Quyết định 646/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ công tác về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 646/QĐ-BXD

Quyết định 646/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ công tác về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:646/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:05/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------------
Số: 646/QĐ-BXD
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG – TƯ
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Trưởng ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Tổ công tác về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) của Bộ Xây dựng gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Tổ trưởng;
2. Ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng - Tổ phó thường trực;
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn , Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Tổ phó;
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn , Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng - Tổ phó;
5. Ông Nguyễn Đức Cảnh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Tổ phó;
6. Ông Nguyễn Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) - Tổ phó;
7. Bà Nguyễn Thùy Lê , Chuyên viên Vụ Kinh tế Xây dựng - Thành viên;
8. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính - Thành viên;
9. Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh, Chuyên viên Phòng Quản lý cấp thoát nước, Cục Hạ tầng kỹ thuật - Thành viên;
10. Ông Vũ Quyết Thắng, Phó trưởng phòng Cơ chế, Viện Kinh tế Xây dựng - Thành viên;
11. Ông Nguyễn Văn Oai, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Xây dựng - Thành viên;
12. Bà Bùi Khánh Linh, Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) - Thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác
1. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thu hút đầu tư và đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.
2. Chủ trì dự thảo trình Bộ trưởng ban hành quy chế về triển khai, quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) của Bộ Xây dựng.
3. Chủ trì xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc trình Bộ trưởng phê duyệt theo thẩm quyền.
4. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ tổ chức xúc tiến đầu tư, huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ngành và Danh mục các dự án đã được phê duyệt.
5. Chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng của Bộ thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án đầu tư (Đề xuất dự án) theo hình thức đối tác công – tư.
6. Thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt các nội dung liên quan đến lựa chọn, chấp thuận nhà đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.
7. Tham mưu trình Bộ trưởng nội dung phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
1. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Tổ công tác do Tổ trưởng phân công. Các thành viên trong Tổ chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Tổ trưởng, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về phần việc được giao.
2. Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ, các tổ chức trong và ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về các thành viên của Tổ công tác có tên tại Điều 1 Quyết định này, thì Tổ trưởng Tổ công tác ký văn bản thông báo đến các thành viên liên quan.
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KTXD.
BỘ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Trịnh Đình Dũng

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi