Quyết định 589/QĐ-TTg 2022 điều chỉnh đầu tư Dự án tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện-tỉnh Thanh Hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 589/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện-tỉnh Thanh Hóa, chu kỳ V” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

n cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản s: 3025/TTr-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 và 3024/BC-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện-tỉnh Thanh Hóa, chu kỳ V” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh tên gọi của Hợp phần 2, thành: “Đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế tại một số bệnh viện tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa”.

2. Kết quả chính của Hợp phần 2: Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế cho 05 bệnh viện đa khoa các huyện: Đông Sơn, Cẩm Thủy, Bá Thước, Thọ Xuân và Nga Sơn.

- Bệnh viện Đa khoa các huyện Đông Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy: Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước thải đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải cho bệnh viện đạt quy chuẩn môi trường, với công suất xử lý 150m3/ngày đêm bằng công nghệ giá thể vi sinh lơ lng MBBR kết hợp với chu trình xử lý AAO.

- Bệnh viện Đa khoa các huyện Nga Sơn, Thọ Xuân: Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước thải đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải cho bệnh viện đạt quy chuẩn môi trường, với công suất xử lý 200m3/ngày đêm bằng công nghệ giá thể vi sinh lơ lửng MBBR kết hợp với chu trình xử lý AAO.

3. Vốn đối ứng của Hợp phần 2: Điều chỉnh giảm từ 370.000 Euro (tương đương 10.730 triệu đồng) xuống 306.556 Euro (tương đương 8.890 triệu đồng) do ngân sách địa phương chi trả.

4. Thời gian thực hiện Hợp phần 2: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa:

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và các nội dung được nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiến hành trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để điều chỉnh, bổ sung và bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm tương ứng cho Dự án sau điều chỉnh; tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và kết thúc Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;
- Như Điều 3;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Xuân Thành; các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, QHQT (2). NL.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Quyết định 589/QĐ-TTg

Quyết định 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện-tỉnh Thanh Hóa, chu kỳ V" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:589/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:18/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Giảm hơn 1.800 triệu đồng trong Dự án tăng cường hệ thống y tế huyện, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 18/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 589/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện-tỉnh Thanh Hóa, chu kỳ V" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức.

Theo đó, điều chỉnh tên gọi của Hợp phần 2 thành: “Đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế tại một số bệnh viện tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa”. Điều chỉnh vốn đối ứng của Hợp phần 2 giảm từ 370.000 Euro (tương đương 10.730 triệu đồng) xuống 306.556 Euro (tương đương 8.890 triệu đồng) do ngân sách địa phương chi trả. Thời gian thực hiện Hợp phần 2 đến hết ngày 31/12/2023.

Ngoài ra, kết quả chính của Hợp phần 2 là đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế cho 05 bệnh viện đa khoa các huyện: Đông Sơn, Cẩm Thủy, Bá Thước, Thọ Xuân và Nga Sơn. Cụ thể, bệnh viện Đa khoa các huyện Đông Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước thải đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải cho bệnh viện đạt quy chuẩn môi trường, với công suất xử lý 150m3/ngày đêm bằng công nghệ giá thể vi sinh lơ lửng MBBR kết hợp với chu trình xử lý AAO,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định589/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi