Quyết định 170/QĐ-TTg 2020 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------------------

Số: 170/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp và liên ngành;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo.

3. Ông Nguyễn Trường Son, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

4. Các thành viên:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

- Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

- Ông Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Ồng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

- Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

- Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam.

- Bà Vũ Việt Trang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

- Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

- Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

- Ông Phạm Đức Long, Quyền Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

5. Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ:

- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan có liên quan và địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên toàn quốc.

- Chỉ đạo việc phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp của Bộ Y tế phòng, chống dịch bệnh này.

2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện; đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hàng ngày báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Chính phủ; các Phó Trưởng ban và Thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Y tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các thành viên Ban chỉ đạo;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, KGVX (2). Q.54

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

thuộc tính Quyết định 170/QĐ-TTg

Quyết định 170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:170/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:30/01/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

BCĐ Quốc gia phòng, chống viêm đường hô hấp do chủng mới của Corona

Ngày 30/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 170/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế được giao nhiệm vụ làm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Trường Sơn Thứ trưởng Bộ Y tế là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có 22 thành viên, là Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ và lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị. Cụ thể: Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng; Thứ trưởng Bộ Công an ông Nguyễn Văn Sơn; Phó chủ nhiệm Văn Phòng quốc hội bà Phạm Thúy Chinh; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam bà Vũ Việt Trang…

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Thủ tướng điều hành, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan khác trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và đôn đốc địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định170/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi