772/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:20/04/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định gói thầu mua thuốc có dự toán trên 02 tỷ đồng

Ngày 20/4/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1772/QĐ-BYT về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định mua sắm đối với gói thầu mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ sau:

Trước hết, mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia, danh mục thuốc đàm phán giá; mua vật tư, hàng hóa theo phương thức mua sắm tập trung cấp Bộ.

Tiếp theo, mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm từ 5 tỷ đồng trở lên của các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Cuối cùng, mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm từ 2 tỷ đồng trở lên của các đơn vị, các nguồn kinh phí sau đây: Đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên; Các Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ và các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục, Tổng cục; …

Ngoài ra, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Bộ quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm dưới 2 tỷ đồng của đơn vị; quyết định mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, Tổng cục có dự toán mua sắm từ 100 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1772/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 1772/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt độngthường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về thí điểm tự chủ 04 bệnh viện thuộc Bộ Y tế và Nghị quyết số 117/NQ- CP ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư sô 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 cua Bô Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính);

Căn cứ Thông tư sô 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 cua Bô Y tế quy định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Quyết định này quy định thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế và các gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính (trừ các gói thầu mua sắm tài sản) do các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế thực hiện.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định mua sắm đối với:

1. Mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia, danh mục thuốc đàm phán giá; mua vật tư, hàng hóa theo phương thức mua sắm tập trung cấp Bộ;

2. Mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm từ 5 tỷ đồng trở lên của các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

3. Mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm từ 2 tỷ đồng trở lên của các đơn vị, các nguồn kinh phí sau đây:

a) Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên;

b) Các Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ và các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục, Tổng cục;

c) Từ kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu y tế - dân số, các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi cân đối trong chi thường xuyên.

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế như sau:

1. Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Bộ quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm dưới 2 tỷ đồng của đơn vị; quyết định mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, Tổng cục có dự toán mua sắm từ 100 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, Tổng cục được quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm dưới 100 triệu đồng;

2. Chủ tịch Hội đồng quản lý 04 bệnh viện: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt đức và Bệnh viện K: Quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh của bệnh viện;

Trong khi Bộ Y tế chưa chỉ định Chủ tịch Hội đồng quản lý, Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt đề án thí điểm tự chủ của các bệnh viện này theo quy định tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về thí điểm tự chủ 04 bệnh viện thuộc Bộ Y tế và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019 hoặc sau khi kết thúc thời gian thí điểm: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều này.

3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, Người đứng đầu đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: Quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh của đơn vị.

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm dưới 5 tỷ đồng.

5. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên: Quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ có dự toán mua sắm dưới 2 tỷ đồng.

6. Các bệnh viện thuộc các trường, học viện thuộc Bộ Y tế: Người đứng đầu bệnh viện quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ theo loại hình tự chủ được giao và các quy định tại điều này.

7. Người đứng đầu đơn vị được giao quản lý kinh phí của chương trình mục tiêu y tế - dân số, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, Giám đốc Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi quyết định việc mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ đã có trong kế hoạch hoạt động và dự toán được duyệt và có dự toán mua sắm dưới 2 tỷ đồng.

Điều 4. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng quản lý, Người đứng đầu đơn vị hành chính, sự nghiệp, người có thẩm quyền quyết định mua sắm thuốc, hàng hóa, dịch vụ quy định ở điều 2, điều 3 Quyết định này phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của mình theo quy định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Việc tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phân cấp cho các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản lý hoặc Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm thành lập Tổ thẩm định hoặc phân công cho một phòng, ban hoặc đơn vị chuyên môn của đơn vị mình để tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt. Riêng đối với các gói thầu mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải mời đại diện của cơ quan Bảo hiểm xã hội tham gia thẩm định.

b) Trường hợp tổ chức được giao thẩm định không đủ nhân sự hoặc nhân sự không đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn Luật thì tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn để thẩm định các nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền theo quy định.

c) Tổ thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ: quy định tại điều 16 Thông tư sô 15/2019/TT- BYT đối với các gói thầu mua thuốc; quy định tại điều 78 Luật đấu thầu năm 2013 đối với các gói thầu mua hàng hóa, dịch vụ.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện Quyết định này.

5. Thanh tra Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và tổ chức thanh tra việc thực hiện Quyết định này theo quy định.

6. Chủ tịch Hội đồng quản lý, Người đứng đầu đơn vị hành chính, sự nghiệp có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc quyết định này tại đơn vị, nghiêm cấm các hành vi cố tình chia nhỏ giá trị gói thầu để thực hiện việc mua sắm không đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Y tế về các quyết định theo thẩm quyền được giao. Báo cáo tình hình thực hiện các gói thầu theo định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu của Bộ Y tế.

Điều 6. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Điều 7. Quyết định nảy có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, các quy định đã ban hành trước đây có nội dung trái với các quy định tại quyết định này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 8. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình và Người đứng đầu các đơn vị hành chính, sự nghiệp, bệnh viện thuộc các trường, học viện trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các Bộ. TC, KH-DT, TP;
- Cổng TTĐT BYT (để đăng tải);
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

×
×
×
Vui lòng đợi