Quyết định 960/QĐ-BTP 2018 về công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2018 của Bộ Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 960/QĐ-BTP

Quyết định 960/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2018 của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:960/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:26/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2018 của Bộ tại Quyết định 960/QĐ-BTP ngày 26/04/2018.

Theo đó, danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2018 của Bộ Tư pháp gồm các tài sản: Xe ô tô (xe xe ô tô chuyên dùng 16 chỗ và xe ô tô bán tải chuyên dùng); Máy photocopy loại thường; Máy vi tính xách tay; Máy phát điện.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 960/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 960/QĐ-BTP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

-----------

Số: 960/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2018 của Bộ Tư pháp

----------------------------------

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2018 của Bộ Tư pháp gồm các tài sản được trang bị theo Đề án Đầu tư trang thiết bị phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

 1. Xe ô tô (xe ô tô chuyên dùng 16 chỗ và xe ô tô bán tải chuyên dùng);

 2. Máy photocopy loại thường;

 3. Máy vi tính xách tay;

 4. Máy phát điện.

Điều 2. Việc tổ chức mua sắm tài sản năm 2018 được thực hiện như sau:

1. Giao Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thực hiện mua sắm tập trung đối với tài sản được quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 1 Quyết định này theo cách thức ký thỏa thuận khung quy định tại Điều 71 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này, Bộ sẽ hướng dẫn tổ chức mua sắm sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

3. Đối với các tài sản không thuộc danh mục tài sản quy định tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị dự toán thuộc Bộ tự tổ chức mua sắm theo quy định của pháp luật trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao.

4. Việc điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1407/QĐ-BTP ngày 29 tháng 6 năm 2016 về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ Tư pháp và Quyết định số 521/QĐ-BTP ngày 15 tháng 4 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1407/QĐ-BTP.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 - Như điều 3;

- Kho bạc nhà nước;

- Bộ Tài chính;

 - Các Thứ trưởng (để biết);

 - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

 - Lưu: VT, Cục KHTC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

Lê Thành Long

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi