Quyết định 1349/QĐ-BYT 2022 đính chính Thông tư 39/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư quy định đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_______

Số: 1349/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính một số nội dung tại Thông tư số 39/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y T

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số nội dung tại Thông tư số 39/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu như sau:
1. Tại khoản 7 Điều 1: thay cụm từ "Hệ thống chứng nhận chất lượng của các sản phẩm dược lưu hành trong thương mại quốc tế” thành “Hệ thống chứng nhận chất lượng của các sản phẩm được lưu hành trong thương mại quốc tế”.
2. Tại khoản 10 Điều 1: thay cụm từ “do Bộ chủ quản ngành xét duyệt theo quy hiện hành” thành “do Bộ chủ quản ngành xét duyệt theo quy định hiện hành”.
3. Tại khoản 29 Điều 1: thay cụm từ “trừ trường có yêu cầu khác của Cục Quản lý Y, dược cổ truyền” thành “trừ trường hợp có yêu cầu khác của Cục Quản lý Y, dược cổ truyền”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (Công báo; cổng TTĐTCP);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng BYT (để biết);

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);

- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Sở Y tế tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Y tế các Bộ, Ngành;

- Tổng công ty Dược Việt Nam;

- Hiệp hội các doanh nghiệp dược VN;

- Hội Dược học Việt Nam;

- Hiệp hội dược liệu;

- Các DN SX, KD thuốc trong nước và nước ngoài;

- Cổng thông tin điện tử BYT;

- Lưu: VT, PC, YDCT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

thuộc tính Quyết định 1349/QĐ-BYT

Quyết định 1349/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính một số nội dung tại Thông tư 39/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1349/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:24/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Thực phẩm-Dược phẩm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đính chính nội dung Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

Ngày 24/05/2022, Bộ Y tế ra Quyết định 1349/QĐ-BYT về việc đính chính một số nội dung tại Thông tư 39/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu.

Theo đó, Bộ Y tế đính chính một số nội dung tại Thông tư 39/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu như sau:

Thứ nhất, thay cụm từ “Hệ thống chứng nhận chất lượng của các sản phẩm dược lưu hành trong thương mại quốc tế” thành “Hệ thống chứng nhận chất lượng của các sản phẩm được lưu hành trong thương mại quốc tế”.

Thứ hai, thay cụm từ “do Bộ chủ quản xét duyệt theo quy hiện hành” thành “do Bộ chủ quản xét duyệt theo quy định hiện hành”.

Thứ ba, thay cụm từ “trừ trường có yêu cầu khác của Cục Quản lý Y, dược cổ truyền” thành “trừ trường hợp có yêu cầu khác của Cục Quản lý Y, dược cổ truyền”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1349/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi