Quyết định 558/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 558/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 558/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:558/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:10/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý Báo cáo thực hiện xây dựng hương ước, quy ước

Ngày 10/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 558/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Theo đó, buổi Tọa đàm dự kiến tổ chức trong 02 ngày 16/3 – 17/3/2023 tại Ninh Bình. Thành phần tham dự gồm: Vụ Pháp chế  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị tổ chức; Văn phòng Bộ là đơn vị phối hợp. Số lượng đại biểu dự khoảng 30 – 40 người gồm đại diện Ban Dân chủ  Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Vụ Khoa giáo – Văn xã Văn phòng Chính phủ… Chương trình buổi Tọa đàm gồm các nội dung: báo cáo đề dẫn; tham luận của một số cơ quan, đơn vị, chuyên gia; trao đổi, thảo luận về đánh giá tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Tọa đàm gồm 07 thành viên do ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Trưởng ban. Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã được phê duyệt và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Bộ năm 2023 cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ và thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 558/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________

Số: 558/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh Kế hoạch tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Tọa đàm gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch được phê duyệt và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Bộ năm 2023 cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ và thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Lưu: VT, PC, VN(20).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

DANH SÁCH

Ban tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
(Kèm theo Quyết định số 558/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

___________________________

 

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Trưởng ban;

3. Bà Vũ Thị Ngân, chuyên viên, Vụ Pháp chế, thành viên;

4. Ngô Thị Thơm, chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, thành viên;

5. Ông Quản Đình Hưng, chuyên viên, Vụ Pháp chế, thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên viên, Vụ Pháp chế, thành viên;

7. Bà Nguyễn Diệp Quỳnh Chi, chuyên viên, Vụ Pháp chế, thành viên./.

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
(Kèm theo Quyết định số 558/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

__________________________

 

Thực hiện Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, gồm nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước góp phần xây dựng Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

2. Tổ chức Tọa đàm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và chuyên gia theo đúng Kế hoạch.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Chương trình Tọa đàm.

a) Báo cáo đề dẫn.

b) Tham luận của một số cơ quan, đơn vị, chuyên gia.

c) Trao đổi, thảo luận về đánh giá kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

2. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: 02 ngày (dự kiến ngày 16/3/2023 đến ngày 17/3/2023).

b) Địa điểm: Tại Ninh Bình.

3. Thành phần tham dự

a) Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

c) Đại biểu: Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 30 - 40 người, bao gồm:

- Đại diện Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Đại diện Vụ Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Chính phủ.

- Đại diện Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội Vụ.

- Đại diện Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Bộ Tư pháp.

- Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ: Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng Bộ, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

- Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam, Thái Bình.

- Đại diện Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

- Đại diện Hội Di sản văn hóa Việt Nam.

- Một số chuyên gia về nghiên cứu văn hóa, khoa học pháp lý.

- Một số cơ quan báo chí thuộc Bộ: Báo Văn hóa, Báo Điện tử Tổ quốc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì tổ chức Tọa đàm gồm các công việc chính như sau:

- Chuẩn bị địa điểm và cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Tọa đàm.

- Xây dựng dự thảo Báo cáo, báo cáo đề dẫn, tài liệu Tọa đàm.

- Dự thảo Giấy mời viết tham luận, Giấy mời dự Tọa đàm.

- Chuẩn bị các điều kiện đón tiếp đại biểu, tổ chức Tọa đàm theo chương trình.

- Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp bố trí phương tiện đi lại, bảo đảm kinh phí tổ chức Tọa đàm theo dự toán được duyệt, thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Tọa đàm.

4. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm cử người tham dự Tọa đàm đầy đủ, đúng thành phần.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và dự thảo Nghị định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện để Tọa đàm đạt kết quả tốt./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 542/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) năm 2023 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định 542/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) năm 2023 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi