Quyết định 117/QĐ-BXD 2024 lập Ban soạn thảo NĐ hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 117/QĐ-BXD

Quyết định 117/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:117/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành:19/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

_________

Số: 117/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Kinh doanh bất động sản

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 6;

Căn cứ công văn cử đại diện tham gia Ban soạn thảo, T biên tập dự thảo Nghị định của các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sản.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, gồm các thành viên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo, Tổ biên tập:

1. Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

3. Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Kinh phí cho nhiệm vụ soạn thảo Nghị định do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ký ban hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và cá nhân có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Th tướng Chính phủ b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng (để b/c);

- Các cơ quan có thành viên trong BST, TBT;

- Các đơn vị thuộc Bộ thành viên trong BST, TBT;

- Cng TTĐT Bộ Xây dựng;

- Lưu: VT, QLN.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Nghị

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU

CỦA LUẬT KINH DOANH BT ĐỘNG SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-BXD ngày 19/02/2024

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

1. Ông Nguyn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Hoàng Hải Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương, Thành viên;

4. Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch, Thành viên;

5. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Bùi Tất Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

7. Đại tá Ông Vĩnh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên;

8. Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Thành viên;

9. Bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Thành viên;

10. Ông Lê Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

11. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

12. Ông Nguyn Lương Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, Thành viên;

13. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

14. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

15. Đại diện Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Thành viên;

16. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

17. Đại diện Bộ Thông tin truyền thông, Thành viên;

18. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Thành viên;

19. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

20. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nng, Thành viên;

21. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, Thành viên;

22. Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng, Thành viên;

23. Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Thành viên;

24. Ông Phạm Quang Định, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

25. Ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

26. Ông Phạm Như Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

27. Ông Hà Huy Hà, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

28. Ông Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

29. Ông Hồ Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;

30. Bà Phạm Thị Hồng My, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

31. Ông Đ Đức Thắng, Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, Thành viên;

32. Ông Nguyn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

33. Bà Ma Thị Luận, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;

34. Bà Hoàng Thu Hằng, Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên.


DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾTHƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU

CỦA LUẬT KINH DOANH BT ĐỘNG SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-BXD ngày 19/02/2024

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

1. Ông Hoàng Hải, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Tổ trưởng;

2. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương, Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch, Thành viên;

5. Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, Chuyên viên cao cấp, Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

6. Bà Hoàng Thu Hằng, Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Đại tá Nguyễn Đại Cao, Trưởng phòng Phòng Chính sách nhà ở, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên;

8. Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Trưởng phòng - Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

9. Trung tá Trần Thế Hùng, Phó trưởng phòng Phòng Pháp luật hành chính, kinh tế, dân sự, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Thành viên;

10. Bà Hoàng Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng Phòng Tín dụng ngành Công nghiệp và Xây dựng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

11. Bà Vũ Thị Minh Huệ, Chuyên viên chính Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

12. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Chuyên viên chính Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Thành viên;

13. Bà Hoàng Thị Thùy Dung, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

14. Ông Trần Duy Nam, chuyên viên Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, Thành viên;

15. Đại diện Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Thành viên;

16. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

17. Đại diện Bộ Thông tin truyền thông, Thành viên;

18. Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc SXD Thành phố Hà Nội, Thành viên;

19. Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc SXD Thành ph Hồ Chí Minh, Thành viên;

20. Ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc SXD Thành phố Đà Nng, Thành viên;

21. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc SXD Thành phố Cần Thơ, Thành viên;

22. Ông Đ Hữu Hưng, Phó Giám đc SXD Thành phố Hải Phòng, Thành viên;

23. Ông Đ Xuân Điệp, Phó Giám đốc SXD tỉnh Quảng Ninh, Thành viên;

24. Ông Phạm Xuân Luyến, Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

25. Ông Phan Vũ Anh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình dân dụng và công nghiệp, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

26. Bà Vũ Thị Hường, Trưởng phòng Phòng Kim soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;

27. Ông Đỗ Huy Hoàng, Phó trưởng Phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

28. Ông Phạm Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

29. Bà Hoàng Thị Hường, Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ Xây dựng, Thành viên;

30. Bà Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

31. Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;

32. Ngô Thị Phương Thảo - Trưởng Bộ môn - Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, Đại học Kinh tế quốc dân;

33. Ông Đ Bá Đại, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

34. Ông Đinh Hữu Minh, Chuyên viên Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

35. Ông Hoàng Phương, Chuyên viên Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;

36. Ông Nguyễn Đức Tài, Chuyên viên Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;

37. Ông Bùi Như Quỳnh, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

38. Bà Phan Thị Dung, Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;

39. Ông Nguyễn Chí Công, Chuyên viên Trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

40. Bà Ngô Vũ Chung Anh, Chuyên viên Trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi