Quyết định 02/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 02/2008/QĐ-BYT NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2008

VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH MẪU TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU,

CẤP HIỆU VÀ BIỂN HIỆU THANH TRA Y TẾ"

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế;

Căn cứ Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 42/2006/TTLT-BTC-TTCP ngày 15 tháng 5 năm 2006 của liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 của liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;

Theo đề nghị của Ông Chánh Thanh tra Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

    BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Triệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

QUY ĐỊNH

Mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BYT ngày  24 tháng 01 năm 2008

 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

           

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.      Quy định này quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế.

2.      Quy định này áp dụng đối với thanh tra viên, cán bộ thuộc cơ quan Thanh tra Y tế (Thanh tra Bộ Y tế; Thanh tra Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Điều 2. Quy định về chế độ sử dụng 

1.      Thanh tra viên, cán bộ thuộc cơ quan Thanh tra Y tế khi làm nhiệm vụ phải mặc đúng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu theo quy định.

            Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không thuộc cơ quan Thanh tra Y tế sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của Thanh tra Y tế hoặc sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu tương tự gây nhầm lẫn với Thanh tra Y tế.

2.      Thanh tra viên, cán bộ thuộc cơ quan Thanh tra Y tế có trách nhiệm gìn giữ, bảo quản và sử dụng đúng quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu được cấp phát. Nếu để mất, hư hỏng phải báo cáo ngay với cơ quan chủ quản. Nghiêm cấm việc tẩy xoá, sửa chữa, cho mượn trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của Thanh tra Y tế để dùng vào mục đích khác và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra.

3.      Thanh tra viên, cán bộ thuộc cơ quan Thanh tra Y tế khi thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển công tác khác mà trang phục được cấp chưa hết niên hạn thì không phải thu hồi; nếu đã hết thời hạn mà chưa được cấp phát thì không được cấp phát.

 

Chương II

MẪU TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU VÀ BIỂN HIỆU 

 

Điều 3. Phù hiệu Thanh tra Y tế

1.     Phù hiệu là biểu tượng của Thanh tra Y tế. Phù hiệu được gắn trên mũ Kêpi, tiết ve áo, gắn trên vai áo. 

2.     Phù hiệu Thanh tra Y tế hình tròn, có hai vòng đồng tâm, ở chính giữa là khối màu vàng, hình thanh gươm có phần đốc gươm hướng lên trên và 2 con rắn quấn hai bên. Phía dưới khối thanh gươm và 2 con rắn là dòng chữ “Thanh tra Y tế” màu trắng in trên biểu tượng cái khiên màu đỏ nhìn theo chiều thẳng đứng và hình tượng một cuốn sách đang mở sang hai phía. Phía trên là dòng chữ “Bộ Y tế hoặc Sở Y tế” màu vàng, bao xung quanh là hai bông lúa màu vàng trên nền vòng tròn màu xanh. Tất cả khối hình mẫu trên được làm bằng kim loại không gỉ, dập nổi các vòng tròn, chữ viết, biểu tượng ngành Y tế.

a) Phù hiệu gắn trên mũ Kêpi (phụ lục 1):

- Phù hiệu gắn trên mũ Kêpi có đường kính bằng 35 mm, gắn cùng với 02 cành tùng màu vàng hai bên.

b) Phù hiệu gắn trên áo (phụ lục 1,2):

- Tiết gắn ve áo làm bằng vải màu xanh tím than (tiết gắn ve áo của Lãnh đạo Thanh tra Bộ có chất liệu bằng dạ), hình bình hành có kích thước các cạnh 55mm x 35 mm, ở giữa gắn phù hiệu Thanh tra Y tế có đường kính 18 mm.

- Phù hiệu gắn vai áo: Thêu bằng vải sợi tổng hợp màu xanh tím than. Phù hiệu hình khiên có chiều  ngang bằng 70 mm, chiều cao bằng 90 mm. Chính giữa thêu biểu tượng Thanh tra Y tế đường kính bằng 35 mm. Xung quanh hình khiên viền nỉ màu vàng rộng 1,5 mm.

3. Các phù hiệu gắn trên mũ, tiết ve áo phải có ốc vít hoặc ghim cài đảm bảo gắn chắc chắn vào mũ, tiết ve áo; phù hiệu vai áo phải được may liền với áo. Các đường nét trên phù hiệu phải rõ ràng, chữ phải rõ và đủ dấu.

Điều 4. Cấp hiệu Thanh tra Y tế     

1. Cấp hiệu Thanh tra Y tế được gắn trên hai cầu vai áo để phân biệt các chức danh Lãnh đạo Thanh tra hoặc thanh tra viên, cán bộ công chức thuộc cơ quan Thanh tra Y tế khi làm nhiệm vụ (phụ lục 2,3).

2. Cấp hiệu Thanh tra Y tế gắn trên cầu vai áo được làm bằng vải sợi tổng hợp (chất liệu dạ đối với cấp hiệu Lãnh đạo Thanh tra Bộ) màu xanh tím than dài 120mm, đầu ngoài rộng 50mm, đầu trong rộng 40mm, độ chếch đầu nhọn 18 mm, xung quanh thêu đường viền màu bạc (màu vàng bằng kim loại đối với cấp hiệu Lãnh đạo Thanh tra Bộ)  rộng 1,5mm. Các vạch ngang bằng kim loại, màu bạc rộng 5mm, các vạch cách nhau 5mm, đầu phía trong có cúc bằng kim loại dập nổi ngôi sao màu bạc hoặc màu vàng (đối với cấp hiệu Lãnh đạo Thanh tra Bộ), các ngôi sao kim loại, vạch ngang thể hiện ngạch, bậc thanh tra viên cụ thể như sau:  

a) Các ngôi sao bằng kim loại màu bạc thể hiện ngạch Thanh tra viên:

-          Thanh tra viên: 1 sao

-          Thanh tra viên chính: 2 sao

-          Thanh tra viên cao cấp: 3 sao

b) Các vạch ngang bằng kim loại màu bạc thể hiện chức danh theo cấp bậc Thanh tra viên, Lãnh đạo phòng thuộc Thanh tra Bộ, Lãnh đạo Thanh tra Sở:

- Thanh tra viên: 1 vạch ngang

- Lãnh đạo phòng thuộc Thanh tra Bộ, Lãnh đạo Thanh tra Sở: 2 vạch ngang

c) Cấp hiệu Lãnh đạo Thanh tra Bộ được làm bằng chất liệu dạ màu xanh tím than có gắn ngôi sao màu vàng thể hiện ngạch Thanh tra viên tương ứng, xung quanh có đường viền cùng chất liệu, màu với ngôi sao.

d) Đối với cán bộ thuộc cơ quan Thanh tra Y tế (chưa được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên) thì cấp hiệu gắn cầu vai áo được làm bằng vải sợi tổng hợp màu xanh tím than, xung quanh thêu đường viền màu bạc, không thể hiện ngôi sao kim loại và vạch ngang.         

Điều 5. Biển hiệu Thanh tra Y tế

1. Biển hiệu Thanh tra Y tế dùng cho thanh tra viên, cán bộ công chức thuộc cơ quan Thanh tra Y tế khi thi hành công vụ. Biển hiệu được đeo trước ngực hoặc gắn trên nắp túi áo ngực bên trái (phụ lục 1).

2. Biển hiệu Thanh tra Y tế làm bằng Mica hoặc giấy không thấm nước ép Plastic có kích thước 84mm x 50 mm (hoặc 90mm x 60 mm). Phía trên rộng 15 mm, màu xanh nước biển có dòng chữ “Thanh tra Bộ Y Tế” hoặc “Thanh tra Sở Y tế” màu vàng tươi. Phía dưới bên trái là ảnh 3cm x 4cm được chụp kiểu chứng minh nhân dân, đội mũ Kêpi, mặc trang phục Thanh tra Y tế có đủ phù hiệu, cấp hiệu. Phía dưới bên phải có các dòng chữ ghi rõ họ tên, chức danh theo cấp bậc hoặc ngạch Thanh tra viên, số hiệu Thanh tra viên hoặc số hiệu công chức, các dòng chữ in màu xanh tím than, chữ sắc nét, đủ dấu.

Điều 6. Trang phục Thanh tra Y tế  

1.      Trang phục Thanh tra Y tế bao gồm: mũ Kêpi, áo, quần và các trang bị khác.

a)      Mũ Kêpi (phụ lục 1).

Phần trên của mũ có màu xanh tím than và phần lưỡi trai của mũ có màu đen. Cầu mũ có cùng tông màu với phần trên mũ nhưng nhạt hơn, ở giữa là phù hiệu Thanh tra Y tế. Phía trên lưỡi trai viền cầu mũ bằng hai dải dây nỉ màu vàng nối với hai khuy bọc nỉ vàng.

b) Trang phục hè-thu dành cho nữ bao gồm cả áo ngắn tay và dài tay (phụ lục 4,5).   

- áo sơ mi nữ ngắn tay: màu trắng, cổ Đức có chân, có hai ly trước và hai ly sau; vai có hai quai để cài cấp hiệu; có hai túi cơi phía thân trước.

- áo sơ mi nữ dài tay: màu trắng, cổ Đức có chân; nẹp bong dấu khuy, tay măng séc, 02 túi ngực có nắp, vai có hai quai để cài cấp hiệu.

- Quần âu nữ: quần ôm hơi vẩy màu xanh tím than, có hai túi hàm ếch ở thân quần trước và hai túi cơi đằng sau.

- Dép xăng-đan, thắt lưng và giày da màu đen, bít tất màu sẫm.

c) Trang phục hè-thu dành cho nam bao gồm cả áo ngắn tay và dài tay (phụ lục 4,5).   

- áo sơ mi nam ngắn tay: màu trắng dạng bu-dông có 02 túi trước ngực có nắp, cổ Đức có chân; vai có hai quai để cài cấp hiệu.

- áo sơ mi nam dài tay: màu trắng, thẳng, có 02 túi ngực có nắp, cổ Đức có chân; nẹp bong dấu khuy, tay măng séc, vai có hai quai để cài cấp hiệu.

- Quần âu nam: quần âu 01 ly bong thân trước, màu xanh tím than, có hai túi chéo ở thân quần trước và một túi cơi ở thân quần phải sau.

- Ca-vat sẫm màu; thắt lưng da đen; dép xăng-đan và giày da đen buộc dây, bít tất màu sẫm.

- Dép xăng-đan, thắt lưng và giày da màu đen, bít tất màu sẫm.

d) Trang phục mùa đông dành cho nữ (phụ lục 6)

- áo khoác ngoài nữ: áo vest 04 khuy màu xanh tím than, khuy bằng chất liệu phù hợp có màu như màu áo; cổ ve cao; hai bên thân áo có hai túi cơi có nắp hơi chéo, vai có hai quai để cài cấp hiệu.

- Quần âu nữ: quần ôm hơi vẩy, màu xanh tím than, có hai túi hàm ếch ở thân quần trước và hai túi cơi ở thân quần sau. Quần có vải lót phía trong dài qua đầu gối.

- Dày da đen, bít tất sẫm màu.

đ) Trang phục mùa đông dành cho nam (phụ lục 6)

-  áo vest nam: áo vest 04 khuy màu xanh tím than, khuy áo bằng chất liệu phù hợp có màu như màu áo; có 02 túi có nắp ở ngực và hai túi có nắp ở hai bên vạt trước, thân sau có xẻ đắp ở giữa cao 20 cm, vai có hai quai để cài cấp hiệu.

-  Quần âu nam: quần âu 1 ly bong thân trước, màu xanh tím than, có 02 túi chéo ở thân trước và 01 túi cơi ở thân quần phải sau. Quần có vải lót phía trong dài qua đầu gối.

-  Ca-vat cùng tông màu quần và áo vest nhưng đậm hơn; thắt lưng da đen; giày da đen; bít tất sẫm màu.

e) áo măng-tô màu xanh tím than dành cho nữ (phụ lục 7)

- áo măng-tô cổ hai ve, 04 khuy có chất liệu phù hợp và màu như màu áo, 02 túi cơi dọc hai bên sườn, tay có ly xúp, thân sau có xẻ đắp cao 35 cm. áo dài qua 2/3 đùi. áo măng tô được khoác ngoài áo vest khi trời rét đậm.

g) áo măng tô màu xanh tím than dành cho nam (phụ lục 7)

- áo măng tô cổ hai ve, 04 khuy có chất liệu phù hợp và màu như màu áo, 02 túi cơi dọc hai bên sườn, tay có ly xúp, thân sau có xẻ đắp cao 35 cm. áo dài qua 2/3 đùi. áo măng tô được khoác ngoài áo vest khi trời rét đậm. áo măng tô được khoác ngoài áo vest khi trời rét đậm.

Điều 7. Tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng, chế độ và kinh phí may sắm trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế.

Tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng, kinh phí may sắm trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm do cấp có thẩm quyền phê duyệt được quy định tại Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra; Thông tư Liên tịch số 42/2006/TTLT-BTC-TTCP ngày 15 tháng 5 năm 2006 của liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của các cơ quan Thanh tra Nhà nước; Thông tư Liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

 

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành

1.        Chánh Thanh tra Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý thống nhất mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế theo Quy định này trên phạm vi toàn quốc.

2.        Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm kinh phí hàng năm để may sắm trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu cho thanh tra viên, cán bộ thuộc cơ quan Thanh tra Y tế theo quy định. 

3.        Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề mới phát sinh ngoài phạm vi điều chỉnh của Quy định này, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần kịp thời phản ảnh, đề xuất về Bộ Y tế (Thanh tra Bộ) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

    BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Triệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 02/2008/QĐ-BYT

Quyết định 02/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế"
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02/2008/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Triệu; Lê Doãn Hợp
Ngày ban hành:24/01/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 02/2008/QĐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Quyết định 57/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

Quyết định 57/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

An ninh trật tự , Y tế-Sức khỏe

Vui lòng đợi