Quyết định 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng mới 05 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
-------------
Số: 125/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI 05 BỆNH VIỆN, VIỆN TUYẾN
TRUNG ƯƠNG VÀ TUYẾN CUỐI ĐẶT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2013 của Chính phủ số 60/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2013 của Chính phủ số 68/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng mới 05 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh” với các nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
Đầu tư xây dựng mới 05 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, có cơ chế quản lý điều hành tiên tiến để cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao, góp phần giảm quá tải các bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện tuyến cuối.
II. DANH MỤC, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ
1. Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai - Bộ Y tế:
- Quy mô đầu tư: 1.000 giường.
- Địa điểm đầu tư: thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Thời gian thực hiện: 2013-2016.
2. Cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức - Bộ Y tế:
- Quy mô đầu tư: 1.000 giường.
- Địa điểm đầu tư: thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Thời gian thực hiện: 2013-2016.
3. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh - bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ như bệnh viện tuyến trung ương:
- Quy mô đầu tư: 1.000 giường.
- Địa điểm đầu tư: huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện: 2013-2015.
4. Cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh - bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ như bệnh viện tuyến trung ương:
- Quy mô đầu tư: 1.000 giường.
- Địa điểm đầu tư: quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện: 2013-2015.
5. Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng:
- Quy mô đầu tư: 500 giường.
- Địa điểm đầu tư: trong khuôn viên Bệnh viện Quân đội 175 - Bộ Quốc phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện: 2013-2016.
III. BỐ TRÍ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN: Nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác:
- Bộ Tài chính bảo đảm vốn để thực hiện Đề án.
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng.
IV. CÁC CƠ CHẾ ĐẶC THÙ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Công tác chuẩn bị đầu tư: Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chủ Đầu tư tổ chức lập và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư theo quy định; trên cơ sở đó, Bộ Tài chính cấp vốn để thực hiện.
2. Về quản lý đấu thầu: Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp; trong trường hợp cần thiết, cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu.
3. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thực hiện giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho Chủ đầu tư để sớm triển khai thực hiện Dự án.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:
a) Chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai Dự án thuộc thẩm quyền.
b) Đề xuất nhu cầu vốn và phương án phân bổ vốn theo tiến độ thực hiện Dự án, gửi Bộ Y tế để tổng hợp.
c) Chuẩn bị nguồn nhân lực để bảo đảm vận hành hiệu quả 05 bệnh viện, viện ngay sau khi hoàn thành đầu tư.
2. Bộ Y tế:
a) Tổng hợp nhu cầu vốn và phương án phân bổ vốn cho các Dự án thuộc Đề án, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
b) Thẩm định dây chuyền công năng, thỏa thuận danh mục và tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế của các Dự án.
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp nhu cầu nhân lực và xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Đề án; định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Bộ Tài chính:
a) Căn cứ nhu cầu và phương án phân bổ vốn cho các Dự án thuộc Đề án do Bộ Y tế đề xuất để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
b) Bảo đảm đủ nguồn vốn và cấp vốn theo tiến độ thực hiện Đề án.
c) Quy định nội dung quản lý, thanh toán, quyết toán vốn cho các Dự án thuộc Đề án, đáp ứng yêu cầu giải ngân và tiến độ thực hiện.
4. Bộ Xây dựng:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư của 05 Dự án thành phần theo quy định, trên tinh thần tiết kiệm, bảo đảm xây dựng các bệnh viện theo hướng hiện đại, kỹ thuật cao, làm cơ sở để Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Dự án thuộc thẩm quyền.
5. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Như Điều 4;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, KTTH, KTN, TCCV, V.III;
-
Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Quyết định 125/QĐ-TTg

Quyết định 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng mới 05 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:125/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:16/01/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi